radiopark.fm/Rynek Zdrowia | 13-12-2017 12:43

Kędzierzyn-Koźle: szpital w dalszym ciągu bez dyrektora

Konkurs na dyrektora SP ZOZ-u w Kędzierzynie-Koźlu (Opolskie) nadal nierozstrzygnięty. Cała procedura przeciąga się w czasie. Nowego dyrektora prawdopodobnie poznamy dopiero po nowym roku.

Fot. archiwum

Komisja konkursowa została powołana jeszcze w październiku. Ostatnie, grudniowe spotkanie członków, także nie przyniosło rezultatu.

- Komisja konkursowa została powołana przez radę powiatu i pracuje. Do czasu wyłonienia nowego dyrektora tą rolę pełni jego dotychczasowy zastępca - mówił podczas ostatniej sesji rady powiatu przewodniczący komisji wicestarosta Józef Gisman.

Procedura prawdopodobnie przedłuża się ze względu na przyjętą w powiecie ostrożność co do składu komisji konkursowej. Na najbliższej sesji rada jeszcze raz przyjrzy się członkom. Dopiero wtedy nastąpi ocena kandydatur. O fotel dyrektora SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu ubiega się pięć osób.

Więcej: www.radiopark.fm