KPRM podał, kto zdobył najwięcej punktów w konkursie na prezesa NFZ

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 14 czerwca 2018 16:07

Największą ilość punktów w postępowaniu konkursowym na stanowisko prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia uzyskali Andrzej Jacyna oraz Zbigniew Orzeł - wynika z informacji o naborze, zamieszczonej w czwartek (14 czerwca) na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Fot. archiwum

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs na stanowisko prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w połowie maja; wpłynęły trzy oferty.

Przepisy stanowią, że nabór na stanowisko przeprowadza zespół, powołany przez ministra zdrowia. Zespół wyłania nie więcej niż trzech kandydatów, których przedstawia ministrowi. Minister powołuje prezesa NFZ spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru po zasięgnięciu opinii Rady Funduszu. Obecnie p.o. prezesa Funduszu jest Andrzej Jacyna.

Kandydat na stanowisko prezesa NFZ musi mieć wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne w zakresie prawa, medycyny, ekonomii, organizacji ochrony zdrowia lub zarządzania, być obywatelem polskim, korzystać z pełni praw publicznych. Kandydować nie może osoba skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Kandydat musi mieć kompetencje kierownicze i co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni na stanowisku kierowniczym, oraz wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zgodnie z przepisami, prezes Funduszu nie może być jednocześnie m.in. członkiem Rady Funduszu i rady oddziału wojewódzkiego Funduszu, pracownikiem oddziału wojewódzkiego Funduszu, świadczeniodawcą, właścicielem lub pracownikiem apteki, hurtowni farmaceutycznej lub podmiotu wytwarzającego produkty lecznicze i wyroby medyczne, posiadaczem akcji lub udziałów w spółkach prowadzących podmioty będące świadczeniodawcami.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum