Jest projekt ustawy w sprawie obniżenia rachunków za gaz

Autor: oprac. JPP • Źródło: Rynek Zdrowia, Wykaz Prac Legislacyjnych RM10 stycznia 2022 08:15

W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu. Projekt ma objąć również szpitale.

Jest projekt ustawy w sprawie obniżenia rachunków za gaz. Projektowane rozwiązania dotyczą m.in. szpitali Fot. AdobeStock
  • W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano projekt ustawy dotyczący obniżenia rachunków za gaz
  • O projekcie w tej sprawie mówił w ubiegłym tygodniu minister aktywów państwowych Jacek Sasin
  • Przepisy pozwolą – jak informują autorzy projektu – "na uruchomienie nadzwyczajnych instrumentów zwiększających bezpieczeństwo energetyczne Polski, a w perspektywie krótkoterminowej wspierających gospodarstwa domowe, mieszkańców budynków wielolokalowych jak i niektórych odbiorców wrażliwych”

Jest projekt ustawy w sprawie niższych rachunków za gaz

Preferencyjne taryfy na gaz między innymi dla szpitali obiecał w ubiegłym tygodniu minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

- Przygotowaliśmy rozwiązania, które dotyczą spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot oraz instytucji publicznych – szpitali, szkół, domów pomocy społecznej, przedszkoli, czyli miejsc, dla których podwyżki gazu są najbardziej dotkliwe - poinformował w TVP Info.

Szczegółowe założenia projektu opublikowano w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów

Dokument pozwoli – jak informują autorzy – "na uruchomienie nadzwyczajnych instrumentów zwiększających bezpieczeństwo energetyczne Polski, a w perspektywie krótkoterminowej wspierających gospodarstwa domowe, mieszkańców budynków wielolokalowych jak i niektórych odbiorców wrażliwych”.

Projekt ustawy ws. preferencyjnych taryf na gaz zakłada wprowadzenie mechanizmów pozwalających na:

  • rozszerzenie katalogu podmiotów objętych ochroną taryfową do 31 grudnia 2023 (art. 62b ustawy – Prawo energetyczne) o niektóre kategorie odbiorców będących podmiotami realizującymi zadania z zakresu użyteczności publicznej
  • wprowadzenie mechanizmu rekompensat dla sprzedawców gazu ziemnego do odbiorców taryfowych, który służyłby zrekompensowaniu skutków zamrożenia cen dla nowego katalogu odbiorców taryfowych,
  • potwierdzenie  i podkreślenie w treści przepisów prawa konieczności ochrony taryfowej odbiorców gazu ziemnego w budynkach wielolokalowych, którzy nie zawarli indywidualnych umów kompleksowych lub umów zakupu gazu ziemnego z przedsiębiorstwami energetycznymi,

- W celu wsparcia sprzedawcy z urzędu paliwa gazowego oraz podmiotu, o którym mowa w art. 49b ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne (...) przepisy ustawy zakładają udzielenie ustawowej gwarancji na zobowiązania zaciągane przez ww. podmioty z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji, przeznaczonych na cele związane z ich podstawową działalnością - czytamy w projekcie. 

Pożyczki od ministra ds. aktywów państwowych

To nie koniec. Projekt zakłada również umożliwienie udzielania przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych pożyczek na rzecz podmiotów określonych w ustawie - Prawo energetyczne jako sprzedawcy z urzędu paliw gazowych, zgodnie z art. 62c ust. 1 oraz art. 49b ust. 1. Poza tym zwiększona zostanie rola Agencji Rezerw Strategicznych.

- Dodatkowo w celu zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski, zgodnie z projektem, Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych zostanie dodana do katalogu podmiotów mogących świadczyć tzw. usługę biletową, stanowiącą alternatywną formę realizacji obowiązku utrzymywania zapasu gazu ziemnego w stosunku do zakupu usługi we własnym zakresie w ramach pojemności magazynowych oferowanych przez operatora systemu magazynowania lub utrzymywania zapasu poza granicami kraju. W celu realnego zwiększenia roli Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w systemie bezpieczeństwa dostaw gazu, przedmiotowy projekt stwarza podstawę do nabycia przez nią w imieniu Skarbu Państwa gazu ziemnego, na cele utrzymania zapasów obowiązkowych - czytamy w założeniach do projektu.

 

 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum