Jest projekt uchwały Rady Ministrów ws. programu modernizacji szpitali

Autor: JPP • Źródło: Rynek Zdrowia, Wykaz Prac Legislacyjnym RM26 października 2021 11:58

Projekt uchwały Rady Ministrów o powołaniu programu modernizacji szpitali został opublikowany 26 października w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Jest projekt uchwały Rady Ministrów o powołaniu programu modernizacji szpitali Fot. PTWP
 • Jest projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Program inwestycyjny modernizacji podmiotów leczniczych”
 • Dokument został opublikowany 26 października w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów
 • Zakłada m.in. zwiększanie bazy łóżkowej na oddziałach geriatrycznych;
  łóżek opieki długoterminowej świadczonej stacjonarnie, jak również modernizację szpitali, poza tym duże zmiany w ratownictwie medycznym

Jest projekt uchwały Rady Ministrów Projekt o powołaniu programu modernizacji szpitali

Jest projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Program inwestycyjny modernizacji podmiotów leczniczych”. Dokument został 26 październiku opublikowany w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. 

Ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów jeszcze w tym kwartale. Osobą odpowiedzialną za projekt jest wiceminister Sławomir Gadomski.

„Program inwestycyjny modernizacji podmiotów leczniczych” w skrócie zakłada:

 • wsparcie rozwoju infrastruktury udzielania świadczeń opieki zdrowotnej;
 • wymianę łóżek szpitalnych;
 • wsparcie infrastruktury ratownictwa medycznego.

-  Realizacja Programu umożliwi unowocześnienie obiektów podmiotów leczniczych i dostosowanie ich do obowiązujących norm i  standardów w medycynie, w tym przede wszystkim norm zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą - czytamy w opisie projektu.

Program modernizacji szpitali: wymiana łóżek, remonty i zmiany w ratownictwie

- W celu realizacji działań dedykowanych Subfunduszowi Modernizacji Podmiotów Leczniczych minister właściwy do spraw zdrowia wprowadzi mechanizm finansowy umożliwiający wsparcie ze środków Programu podmiotów leczniczych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w drodze procedury konkursowej określonej w ustawie z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym -czytamy w opisie projektu.

Jakie projekty będą mogły uzyskać finansowanie? Lista jest długa.

W ramach programu planowane jest:

 • zwiększanie bazy łóżkowej na oddziałach geriatrycznych;
 • zwiększenie bazy łóżkowej opieki długoterminowej świadczonej stacjonarnie;
 • modernizacja infrastruktury podmiotów leczniczych przez inwestycje w prace remontowo-budowlane oraz doposażenie w sprzęt medyczny
 • wymiana łóżek szpitalnych:
 • wsparcie infrastruktury ratownictwa medycznego:
 • zakup ambulansów wraz z wyposażeniem dla ZRM;
 • modernizacja SOR wraz z wymianą sprzętu;
 • utworzenie na terenie województwa śląskiego nowych SOR lub przekształcanie istniejących struktur izb przyjęć w SOR;
 • budowa i dostosowanie lądowisk przyszpitalnych do obecnych wymagań;
 • modernizacja i doposażenie w niezbędny sprzęt medyczny funkcjonujących obecnie centrów urazowych jak i planowanych do utworzenia w trakcie realizacji Programu;
 • zakup śmigłowców na potrzeby Lotniczego Pogotowia Ratunkowego,
 • modernizacja i doposażenie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego,
 • modernizacja i doposażenie infrastruktury śmigłowcowej oraz zaplecza
 • szkoleniowego lotniczych zespołów ratownictwa medycznego.

58 proc. łóżek szpitalnych ma ponad 12 lat 

Dlaczego rząd i Ministerstwo Zdrowia stawiają na realizację własnie tych, wymienionych powyżej, zadań? 

Wymiana łóżek jest - jak czytamy - kluczowa, gdyż w wyniku przeprowadzonego przez Ministerstwo Zdrowia badania w 2020 roku dotyczącego oceny stanu i stopnia zużycia infrastruktury łóżek szpitalnych (...) stwierdzono, że okres eksploatacji 58 proc. wszystkich wykorzystywanych łóżek przekracza 12 lat.

- Łóżka, ze względu na długi okres eksploatacji, są niedostosowane do aktualnych wymogów i potrzeb, a także nie spełniają funkcji, jakie powinny pełnić w procesie leczenia szpitalnego i rekonwalescencji. Ze względów sanitarnych i technologicznych powinny zostać wycofane z eksploatacji. Przeprowadzone badanie stanu infrastruktury łóżek szpitalnych wykazało, że 2 na 3 łóżka szpitalne kwalifikują się do pilnej wymiany - wskazano w projekcie.

Na miejsce na oddziale pielęgnacyjno-opiekuńczym czeka się nawet 593 dni

Ogromny jest również problem z brakiem dostępności miejsc na oddziałach geriatrycznych i oddziałach opiekuńczo-leczniczych.

- Mając na uwadze niewielką liczbę oddziałów geriatrycznych w kraju (62 oddziały z łączną liczbą 1 208 łóżek), długi czas oczekiwania na świadczenie (najdłuższy średni czas oczekiwania w przypadku stabilnym w 2019 r. wyniósł 105 dni w woj. dolnośląskim, przy czym średnio pacjenci czekali 41 dni) oraz wielochorobowość pacjentów starszych można przyjąć, iż pacjenci są alokowani w większości na inne dostępne oddziały, co oznacza, że brakuje bazy łóżkowej dla pacjentów geriatrycznych - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Z analiz MZ wynika zresztą, że rekordzista czekał na przyjęcie na odział opiekuńczo-leczniczy prawie 600 dni.

- Najdłuższy przeciętny rzeczywisty czas oczekiwania w przypadku stabilnym na przyjęcie pacjenta do zakładu lub oddziału opiekuńczo-leczniczego wyniósł w lutym 2020 r. 593 dni (w woj. małopolskim), przy czym średnio pacjenci czekali na przyjęcie 294 dni. Natomiast najdłuższy przeciętny rzeczywisty czas oczekiwania w przypadku stabilnym na przyjęcie pacjenta do zakładu lub oddziału pielęgnacyjno-opiekuńczego wynosił w lutym 2020 r. 321 dni (w woj. kujawsko-pomorskim), przy czym średnio pacjenci czekali na przyjęcie 144 dni - czytamy. 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum