egospodarka.pl/ Rynek Zdrowia | 01-12-2014 15:38

Kiedy świadczenia medyczne nie muszą być opodatkowane?

Objęcie pracowników opieką medyczną w postaci przyznania im pakietów usług obejmujących świadczenia w zakresie medycyny pracy czy profilaktyki zdrowotnej związanej z wykonywaną pracą nie stanowi dla tych pracowników przychodów z nieodpłatnych świadczeń.

Takie stanowisko zajął dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej.

Wnioskodawca chcący objąć swoich pracowników opieką medyczną oferowaną przez firmę zewnętrzną zadał pytanie, czy zakup abonamentu za wskazane wyżej świadczenia medyczne spowoduje powstanie przychodu po stronie pracowników z nieodpłatnych świadczeń.

Organ podatkowy uznał, że wnioskodawca zamierza objąć pracowników opieką medyczną, poprzez przyznanie im pakietów usług obejmujących m. in. świadczenia medyczne w zakresie medycyny pracy oraz profilaktyki zdrowotnej związanej z wykonywaną pracą. Pracownicy wnioskodawcy dzielą się na fizycznych i umysłowych.

Pracownicy fizyczni wykonują prace ogólnobudowlane, ponieważ podstawowym zakresem działalności wnioskodawcy jest budowa mieszkań na sprzedaż. Natomiast wszyscy pracownicy umysłowi pracują przy komputerach w pozycji siedzącej w pomieszczeniach wyposażonych w klimatyzację.

W przypadku zakupu przez pracodawcę usług medycznych polegających m.in. na wykonaniu okresowych badań lekarskich, wartość tego rodzaju świadczeń nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Również w sytuacji, gdy pracodawca ponosi inne koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej pracowników, niezbędnej z uwagi na warunki pracy, wartość tego rodzaju świadczeń, otrzymanych przez pracownika od pracodawcy, również nie stanowi przychodu pracowników w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Więcej: e.gospodarka.pl