Ile zarabia pielęgniarka, lekarz, ratownik, opiekun, farmaceuta? Mniej niż w ustawie być nie może

Autor: PW • Źródło: Rynek Zdrowia24 września 2021 07:10

Ile zarabiają pielęgniarki, lekarze, diagności, farmaceuci czy salowe? Od 1 lipca to ustawa określa minimalne wynagrodzenia. Mniej niż w ustawie być nie może.

Ile zarabia pielęgniarka, lekarz, ratownik, opiekun, farmaceuta? Mniej niż w ustawie być nie może
Ile zarabia pielęgniarka, lekarz, salowa, farmaceuta / Fot. AdobeStock
 • Ile brutto zarabiają lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, salowe czy opiekun medyczny. Od 1 lipca obowiązuje ustawa o wynagrodzeniach minimalnych
 • Pensja podstawowa medyków jest wyliczana w oparciu o tzw. współczynnik pracy określony dla danej grupy zawodowej
 • 6 769 zł brutto - to najwyższe minimalne wynagrodzenie, które  przysługuje lekarzom ze specjalizacją II stopnia
 • 5 426 zł brutto - zarobi z kolei pielęgniarka po studiach magisterskich 
 • Np. higienistka stomatologiczna, opiekun medyczny, ortoptysta, protetyk słuchu, technik analityki medycznej, technik dentystyczny, technik elektroradiolog mają gwarancje 3 772 zł brutto minimalnego wynagrodzenia

Wynagrodzenie minimalne pracownika ochrony zdrowia zatrudnionego na etacie jest wyliczane w oparciu o tzw. współczynnik pracy określony dla danej grupy zawodowej. Za podstawę do wyliczeń przyjmuje się współczynnik pomnożony przez średnią płacę brutto w gospodarce za poprzedni rok.

Zarobki medyków. Ile zarabia pielęgniarka, lekarza, opiekun medyczny i ratownik?

Zgodnie z uchwaloną przez Sejm 15 czerwca i podpisaną 17 czerwca przez prezydenta RP Ustawą z 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw wynagrodzenia minimalne w poszczególnych grupach zawodowych pracowników ochrony zdrowia od 1 lipca są następujące*:

Czytaj również: Nowe zarobki medyków? "Różnice wyrównywane stażem i dyżurami, jak za mało - dodatkiem". Burza wokół rządowej ustawy

Ile zarabiają lekarze?

• Lekarz, który uzyskał specjalizację drugiego stopnia lub tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny - współczynnik 1,31. Najniższe wynagrodzenie od 1 lipca 2021 r. wynosi 6 769 zł. Jest to o 19 zł brutto więcej niż wcześniej dla tych specjalistów, którzy zadeklarowali, że nie będą pracować w innym podmiocie; do czerwca 2021 roku zgodnie z tzw. ustawą 6 proc. mieli oni zagwarantowane wynagrodzenie minimalne na poziomie 6750 zł.

• Lekarz z pierwszym stopniem specjalizacji w określonej dziedzinie medycyny - współczynnik 1,2. Najniższe wynagrodzenie wyniesie 6201 zł, do 30 czerwca było to 6046 zł, co oznacza wzrost o 155 zł. Dotyczy grupy starszych, ale jednocześnie doświadczonych lekarzy, którzy po zmianach systemu specjalizacji pozostali przy tzw. „jedynce” uzyskanej po krótszym szkoleniu specjalizacyjnym.

• Lekarz bez specjalizacji - współczynnik 1,06. Najniższe wynagrodzenie wyniesie 5 478 zł, wcześniej było to 5 426 zł, wzrost o 52 zł.
 Mowa tu o młodych lekarzach rezydentach, którzy pracując w szpitalach i POZ szkolą się przez 5-6 lat by uzyskać  tytuł lekarza specjalisty.

• Lekarz stażysta - współczynnik 0,81. Od 1 lipca 2021 roku zarabia 4 186 zł, do czerwca było to 3 772 zł, wzrost o 414 zł. 
To lekarze, którzy po zdobyciu dyplomu lekarskiego odbywają przez rok obowiązkowy staż pozwalający lepiej zapoznać  się z pracą w ochronie zdrowia.

Sprawdź: OZZL: 13 tys. zł dla lekarza? To pensja za 300 godzin pracy na trzech etatach

Farmaceuci, fizjoterapeuci i diagności. Ile zarabiają?

 • Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-4 wymagający wyższego wykształcenia i specjalizacji - współczynnik 1,06. Dotyczy tych osób, które po ukończeniu studiów zdecydowały się na pogłębianie wiedzy w kierunku specjalizowania się w konkretnej dziedzinie. Np. diagności po ukończeniu w uniwersytecie medycznym 5-letnich studiów wyższych z analityki medycznej mają możliwość specjalizowania się w 13 dziedzinach – są to m.in. mikrobiologia, cytomorfologia, medyczna diagnostyka laboratoryjna. Uzyskiwanie specjalizacji wymaga od 3 do 5 lat nauki i szkoleń, przy czym diagnosta musi je sam opłacić. Około 25 proc. diagnostów posiada specjalizację.
  Najniższe wynagrodzenie brutto w tej grupie zawodowej wynosi teraz 5 478 zł, wcześniej 5 426 zł, wzrost o 52 zł. 
 • Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny oraz inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-5 albo pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny, wymagający wyższego wykształcenia, bez specjalizacji - współczynnik 0,81.W tej grupie najniższe wynagrodzenie to teraz 4 186 zł, wcześniej było to 3 772 zł, co oznacza wzrost o 414 zł. 

Czytaj koniecznie: Podwyżki dla fizjoterapeutów. KIF: mamy sygnały o zwolnieniach z pracy i zmuszaniu do zmiany formy umowy

Ile zarabiają pielęgniarki?

 • Pielęgniarka z tytułem zawodowym magistra pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia - współczynnik 1,06. W tej grupie znajdują się pielęgniarki, które ukończyły studia wyższe II stopnia i następnie szkoląc się uzyskały jedną ze specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa. Może to być np. specjalizacja w dz. pielęgniarstwa chirurgicznego, epidemiologicznego, onkologicznego, pediatrycznego. Najniższe wynagrodzenie wynosi od 1 lipca 5 478 zł, do 30 czerwca było to 5 426 zł, czyli wzrost o 52 zł. 
 • Pielęgniarka albo położna, która uzyskała tytuł specjalisty w dz. pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, albo pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa, albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa - współczynnik 0,81. Dotyczy pielęgniarek z ukończonymi studiami pielęgniarskimi licencjackimi, które uzyskały specjalizację lub pielęgniarek, które mają ukończone studia magisterskie, ale nie uzyskały specjalizacji. Najniższe wynagrodzenie od 1 lipca 2021 wyniesie 4 186 zł, do czerwca było to 3 772 zł, wzrost o 414 zł. Współczynnik 0,81 dotyczy także pracowników  działalności podstawowej,  innych niż pracownik wykonujący zawód medyczny wymagający wyższego wykształcenia, bez specjalizacji. W tej grupie znajdują  się ratownicy medyczni.
 • Pielęgniarka albo położna inna niż określona w lp.7 i 8, która nie posiada tytułu specjalisty w dz. pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia - współczynnik 0,73
  Tu mowa o grupie pielęgniarek, która zdobyła wykształcenie w starym systemie – w liceach pielęgniarskich, szkołach pomaturalnych, posiadają duże doświadczenie zawodowe uzupełniane kursami specjalistycznymi
. Najniższe wynagrodzenie od lipca 2021 wyniesie 3 772 zł, do czerwca 3307 zł, wzrost o 465 zł.

Czytaj więcej: Nowe wynagrodzenia medyków. Krystyna Ptok apeluje: nie podpisujcie porozumień. "Nic takiego się nie stanie"

Ile zarabia higienistka stomatologiczna, opiekun medyczny i salowa?

 • Fizjoterapeuta albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-9 albo pracownik działalności podstawowej inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny wymagający średniego wykształcenia - współczynnik 0,73 Wybrane zawody medyczne wymagające średniego wykształcenia to: higienistka stomatologiczna, opiekun medyczny, ortoptysta, protetyk słuchu, technik analityki medycznej, technik dentystyczny, technik elektroradiolog, technik farmaceutyczny, technik masażysta, technik ortopeda, terapeuta zajęciowy. Najniższe wynagrodzenie to teraz 3 772 zł, do czerwca 3307 zł, wzrost o 465 zł. 
 • Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny, medyczny, inny niż określony w lp. 6 i 10 - współczynnik 0,59. Dotyczy m.in. salowych. Najniższe wynagrodzenie wynosi od lipca 3049 zł, do czerwca 2997 zł, wzrost o 52 zł. 

Po 1 lipca wzrosną zarobki opiekunów medycznych. OSOM: "Do tej pory zarabiali minimalną krajową"

Ratownicy o propozycjach Ministerstwa Zdrowia: nie ma porozumienia z NFZ. "Nie poddajemy się, walczymy nadal"

Ustawa o zarobkach medyków wywołała burzę

Dodajmy, że ustawa o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia miała unormować i uprościć system wynagrodzeń w ochronie zdrowia, a tymczasem zirytowała środowisko. Większość organizacji, w tym samorządy i związki zawodowe lekarzy oraz pielęgniarek uznają podwyżki za niedostateczne. 

Ratownicy medyczni protestowali 30 czerwca, wcześniej - pielęgniarki i położne. Te ostatnie grożą strajkiem. Natomiast lekarze 19 zł brutto podwyżki planują oddać na reformę systemu. W końcu najważniejsze związki i samorządy w ochronie zdrowia żądają dymisji Adama Niedzielskiego.

Czytaj więcej: Najważniejsze organizacje w ochronie zdrowia chcą dymisji Niedzielskiego. Wniosek do premiera, prezydenta i prezesa PiS

To warto wiedzieć:

*Wszystkie powyższe zarobki są podane w kwotach brutto i dotyczą minimalnych płac zasadniczych. Do minimalnych płac zasadniczych doliczane są obowiązkowe ustawowe składniki: dodatek stażowy, dodatek za pracę w nocy, dodatek za pracę w święto.

Przykładowo (dane z istniejącego oddziału całodobowego, przekazane przez Czytelnika po publikacji tekstu):

"Pielęgniarka albo położna, która uzyskała tytuł specjalisty w dz. pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, albo pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa, albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa - współczynnik 0,81" ze stażem pracy 12 lat, pracująca w oddziale całodobowym uzyskująca od 1 lipca zasadnicze wynagrodzenie brutto 4 186 zł i otrzymująca 459,4 zł dodatku stażowego (12 proc.), dodatek za pracę w nocy 845,9 zł (65 proc.) i dodatek za pracę w święta 290 zł (45 proc.) zarobi na etacie 5 824,4 zł brutto.

Czytaj koniecznie: Nowe zarobki medyków? "Różnice wyrównywane stażem i dyżurami, jak za mało - dodatkiem". Burza wokół rządowej ustawy

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum