Jak będą wyglądać podwyżki od 1 lipca? Ministerstwo Zdrowia zasypane uwagami

Autor: MP • Źródło: Rynek Zdrowia22 kwietnia 2022 06:58

1 lipca mają wejść podwyżki w ochronie zdrowia. Poszczególne grupy zawodowe nie zgadzają się na zaproponowane płace i pytają o gwarancje ich finansowania. W projekcie bowiem ich nie ma. - 1 zł od sprzedanej paczki papierosów na zdrowie - proponują. - Mamy nadzieję, że nie będzie opóźnień z ustawą. Będziemy patrzyli władzy na ręce - zapowiadają.

Jak będą wyglądać podwyżki od 1 lipca? Ministerstwo Zdrowia zasypane uwagami
Od 1 lipca podwyżki w ochronie zdrowia. Środowisko medyczne zgłosiło wiele uwag do projektu Fot. AdobeStock
 • Do 19 kwietnia trwały konsultacje publiczne projektu ustawy gwarantującej podwyżki dla pracowników ochrony zdrowia. Jakie uwagi zgłosiły środowiska medyczne do wiceministra zdrowia Piotra Brombera odpowiedzialnego za procedowaną ustawę?
 • - Projekt nie realizuje postulatów - podkreśla Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej
 • Wyższych współczynników w tabeli płac oczekuje również Porozumienie Rezydentów, proponując jednocześnie wprowadzenie "Opłaty Zdrowotnej" od każdej sprzedanej paczki papierosów
 • - Są zbyt duże dysproporcje pomiędzy poszczególnymi grupami - wskazuje Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych
 • - Pominięto pracowników administracyjnych, technicznych i ekonomicznych - pisze Polska Federacja Szpitali, podkreślając, że w nowelizacji nie zostały podane źródła finansowania zwiększenia minimalnych wynagrodzeń dla medyków
 • Pracodawcy RP wskazują zaś, że powstają napięcia między poszczególnymi grupami zawodowymi

Medycy o podwyżkach od 1 lipca. "Projekt ustawy nie realizuje postulatów środowiska"

- Projekt ustawy nie realizuje postulatów środowiska medycznego, które doprowadziły do protestu pracowników zawodów medycznych w 2021 roku. Zapisy odbiegają od oczekiwań wyrażonych w postulatach Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Pracowników Ochrony Zdrowia - oceniło w swoich uwagach Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej.

- Samorząd lekarski oczekuje ustawowego określenia szybkiej ścieżki dojścia do oczekiwanych poziomów minimalnego wynagradzania lekarzy i lekarzy dentystów na poziomie 3-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla lekarzy i lekarzy dentystów specjalistów oraz 2,5-krotności dla lekarzy i lekarzy dentystów w trakcie specjalizacji - czytamy w stanowisku NRL.

Zdaniem Rady "utrzymywanie dalece niesatysfakcjonującego poziomu wynagrodzeń pracowników sektora ochrony zdrowia będzie w dalszym ciągu pogłębiać kryzys tego systemu".

- Proponowane w projekcie współczynniki prowadzą do spłaszczania poziomu wynagradzania w poszczególnych grupach zaszeregowania. Sprawia to, że różnice pomiędzy osobą kierującą zespołem pracowników medycznych - lekarzem, a pozostałymi osobami wykonującym inne zawody medyczne, nie oddają różnicy w kwalifikacjach tych osób - podkreśliła NRL. 

"Wskaźniki odbiegają od standardów europejskich"

Na zbyt niskie współczynniki pracy w tabeli płac, od których liczone byłoby minimalne wynagrodzenie dla lekarzy, zwróciło uwagę również Porozumienie Rezydentów.

- Nadal te wskaźniki odbiegają od standardów europejskich, jednak każda podwyżka przybliża nas do nich - podkreśla Porozumienie Rezydentów w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Zdaniem PR współczynniki w tabeli płac powinny być na poziomie:

 • lekarz stażysta – 0,95;
 • lekarz bez specjalizacji – 1,25;
 • lekarz w trakcie rezydentury – 1,29 (lekarze do końca II roku szkolenia specjalizacyjnego), 1,45 (lekarze powyżej III roku szkolenia specjalizacyjnego);
 • lekarz specjalista – 1,74.

1 zł od każdej paczki papierosów jako "Opłata Zdrowotna"?

Porozumienie Rezydentów wskazało źródło finansowania. Lekarze zaproponowali wprowadzenie "Opłaty Zdrowotnej" polegającej na przekazaniu 1 zł od każdej sprzedanej paczki papierosów na ochronę zdrowia.

Według ich szacunku, przychody z "Opłaty Zdrowotnej dałyby nawet 2 mld zł brutto rocznie.

- Kwota ta dwukrotnie przewyższa pokrycie kosztów brutto proponowanych przez nas podwyżek - uzasadnia Porozumienie.

"Zbyt duże dysproporcje pomiędzy grupami"

- Niestety, projekt przewiduje zbyt duże dysproporcje pomiędzy poszczególnymi grupami - mówi Mariola Łodzińska, wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

- Chodzi tu głównie o pielęgniarki i położne, które zaszeregowane zostały do trzech różnych grup, a w tej najwyższej znajdzie się jedynie 8 proc. z nich - tłumaczy

- W tej średniej jest jakieś 21 proc., a zdecydowana większość, bo około 70 proc., jest zaszeregowana do tej najniższej grupy - wylicza.

- Uważamy też, że zawody medyczne powinny mieć wyższe współczynniki niż pracownik działalności podstawowej nie mający bezpośredniego związku z wykonywaniem świadczeń. Nie negujemy potrzeby tych osób, ale w naszej ocenie jest to niezrozumiałe i niedopuszczalne, że niemedyczni mają więcej niż medyczni - dodaje.

Wiceszefowa NRPiP liczy, że przez szereg uwag zgłoszonych przez różne środowiska, termin wprowadzenia podwyżek 1 lipca nie będzie zagrożony.

- Mamy nadzieję, że nie będzie opóźnień. Dla nas jest to priorytetowa sprawa, dlatego ministerstwo niech ma świadomość, że będziemy czuwać i patrzeć władzy na ręce. Pamiętajmy, że w dalszym ciągu nie został rozwiązany Komitet Protestacyjno-Strajkowy Pracowników Ochrony Zdrowia - mówi Mariola Łodzińska.

"Pominięto pracowników administracyjnych, technicznych i ekonomicznych"

Swoje stanowisko w sprawie procedowanej ustawy wystosowała również Polska Federacja Szpitali.

Federacja podkreśliła, że "po raz kolejny określając sposób ustalania minimalnego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, ustawodawca całkowicie pomija personel administracyjny, techniczny i ekonomiczny".

- Pomijanie ich po raz kolejny w ustawie o wynagrodzeniu może być odczytane jako działania dyskryminujące - wskazuje PFSz, dodając, iż nowela wymuszałaby m.in. aneksowanie obecnych umów i dodałaby nowe obowiązki pracownikom kadrowym.

W projekcie ustawy brak źródeł finansowania

Jako problem wskazano także brak "precyzyjnego określenia, do której grupy zawodowej należy zaliczyć sekretarki medyczne i rejestratorki".

To co jednak najbardziej niepokoi Federację, to brak konkretnego wskazania źródła finansowania zakładanych podwyżek.

- W nowelizacji nie zostały podane źródła finansowania zwiększenia minimalnych wynagrodzeń zasadniczych - podkreślono w stanowisku.

"Łatwo administracyjnie uregulować siatkę płac, jednak trudno ją zrealizować w praktyce"

Na brak konkretnego wskazania źródeł finansowania zwrócili uwagę również Pracodawcy RP. 

- Łatwo jest administracyjnie uregulować siatkę płac, jednak trudno ją zrealizować w praktyce, ponieważ powstają napięcia między grupami zawodowymi - napisali do wiceministra zdrowia Piotra Brombera.

Pracodawcy RP podkreślili także, iż zmiany w tabeli zaszeregowania stanowisk zaproponowane zostały w trakcie trwania roku budżetowego, co "poważnie utrudnia planowanie kosztów i wykonanie obowiązku zapewnienia minimalnego wynagrodzenia".

Od 1 lipca podwyżki w ochronie zdrowia

Ustawy o najniższych wynagrodzeniach zakłada od 1 lipca nową tabelę płac:

 • Lekarz albo lekarz dentysta ze specjalizacją - współczynnik 1,45 - wynagrodzenie 8 210,67 zł brutto
 • Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony  wymagający wyższego wykształcenia na poziomie magisterskim i specjalizacji, pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia - 1,29 - 7 304,66 zł brutto 
 • Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji - 1,19 - 6 738,41 zł brutto
 • Lekarz stażysta albo lekarz dentysta stażysta - 0,95 5 379,40 zł brutto 
 • Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektroradiolog, psycholog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony wymagający wyższego wykształcenia na poziomie magisterskim; pielęgniarka, położna wymagająca wyższego wykształcenia (studia I stopnia) i specjalizacji, albo pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją - 1,02 - 5 775,78 zł brutto
 • Fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony wymagający wyższego wykształcenia na poziomie studiów I stopnia; fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej wymagający średniego wykształcenia albo pielęgniarka albo położna wymagająca średniego wykształcenia, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia - 0,94 - 5 322,78 zł brutto
 • Technik elektroradiolog albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-6 wymagający średniego wykształcenia oraz opiekun medyczny - 0,86 - 4 869,78 zł brutto 
 • Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem wyższym - - 5 662,53 zł brutto
 • Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem średnim - 0,78 - 4 416,77 zł brutto 
 • Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniego - 0,65 - 3 680,64 zł brutto

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum