Jest projekt ustawy o modernizacji szpitali. Zakłada stworzenie ARS i kategoryzację placówek

Autor: oprac. JPP • Źródło: Rynek Zdrowia, Wykaz Prac Legislacyjnym RM08 grudnia 2021 09:43

Projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa pojawił się w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. Zakłada powołanie Agencji Rozwoju Szpitali oraz kategoryzację placówek. Zmiany mają sprawić m.in. że szpitale nie będą ze sobą konkurować o pacjentów i kontrakty.

Jest projekt ustawy o modernizacji szpitali. Zakłada stworzenie ARS i kategoryzację placówek
 • W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów zamieszczono projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa 
 • Dokument ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w pierwszym kwartale 2022 roku. Odpowiedzialny za projekt jest wiceminister Sławomir Gadomski
 • Jak wskazano w uzasadnieniu na koniec 2020 r. w Polsce funkcjonowało 575 szpitali publicznych. Celem ustawy ma być "modernizacja i poprawa efektywności działalności oraz poprawa sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów szpitalnych"
 • Poza tym wsparcie rozwoju, optymalizacja działalności, a docelowo reforma ma również sprawić, że szpitale nie będą ze sobą konkurować o pacjentów i kontrakty.

Sprawdź: Szpitalom grozi zapaść finansowa. Utoną w długach za niewykonane świadczenia

Obowiązek szczepień od 1 marca dla trzech grup zawodowych

Ustawa o modernizacji szpitali. Powstanie Agencja Rozwoju Szpitali

Projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa pojawił się w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. Ma być zostać przyjęty przez rząd w pierwszym kwartale przyszłego roku.

- Rozwiązania pozwolą na optymalizację jakości leczenia i poziomu bezpieczeństwa pacjenta przez wdrożenie systemowych rozwiązań dotyczących jakości i efektów leczenia (koncentrację leczenia specjalistycznego) oraz zwiększenie dostępności udzielanych świadczeń, jak również na poprawę sytuacji finansowej podmiotów szpitalnych – czytamy w uzasadnieniu.

Projekt zakłada m.in. powołanie Agencji Rozwoju Szpitali, która będzie „odpowiedzialna za inicjowanie, wspieranie i monitorowanie procesów naprawczo – rozwojowych podmiotów szpitalnych oraz zapewnienie rozwoju sektora szpitalnictwa”.

Ponadto ARS ma organizować i koordynować wspólne zakupy, a także świadczyć wsparcie finansowe, merytoryczne i eksperckie dla podmiotów szpitalnych.

- Wspierane będą również inwestycje w szpitalach dzięki skoordynowaniu działań na rzecz rozwoju szpitalnictwa, a także skierowaniu na ten cel dodatkowych środków z różnych źródeł: budżetu państwa, funduszy unijnych, czy funduszy celowych zarządzanych przez Ministra Zdrowia – wskazują autorzy projektu

Czytaj również: "Wstrzymujemy przyjęcia". Pacjenci zostaną bez respiratorów. To odpowiedź na nową wycenę świadczeń

Karetki czekają po kilka godzin. W Szpitalu Specjalistycznym brakuje łóżek covidowych

Więcej czasu na rozliczenie zaliczek 1/12. Do 10 grudnia NFZ zbiera wnioski

Szpitale nie będą ze sobą konkurować o pacjentów i kontrakty?

Ustawa ma wprowadzać „skuteczne mechanizmy restrukturyzacyjne poprawiające rentowność szpitali i ich stabilność finansową, w tym również restrukturyzację zobowiązań tych jednostek".

 

Proponowane rozwiązania legislacyjne mają pozwolić także na "uporządkowanie struktury świadczeniodawców (...) i koordynację świadczeń szpitalnych, a co za tym idzie brak dublowania oferowanych świadczeń i eliminację konieczności utrzymywania w części szpitali wykwalifikowanego personelu medycznego”.

- Rozwiązania zaproponowane w projekcie ustawy pozwolą na uniknięcie konkurowania pomiędzy szpitalami o tych samych pacjentów i kontrakty z NFZ. Dzięki wykorzystaniu efektu skali przez interwencje obejmujące wszystkie podmioty szpitalne (np. wymiana sprzętu, zakupy wspólne materiałów i usług) planuje się ograniczenie kosztów funkcjonowania szpitali – czytamy w opisie.

Poza tym przepisy mają „doprowadzić do efektywniejszego wykorzystania dostępnych zasobów kadrowych szpitali i nowoczesnej infrastruktury medycznej, a także do wzmocnienia kadry zarządzającej i popularyzacji nowoczesnych systemów, narzędzi i metod zarządzania w ochronie zdrowia, jak również certyfikacji umiejętności kadry zarządzającej”.

Sprawdź: Nowe obostrzenia. MZ: niższe limity, nauka zdalna, obowiązkowe szczepienia

Wraca nauka zdalna. Niedzielski podał termin. Wiadomo też co z przedszkolami

Co zakłada projekt ustawy o modernizacji szpitalnictwa?

Jakie zmiany zostaną wprowadzone, aby osiągnąć zamierzone cele? W zakresie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia (PSZ) w projekcie proponuje się:

 • rezygnację z definiowania i wyodrębniania poziomów PSZ, na rzecz kwalifikowania wszystkich świadczeniodawców mających przynajmniej jeden tzw. profil kwalifikujący realizowany na podstawie umowy z NFZ, której okres trwania wynosi co najmniej 2 ostatnie pełne lata kalendarzowe, w trybie pełnej hospitalizacji, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że w przypadku profili zabiegowych dodatkowym kryterium kwalifikacji będzie określony minimalny udział świadczeń zabiegowych w ostatnim pełnym roku kalendarzowym, a w przypadku profilu położnictwo i ginekologia minimalna liczba odebranych porodów w tym samym okresie;
 • uproszczenie i złagodzenie zasad regulujących udzielanie przez świadczeniodawców w ramach PSZ dodatkowych rodzajów świadczeń, tj. świadczeń:

a) realizowanych w ramach szpitalnego oddziału ratunkowego albo izby przyjęć,
b) z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii lub anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci,
c) z zakresu chemioterapii lub chemioterapii – leczenie jednego dnia,
d) z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych,
e) z zakresu rehabilitacji leczniczej, realizowanych w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego lub stacjonarnych,
f) z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej realizowanych w poradniach przyszpitalnych,
g) w ramach programów lekowych,
h) objętych kompleksową opieką zdrowotną;

 • wyłączenie z PSZ świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej;
 • wprowadzenie regulacji umożliwiającej, na wniosek świadczeniodawcy, dokonanie w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach PSZ zmiany polegającej na zastąpieniu określonych profili kwalifikujących odpowiadającymi im profilami świadczeń realizowanymi w trybie hospitalizacji planowej albo leczenia jednego dnia;
 • umożliwienie wszystkim świadczeniodawcom realizującym w ramach PSZ określony profil świadczeń, który nie zostałby objęty kwalifikacją na nowych zasadach, kontynuację udzielania świadczeń w ramach takiego profilu w trybie hospitalizacji planowej albo leczenia jednego dnia, na okres obowiązywania kolejnego wykazu świadczeniodawców zakwalifikowanych do PSZ.

Czytaj również: Od 15 grudnia sprawdzanie paszportu covidowego. Nowe zasady

Cztery kategorie dla szpitali

Jak czytamy w projekcie "zaproponowane rozwiązania prawne mają umożliwić i wspierać modernizację oraz poprawę efektywności szpitalnictwa" przez:

 • poprawę efektywności ekonomicznej podmiotów szpitalnych przez restrukturyzację zadłużenia oraz dokonanie ich ewaluacji i przypisanie do odpowiedniej kategorii, która będzie warunkowała działania rozwojowe i naprawcze jakie zostaną podjęte w poszczególnych podmiotach:

a) kategoria A – podmiot szpitalny w dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej, który tworzy plan rozwojowy podmiotu szpitalnego kategorii A,
b) kategoria B – podmiot szpitalny wymagający wdrożenia działań optymalizacyjnych, który tworzy plan rozwojowy podmiotu szpitalnego kategorii B albo w stosunku do którego wszczyna się postępowanie naprawczo-rozwojowe, na jego wniosek,
c) kategoria C – podmiot szpitalny wymagający wdrożenia działań naprawczo-rozwojowych, w stosunku
do którego Prezes ARS wszczyna postępowanie naprawczo-rozwojowe,
d) kategoria D – podmiot szpitalny wymagający pilnego wdrożenia działań naprawczo-rozwojowych, w stosunku do którego Prezes ARS wszczyna postępowanie naprawczo-rozwojowe oraz uzyskuje uprawnienie do powoływania i odwoływania kierownika tego podmiotu szpitalnego;

 • zmianę profilu i dostosowanie działalności podmiotów szpitalnych do potrzeb regionalnych z uwzględnieniem efektywnego i bezpiecznego wykorzystania zasobów ludzkich w systemie ochrony zdrowia, równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, map potrzeb zdrowotnych, planów transformacji oraz sieci szpitali;
 • współpracę pomiędzy podmiotami nadzorującymi oraz współpracę pomiędzy podmiotami szpitalnymi, w tym w zakresie konsolidacji funkcji medycznych i koncentracji zasobu ludzkiego oraz świadczeń;
 • utworzenie systemu nadzoru nad procesami naprawczo-rozwojowymi podmiotów szpitalnych przez powołanie instytucji ARS, która będzie odpowiedzialna za inicjowanie, wspieranie i monitorowanie tych procesów, a także realizację innych zadań dotyczących podmiotów szpitalnych takich jak organizowanie  i koordynowanie wspólnych zakupów oraz wsparcie finansowe, merytoryczne i eksperckie;

Czytaj także: Od 15 grudnia obowiązkowe testy na kwarantannie, jeśli domownik ma COVID-19

Pracodawca będzie weryfikował nie szczepienia a testy na koronawirusa

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
  PARTNER SERWISU
  partner serwisu

  Najnowsze