Konkurs na stanowisko Kierownika Kliniki Rehabilitacji

Autor: IFPS/Rynek Zdrowia • • 03 lipca 2008 10:21

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu z siedzibą w Warszawie, ul. Zgrupowania AK

Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania:

1.      posiadać stopień naukowy w jednej z następujących dziedzin nauki:

-          surdologopedii,

-          surdopedagogiki,

-          psychologii,

-          audiologii.

2.      lekarze powinni mieć II stopień specjalizacji z otolaryngologii, audiologii lub foniatrii,

3.      staż pracy minimum 5 lat,

4.      doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami słuchu, głosu i mowy,

5.      znajomość języka angielskiego.

Wyżej wymienione wymagania formalne należy potwierdzić odpowiednimi dokumentami.

Do oferty kandydaci powinni dołączyć wykaz dorobku naukowego.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do 30.09.2008 r. na adres jak wyżej z dopiskiem  „Konkurs na stanowisko Kierownika Kliniki Rehabilitacji”.

O wynikach konkursu zainteresowani zostaną poinformowani w terminie 14 dni od złożenia ofert.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum