Koalicja na Rzecz Bezpieczeństwa Szpitali o projekcie ustawy. Co z ochroną personelu?

Autor: oprac. JKB • Źródło: Koalicja na Rzecz Bezpieczeństwa Szpitali, Rynek Zdrowia09 grudnia 2022 09:30

Komisja Prawnicza analizuje projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Eksperci są zdania, że to przełomowy dokument, ale wymaga on dalszych prac. Koalicja na Rzecz Bezpieczeństwa Szpitali zwróciła uwagę na kilka ważnych kwestii w tym zakresie.

Koalicja na Rzecz Bezpieczeństwa Szpitali o projekcie ustawy. Co z ochroną personelu?
Koalicja proponuje kilka rozwiązań pomocnych w pracach nad bezpieczeństwem w ochronie zdrowia. Fot. Shutterstock
 • Projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta trafił do Komisji Prawniczej
 • Zdaniem ekspertów jest to zdecydowanie przełomowy dokument związany z podwyższaniem jakości w polskich szpitalach, ale wymaga on dalszych prac
 • Na temat dokumentu swoje stanowisko przedstawiła Koalicja na Rzecz Bezpieczeństwa Szpitali
 • Eksperci z Koalicji podkreślają, że w dokumencie zabrakło w zapisach tematu bezpieczeństwa personelu medycznego, ponieważ pracownicy ochrony zdrowia są grupą szczególnie narażoną m.in. na wystąpienie zdarzeń niepożądanych
 • Zmiana procedur, które wpłyną na bezpieczeństwo personelu, jest od początku priorytetem działania Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali.
 • Jest to problem, który wymaga pracy całego środowiska medycznego – czytamy

Stanowisko Koalicji w sprawie projektu ustawy

Do Komisji Prawniczej trafił projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. W tej sprawie stanowisko opublikowała Koalicja na Rzecz Bezpieczeństwa Szpitali – eksperci zwrócili uwagę na najważniejsze kwestie, w tym brak uwzględnienia w dokumencie tematu bezpieczeństwa personelu medycznego.

Koalicja powołuje się na badanie IPSOS, którym objęto 300 tys. pracowników ochrony zdrowia w całej Europie. Wykazało znaczny wzrost o 276 tys. (23 proc.) liczby zranień ostrymi narzędziami wśród pracowników ochrony zdrowia w związku z sytuacją pandemiczną. Z kolei grupą, która najbardziej dotknął ten problem okazały się pielęgniarki (82 proc.) i lekarze (54 proc.).

Natomiast aż 75 proc. pracowników medycznych z Polski jako powód zranień wskazało brak urządzeń zabezpieczających, a niebezpieczne warunki  pracy skutkujące m.in. urazami czy nieobecnością pracy stanowią znaczny koszt dla sektora opieki zdrowotnej – nawet 2 proc. wydatków na zdrowie, co podała Koalicja za badaniem IPSOS.

Zmiana procedur, które wpłyną na bezpieczeństwo personelu, jest od początku priorytetem działania Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali. Jest to problem, który wymaga pracy całego środowiska medycznego. Projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta, w którego opiniowaniu Koalicja brała czynny udział, jest dobrym początkiem zmian systemowych w omawianym zakresie, potrzebne są jednak dalsze działania legislacyjne, które uwzględniać będą poniższe wytyczne opracowane przez ekspertów – wyjaśnia Koalicja.

Wytyczne podane przez Koalicję

W stanowisku Koalicji znalazła się lista wytycznych, które zdaniem ekspertów powinny być uwzględniona w kolejnych pracach nad zmianami systemowymi:

 1. Bezpieczeństwo personelu medycznego – priorytetem we wdrażaniu norm jakościowych i ocenie szpitali powinno być zarówno bezpieczeństwo pacjenta, jak i personelu medycznego. Według proponowanych zapisów w projektach zmian ustawowych rejestr zdarzeń niepożądanych nie obejmuje zdarzeń dot. pracowników medycznych. Warto zwrócić uwagę, że pracownik ochrony zdrowia po ekspozycji na zdarzenie niepożądane, które nie zostało zaraportowane i wobec którego nie zostały podjęte środki zaradcze, może stanowić zagrożenie dla pacjenta.
 2. Elektroniczne rejestry zdarzeń niepożądanych – ważne, aby zapisać konieczność tworzenia elektronicznych rejestrów zdarzeń niepożądanych, obejmujące zarówno zdarzenia z udziałem pacjentów, jak i personelu medycznego. Nasz program certyfikacyjny wykazał problem w tym zakresie – aż 75 proc. szpitali nie posiada takiego rejestru w formie elektronicznej.
 3. Raportowanie wszystkich zdarzeń niepożądanych, na każdym szczeblu funkcjonowania placówek medycznych – przykładowo, nie powinno dochodzić do sytuacji, w której zgłaszane są jedynie obowiązkowe zakażenia odcewnikowe dot. cewników centralnych, a pomijane są obwodowe, co do których obecnie placówki medycznie nie mają obowiązku raportowania.
 4. Analiza finansowa związana z zagadnieniem jakości – w projekcie ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta jest bardzo istotny element – analizy klinicznej kwestii jakościowych. Zapis ten pozwoli na stałe reagowanie i sprawniejszą poprawę jakości, dostosowaną do danych pochodzących ze szpitali z całej Polski. Z naszej perspektywy istotną kwestią – aktualnie nieobecną w projekcie – powinno być również wykonywanie analiz finansowych dot. zagadnień jakościowych, czyli jakie koszty ponoszą za sobą występujące zdarzenia niepożądane.
 5. Szkolenia – edukacja personelu medycznego powinna być jednym z priorytetów w kontekście wdrożenia nowych zasad dot. bezpieczeństwa i jakości. Cieszymy się, że w projekcie ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta szkolenia zostały wspomniane. Proponujemy natomiast,  uszczegółowienie tego punktu – z jakiego zakresu szkolenia powinny być prowadzone, a także jak często. Z perspektywy Ekspertów – praktyków branży medycznej, takie szkolenia powinny być organizowane co najmniej raz na kwartał. Zakres szkoleń powinien dotyczyć m.in. ryzyka ekspozycji na materiał biologiczny, ekspozycji na leki cytotoksyczne, prawidłowych praktyk rejestracji zdarzeń niepożądanych dot. pracowników i pacjentów.
 6. Korzystanie ze sprzętu bezpiecznego – bezpieczny szpital powinien korzystać z bezpiecznego sprzętu. Rada Ekspertów zaleca weryfikację w tym zakresie – nie powinien bowiem być akredytowany szpital, który takiego sprzętu zapewnia mniej niż połowę z całego sprzętu stosowanego w placówce. Według wytycznych UE, co dokładnie ukazuje opublikowany przez Komisję Europejską terminarz: Medical Devices and in vitro Diagnostic Medical Devices, docelowo do 2025 roku cały sprzęt powinien być zastąpiony sprzętem bezpiecznym i tylko taki będzie dostępny w obrocie.
 7. Kryteria jakości – Koalicja na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali opracowała formularz dla placówek medycznych, zawierający parametry oceny jakości szpitali. Mogą one być wykorzystane w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa w ramach ogólnopolskiej akredytacji szpitali. W zapisach zawarto ponad 24 kryteria, które oceniają m.in.: monitorowanie bezpieczeństwa personelu medycznego, rejestrowanie działań niepożądanych dotyczących również dotyczących personelu medycznego, procedury związane z zapobieganiem skażeniom lekiem cytotoksycznym, szkolenia w zakresie podnoszenia bezpieczeństwa i jakości oraz wykorzystanie sprzętu bezpiecznego.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum