×
Subskrybuj newsletter
rynekzdrowia.pl
Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
 • Musisz zaznaczyć to pole

Ile zarobią członkowie tej komisji? Ministerstwo pokazało projekt zmian

Autor: oprac. JKB • Źródło: RCL, Rynek ZdrowiaOpublikowano: 19 września 2023 14:00Zaktualizowano: 19 września 2023 14:05

W Biuletynie informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia ministra zdrowia dotyczący wzoru deklaracji o braku konfliktu interesów, a także określenia wysokości wynagrodzenia członków Komisji Ekonomicznej.

Ile zarobią członkowie tej komisji? Ministerstwo pokazało projekt zmian
Projekt rozporządzenia MZ w konsultacjach. Fot. Shutterstock
 • Wspomniany projekt rozporządzenia trafił do konsultacji publicznych – resort oczekuje na uwagi przez 14 dni
 • Zgodnie z proponowanymi zmianami wzór deklaracji o braku konfliktu interesów uzupełnia się o numer PESEL osoby składającej deklarację oraz osób z nią związanych
 • Regulacja ma wejść w życie 1 listopada 2023 roku

Nowy wzór deklaracji i kwoty wynagrodzenia

Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wzoru deklaracji o braku konfliktu interesów oraz określenia wysokości wynagrodzenia członków Komisji Ekonomicznej.

Zgodnie z zapisami regulacja ustala:

 • wzór deklaracji o braku konfliktu interesów, o której mowa w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,
 • członkom Komisji Ekonomicznej, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy, przysługuje wynagrodzenie za udział w każdym posiedzeniu Komisji, w sprawach, o których mowa w art. 18 ust. 1 i 2 ustawy, w wysokości:
 1. dla przewodniczącego Komisji – 3000,00 zł,
 2. dla zastępcy przewodniczącego Komisji – 2700,00 zł,
 3. dla sekretarza Komisji – 2700,00 zł,
 4. dla członka Komisji niebędącego osobą, o której mowa w pkt 1-3 – 2500,00 zł

– z uwzględnieniem miesięcznego limitu wynagrodzenia, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy.

 • osobie, o której mowa w ust. 1 pkt 2, przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej w ust. 1 pkt 4, jeżeli nie wykonuje ona faktycznego zastępstwa przewodniczącego Komisji Ekonomicznej w związku z jego nieobecnością lub zaistnieniem innych okoliczności uniemożliwiających mu osobiste wykonywanie powierzonej funkcji.
 • rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2023 roku.

W uzasadnieniu wskazano, że projekt rozporządzenia, został przygotowany w związku z wejściem w życie nowelizacji z dnia 17 sierpnia 2023 roku ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw.  Doprecyzowuje ona określony w art. 20 ust. 5 ustawy katalog informacji ujawnianych przez kandydatów na członków Komisji Ekonomicznej albo członków Komisji Ekonomicznej w deklaracji o braku konfliktów interesów. Wzór deklaracji tym samym uzupełnia się o numer PESEL osoby składającej deklarację oraz osób z nią związanych i dodatkowo w części C wzoru deklaracji o braku konfliktów interesów doprecyzowano, że oświadczenie dotyczy 3 lat poprzedzających złożenie oświadczenia.

Termin wejścia w życie projektowanego rozporządzenia jest także skorelowany z wejściem w życie ustawy z dnia z 17 sierpnia 2023 roku o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum