Katowice: brakuje miejsc pracy dla niepełnosprawnych

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 22 czerwca 2010 14:31

Pracodawcy ciągle nie zdają sobie sprawy z korzyści, jakie niesie zatrudnianie osób niepełnosprawnych, a wielu z nich odstraszają towarzyszące temu formalności.

Wielu niepelnosprawnych, mimo dobrych kwalifikacji, nigdy nie trafia z zakładów aktywności zawodowej na otwarty rynek pracy. Do tworzenia dla nich miejsc pracy zachęcali we wtorek (22 czerwca) przedsiębiorców uczestnicy konferencji „Promocja działań umożliwiających zatrudnienie osób niepełnosprawnych z zakładów aktywności zawodowej na otwartym rynku pracy”.

W woj. śląskim jest najwięcej w kraju, bo 11 zakładów aktywności zawodowej, które w założeniu mają przygotować niepełnosprawnych do podjęcia normalnej pracy. Pracuje w nich 319 osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Takie zakłady świadczą m.in. usługi szwalnicze, stolarskie i introligatorskie.

– Na pewno jest zapotrzebowanie na kolejne zakłady aktywności zawodowej, ale nam się marzy, by był to tylko przystanek – aktywizacja, sposób na naukę zawodu. Jest jednak zbyt mało pracodawców, którzy mają ofertę dla osób niepełnosprawnych – powiedziała dyrektor wydziału zdrowia i opieki społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, Barbara Daniel.

Organizatorzy konferencji zwracali uwagę na profity, jakie płyną z zatrudniania osób niepełnosprawnych. Tacy pracodawcy mogą liczyć na dofinansowania i zwolnienia z różnych podatków i opłat. Dyrektor Daniel przekonuje też, że zatrudnianie niepełnosprawnych nie jest tak trudne pod względem formalnym, jak mogłoby się wydawać.

Środki finansowe na funkcjonowanie zakładów aktywności zawodowej przekazuje m.in. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pieniądze te wpływają do samorządu wojewódzkiego, który decyduje, kto będzie organizatorem zakładu,a także o sposobie wydatkowania tych środków. Samorząd zabezpiecza też 10 proc. pieniędzy na bieżącą działalność tych zakładów. Z budżetu województwa pochodzi również dofinansowanie na inwestycje w danych ośrodkach. W tym roku samorząd województwa śląskiego otrzymał z PFRON 9 mln zł.

Zakłady aktywności zawodowej to jednostki tworzone przez samorządy, fundacje lub stowarzyszenia czy organizacje, których statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Taki zakład musi zatrudniać co najmniej 70 proc. osób niepełnosprawnych i spełniać warunki dotyczące obiektów i pomieszczeń, a także opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych. Uzyskane dochody muszą być przeznaczane na cele związane z aktywnością zawodową osób niepełnosprawnych.

Zakłady pracy chronionej działają w celu osiągania zysków. Aby uzyskać taki status, firma musi zatrudniać co najmniej 25 niepełnosprawnych, musi być przystosowana do ich potrzeb oraz musi zapewniać pomoc medyczną czy rehabilitację.

Zakładom pracy chronionej oraz zakładom aktywności zawodowej przysługują zwolnienia z różnych podatków i opłat, miesięczne dofinansowania wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudniania osób niepełnosprawnych, a także inne formy wsparcia finansowego.

Jak powiedziała Daniel, niektóre spośród zakładów aktywności zawodowej z regionu zamierzają przekształcić się w zakłady pracy chronionej.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum