Komu przysługują świadczenia opiekuńcze

Autor: Gazeta Prawna/Rynek Zdrowia • • 15 września 2009 10:56

Od 1 listopada br. wyższe o 100 zł będzie świadczenie pielęgnacyjne przyznawane osobie, która rezygnuje z pracy, aby sprawować opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Nie zmieni się wysokość zasiłku pielęgnacyjnego.

Komu przysługują świadczenia opiekuńcze
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Do świadczeń rodzinnych, obok zasiłku rodzinnego i siedmiu dodatków do niego, zaliczane są też świadczenia opiekuńcze. Są to: zasiłek pielęgnacyjny oraz świadczenie pielęgnacyjne. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji kwot świadczeń rodzinnych podniesiona została tylko wysokość świadczenia pielęgnacyjnego.

Wyniesie ono od 1 listopada 520 zł miesięcznie (obecnie 420 zł). Warunkiem otrzymania świadczenia jest to, aby osoba nie podejmowała lub zrezygnowała z pracy w celu sprawowania opieki nad dzieckiem posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności.

Aby ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne, miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie może być wyższy niż 583 zł netto. Nie będzie ono przysługiwać, jeżeli np. osoba sprawująca opiekę otrzymuje emeryturę, rentę, rentę socjalną lub zasiłek stały bądź przedemerytalny,  świadczenie przedemerytalne oraz nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, a także jeśli osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim.

Możliwość nabycia uprawnienia do świadczenia pielęgnacyjnego na innego niż dziecko członka rodziny np. pełnoletnią siostrę lub małżonka umożliwiły dwa wyroki Trybunału Konstytucyjnego. Jednak znowelizowana po wyrokach TK ustawa o świadczeniach rodzinnych w dalszym ciągu odmawia przyznania świadczenia pielęgnacyjnego współmałżonkowi.

Drugie ze świadczeń opiekuńczych – zasiłek pielęgnacyjny, przyznaje się w celu częściowego pokrycia kosztów wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Wynosi on 153 zł miesięcznie. Zasiłek przysługuje niepełnosprawnemu dziecku, osobie niepełnosprawnej, która skończyła 16 lat, ale posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osobie, która ma 75 lat.

Ponadto zasiłek pielęgnacyjny może otrzymać osoba niepełnosprawna, która ma powyżej 16 lat i orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeśli niepełnosprawność powstała do 21. roku życia.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje w tym przypadku, gdy osoba wymagająca opieki przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, czy też ma przyznany dodatek pielęgnacyjny .

Placówka, aby była określana jako zapewniająca całodobowe utrzymanie, musi zapewniać opiekę w sposób pełny i nieodpłatnie. Jeżeli osoba tam przebywająca ponosi częściowe lub całkowite koszty pobytu, będzie jej przysługiwać zasiłek pielęgnacyjny.

Osobie otrzymującej rentę lub emeryturę, która ukończyła 75 lat, przysługuje dodatek pielęgnacyjny przyznawany przez ZUS. Wynosi on 173,10 zł i podlega corocznej waloryzacji. Nie można pobierać jednocześnie jednego i drugiego świadczenia, osoba otrzymująca dodatek pielęgnacyjny nie może otrzymywać zasiłku pielęgnacyjnego.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
    PARTNER SERWISU
    partner serwisu

    Najnowsze