Jak Wirtualny Energetyk efektywnie zarządza energią elektryczną w szpitalu?

Autor: Tekst promocyjny • • 07 września 2020 08:23

Dzięki optymalizacji zarządzania energią elektryczną za sprawą wdrożenia systemu Prognosis, oszczędności w tym obszarze w szpitalach sięgają od 20 do 30 proc. - mówi Rynkowi Zdrowia Joanna Konopko, wiceprezes zarządu Prognosis Sp. z o.o., firmy należącej do Grupy Impel.

Jak Wirtualny Energetyk efektywnie zarządza energią elektryczną w szpitalu?
Joanna Konopko, wiceprezes zarządu Prognosis Sp. z o.o.

Rynek Zdrowia: - System Prognosis to kompleksowe rozwiązanie pozwalające na outsourcing zarządzania energią elektryczną. Jakie jest zainteresowanie szpitali jego wdrożeniem?
Joanna Konopko: - Od 2017 roku ten system wdrożyliśmy już w ponad 20 szpitalach w naszym kraju. Kilka miesięcy temu pandemia koronawirusa, wstrzymała nasze rozmowy z kolejnymi placówkami medycznymi, gdyż musiały się one zająć wieloma innymi sprawami związanymi z koniecznością zachowania bezpieczeństwa epidemiologicznego. Jednak w ostatnich tygodniach obserwujemy ponowne zainteresowanie ze strony szpitali systemem Prognosis, będącym rozwiązaniem umożliwiającym uzyskiwanie naprawdę istotnych oszczędności w szpitalnych budżetach.

RZ: - Na czym polegają kluczowe funkcje Wirtualnego Energetyka w rozwiązania, które Państwo proponujecie szpitalom?
JK: - Nasze doświadczenia dowodzą, że system Prognosis sprawdza się w różnych branżach, także w podmiotach leczniczych. Nie każdy szpital zatrudnia osobę zajmującą się wyłącznie energetyką, w tym szczegółowym monitorowaniem kosztów oraz innych parametrów energetycznych czy rozliczeniami z dostawcami energii elektrycznej. W tym obszarze właśnie bardzo pomocny i efektywny jest system Prognosis. Pełni on zadania Wirtualnego Energetyka, który stale zarządza polityką energetyczną, weryfikuje i analizuje ponoszone koszty, wprowadza korekty, nieustannie czuwa nad bezpieczeństwem energetycznym szpitala.

Każdy szpital ma swoją sieć punktów poboru energii elektrycznej z licznikami przypisanymi do danego obwodu. Lecznice muszą też posiadać zasilanie rezerwowe, a ponadto własne agregaty prądotwórcze, aby w przypadku awarii podtrzymywać pracę jednostki co najmniej przez 24 godziny.

Nasze rozwiązanie do pewnego stopnia wpisuje się w konieczność zachowania bezpieczeństwa energetycznego szpitali, ponieważ zdarza się, że lecznice są w sposób automatyczny przełączane przez dostawcę na wspomniane zasilanie rezerwowe. Bywa, że dzieje się to bez inicjatywy szpitala. System Prognosis umożliwia zarejestrowanie takiej właśnie sytuacji na bieżąco. Dzięki temu placówka może uniknąć dodatkowej opłaty za przepięcia na zasilaniu nie wynikające z przyczyn leżących po stronie szpitala.

RZ: - Wspomniała Pani o kontroli zużycia energii, proszę zatem wyjaśnić, jak analiza danych historycznych z licznika może wpływać na zarządzanie kosztami szpitala w chwili obecnej?
JK: - Nasze urządzenia instalowane na licznikach, oczywiście nie ingerujące w sam układ pomiarowy, pozwalają „czytać” wszystkie dane z pamięci liczników. Na bieżąco, w sposób zdalny, wyznaczona do tego osoba regularnie monitoruje wszystkie parametry, które w ten sam sposób widzi dystrybutor energii. Rozwiązanie umożliwia zatem wgląd do całego profilu energetycznego - dokładnie takiego, jakim dysponuje dystrybutor. Oznacza to, że kiedy zamykamy dany miesiąc, w oparciu o pobierane na bieżąco dane, możemy od razu wystawić fakturę, jaką dostaniemy kilka dni później z zakładu energetycznego. Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy wyłapać wszelkie błędy, w tym dotyczące naliczanej należności za energię elektryczną.

System Prognosis wyłapuje m.in. anomalie w zakresie poboru energii. Jeżeli na przykład zostają przekroczone pewne progowe stany (które można wcześniej zdefiniować, np. moc umowną), system włącza automatycznie alerty sms-owe oraz wysyłane drogą e-mailową.

RZ: - Jak wygląda - zarówno od strony formalnej, jak i technicznej - wdrażanie systemu Prognosis w danej lecznicy?
JK: - Po podpisaniu stosownej umowy odczytujemy profil energetyczny szpitala z pamięci liczników. Zatem w pierwszej kolejności lecznica otrzymuje od nas dokładny profil historyczny dotyczący korzystania przez daną jednostkę z energii elektrycznej. Dane odczytujemy nawet do dwóch lat wstecz, gdyż taka jest z reguły pamięć licznika.

Te historyczne informacje mogą dotyczyć, na przykład przekroczeń mocy czy rozliczeń za energię. Na podstawie takiego właśnie historycznego materiału możemy w systemie prognozować, jak hipotetycznie będzie wyglądał w najbliższej przyszłości profil energetyczny danego odbiorcy. Przy okazji odczytu historycznego weryfikujemy również poprawność konfiguracji licznika, np. czy uwzględnia taryfę za dni świąteczne.

Najważniejszą jednak opcję w naszym rozwiązaniu stanowi automatyczny system rekomendacji optymalizacyjnych. Są one sporządzane dla naszych klientów w poszczególnych regionach, w których funkcjonują współpracujące z nami szpitale. Robimy to w oparciu o ich wspomniane profile historyczne oraz oczywiście z uwzględnieniem wszelkich stawek/taryf jednego z kilku dystrybutorów energii działającego w danym regionie kraju.

Dzięki takiemu systemowi rekomendacji jesteśmy w stanie dobrać dla poszczególnych szpitali najkorzystniejsze w ich przypadku parametry, w tym między innymi taryfę energetyczną. Dysponujemy też algorytmem, który empirycznie, ucząc się na wcześniejszych danych, dobiera optymalny dla konkretnej placówki poziom mocy umownej.

Taki zestaw rekomendacji optymalizacyjnych, poparty szczegółowym raportem i opisem, klient otrzymuje na początku, zaraz po podpisaniu umowy. Jeżeli wyrazi zgodę, na podstawie tych rekomendacji wprowadzamy stosowne zmiany. Co ważne, zestaw rekomendacji optymalizacyjnych przygotowujemy bezkosztowo. Następnie podpisujemy tzw. umowę sukcesu, a oszczędnościami dzielimy się po 50%.

Aby zmienić umowę dystrybucyjną, trzeba złożyć stosowne wnioski. Jeżeli podmiot ma zawartą kompleksową umowę - zarówno na sprzedaż energii, jak i jej dystrybucję - wówczas sporządzamy odpowiedni aneks. Oczywiście robimy to wszystko w oparciu o udzielone nam przez szpital pełnomocnictwo.

RZ: - Wróćmy do wymiernych, finansowych korzyści wynikających z wdrożenia systemu Prognosis w szpitalach. Jaka jest ich skala?
JK: - Generalnie, dzięki optymalizacji zarządzania energią elektryczną za sprawą wdrożenia systemu Prognosis, oszczędności w tym obszarze w szpitalach sięgają od 20 do 30 proc. Można więc powiedzieć, że za sprawą wdrożonego przez nas modelu zarządzania polityką energetyczną, mniej więcej przez jeden miesiąc szpital korzysta z energii elektrycznej bez opłat. Myślę, że taki poziom oszczędności zadowoliłby każdą placówkę medyczną, szczególnie, że sytuacja finansowa wielu szpitali, szczególnie tych powiatowych, nie jest dobra.

System Prognosis ma jeszcze tę zaletę, że dostęp do bieżących raportów i danych analitycznych może odbywać się w czasie rzeczywistym, zdalnie przez przeglądarkę internetową - bez konieczności stacjonarnego zaangażowania pracowników/elektryków w samej placówce. Jest to szczególnie ważne w obecnie trudnej sytuacji zwiększonego zagrożenia epidemiologicznego. Pod względem bezpieczeństwa energetycznego szpital może być stale i sprawnie zarządzany przez pracownika oddelegowanego do pracy poza placówką.

 

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum