Kodeks Branżowy RODO w ochronie zdrowia nagrodzony w Brukseli

Autor: oprac. PW • Źródło: PFS, Rynek Zdrowia19 września 2021 14:14

Pierwszy w Polsce i jeden z pierwszych w Europie Kodeks Branżowy RODO w ochronie zdrowia (Polish Code of Conduct in Healthcare) otrzymał pierwszą nagrodę w międzynarodowym konkursie Emerging Europe Awards w kategorii „Modern and Future-proof Policymaking”.

Kodeks Branżowy RODO nagrodzony w Brukseli. Fot. PFS
  • Kodeks Branżowy RODO w ochronie zdrowia, będący polską inicjatywą w zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych, został nagrodzony w konkursie Emerging Europe Awards w Brukseli
  • - Stosowanie go przez podmioty wykonujące działalność leczniczą zapewnia prawidłowe dostosowywanie się do wymogów przewidzianych w RODO i ochronę prywatności oraz praw pacjentów - wskazuje prof. Jarosław J. Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali
  • Kodeks Branżowy w ochronie zdrowia został wypracowany w porozumieniu sektora publicznego i prywatnego, a nagrodzenie go to sukces zarówno Polski, jak i twórców Kodeksu - zaznacza Anna Goławska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia

Kodeks Branżowy RODO - za co nagrodzony

Prawie 50 organizacji i osób z Europy Środkowej, Wschodniej, Południowo-Wschodniej i Kaukazu było nominowanych do czwartej edycji Emerging Europe Awards Programme. Wśród nich znalazł się Kodeks Branżowy RODO w ochronie zdrowia, będący polską inicjatywą w zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych.

Został nominowany za „torowanie drogi do standaryzacji ochrony danych osobowych, dającej pacjentom prywatność, a instytucjom medycznym możliwości oferowania wysokiej jakości usług” - wynika z informacji przekazanej mediom przez przez Polską Federację Szpitali, która była jednym z inicjatorów Kodeksu.

- To nagroda dla dziesiątek ludzi, reprezentujących wiele organizacji zarówno z sektora prywatnego jak i publicznego, którzy pracowali nad Kodeksem. Jesteśmy zaszczyceni, że nasz Kodeks stanowi dla Europy przykład tworzenia regulacji - powiedziała Ligia Kornowska, dyrektor zarządzająca Polskiej Federacji Szpitali podczas odbierania nagrody.

Kodeks Branżowy RODO - ochrona prywatności oraz praw pacjentów

Zdaniem prof. Jarosława J. Fedorowskiego, prezesa Polskiej Federacji Szpitali, Kodeks Branżowy RODO w ochronie zdrowia jest wizytówką Polski i może posłużyć jako przykład dla pozostałych państw europejskich w zakresie wyznaczania standardu ochrony danych osobowych i współpracy publiczno-prywatnej w celu wypracowania wspólnego stanowiska regulacyjnego.

- Stosowanie go przez podmioty wykonujące działalność leczniczą zapewnia prawidłowe dostosowywanie się do wymogów przewidzianych w RODO i ochronę prywatności oraz praw pacjentów - wskazuje prof. Jarosław J. Fedorowski.

Emerging Europe Awards koncentrował się na pięciu obszarach, w tym zapewnianiu sprawiedliwej, równej i wysokiej jakości opieki zdrowotnej w Europie. Wyniki międzynarodowego konkursu zostały ogłoszone w 15 września 2021 r. w Brukseli.

- Wprowadzone regulacje w sektorze medycznym mają na celu zmniejszenie przypadków naruszeń danych, w tym danych wrażliwych. Jednym z projektów służących doprecyzowaniu wymogów RODO i przynoszących wartość praktyczną jest Kodeks Branżowy, wypracowany w porozumieniu sektora publicznego i prywatnego. Sukcesem zarówno Polski, jak i twórców Kodeksu, jest nagrodzenie go w międzynarodowym konkursie Emerging Europe Awards - wskazuje Anna Goławska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

"Wyznaczamy standard ochrony danych osobowych"

- W dobie cyfryzacji i postępu technologicznego coraz częściej zdarzają się przypadki naruszeń bezpieczeństwa danych w sektorze ochrony zdrowia. Projekt kodeksu postępowania ma na celu w sposób jasny i klarowny dla podmiotów go stosujących zapobiegać naruszeniom i zapewniać wysoki poziom ochrony danych osobowych. Odebranie nagrody w międzynarodowym konkursie niewątpliwie stanowi przykład, jak polskie ustawodawstwo wyznacza standardy w tej dziedzinie -zauważa Monika Krasińska, dyrektor Departamentu Orzecznictwa i Legislacji Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W dniu 23 lutego 2021 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) pozytywnie zaopiniował projekt Kodeksu postępowania dla sektora ochrony zdrowia.

Wśród twórców Kodeksu znajdują się Polska Federacja Szpitali, Telemedyczna Grupa Robocza, Lewiatan, Medycyna Prywatna, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Porozumienie Zielonogórskie oraz Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka (DZP). Prace merytoryczne były koordynowane przez mec. Piotra Najbuka i mec. Pawła Kaźmierczyka.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum