Ile zarabia pielęgniarka i lekarz? Różnice w płacach są ogromne

Autor: oprac. JKB • Źródło: PAP13 września 2021 05:00

Ile zarabia lekarz, lekarka i pielęgniarka? Są wyniki analizy dotyczącej zarobków medyków. Z danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że lekarze średnio zarabiają ponad 16 tys. zł, z kolei pielęgniarki trzy razy mniej.

Lekarze zarabiają więcej od lekarek oraz od pielęgniarek. Fot. AdobeStock
  • Ile zarabia lekarz, lekarka, a ile pielęgniarka? Różnice w płacach są ogromne. Decyduje płeć
  • Polski Instytut Ekonomiczny przeprowadził analizę na podstawie danych MZ o podatkach za 2019 rok. Uwzględniono przychody wszystkich pracowników medycznych
  • Według analizy w każdym z zawodów lepiej zarabiają mężczyźni. Największą dysproporcję odnotowano wśród lekarzy - mediana przychodu lekarek stanowi niecałe 66 proc. przychodu lekarzy
  • Mniej zarabiają młodzi lekarze. Mediana zarobków przed 29 rokiem życia wynosiła ok. 9 tys. zł

Ile zarabiają lekarze i pielęgniarki?

Polski Instytut Ekonomiczny przeprowadził analizę na podstawie danych Ministerstwa Finansów o podatkach za 2019 rok. Przychody obejmują wszystkie zarobki pracowników medycznych, niekoniecznie te związane z opieką zdrowotną.

Największą dysproporcję zanotowano wśród lekarzy. Mediana przychodu lekarek - 13 tys. 900 zł - stanowi niecałe 66 proc. mediany przychodu lekarzy - 21 tys. 200 zł. Z analizy wynika, że przeciętne zarobki dentystów to 11 tys. 300 zł, diagnostów 6 tys. zł, położnych 5 tys. 700 zł, a fizjoterapeutów - 3 tys. 600 zł.

Pod względem mediany miesięcznego przychodu brutto w 2019 r. wśród wykonujących zawody medyczne następni po lekarzach byli lekarze dentyści z wynikiem 10,9 tys. zł. Na podium znalazły się jeszcze pielęgniarki z kwotą 5,9 tys. zł brutto oraz diagności laboratoryjni z tym samym wynikiem. Mediana zarobków położnych to 5,6 tys. zł brutto. Zestawienie zamykali fizjoterapeuci z wynikiem na poziomie 3,4 tys. zł brutto miesięcznie - podał Instytut.

Czytaj: Medycy o podwyżkach: ratownicy mają 3772 zł, minister zdrowia - 17 786,83 zł

Ile naprawdę zarabia lekarz rodzinny? O zarobkach opowiada szef POZ: "To nie jest żaden cymes"

Ogromne różnice w płacach

Wśród diagnostów laboratoryjnych i fizjoterapeutów największą medianą przychodów również mogły pochwalić się osoby z grupy wiekowej 40-49, ale już najniższą, podobnie jak u lekarzy, cechowała się najmłodsza grupa wiekowa (29 i mniej lat) - wskazano.

Z analizy PIE wynika ponadto, że we wszystkich zawodach medycznych kobiety zarabiały mniej niż mężczyźni. "Największą dysproporcję zanotowano u lekarzy. Mediana przychodu lekarek (13,9 tys. zł) stanowiła niecałe 66 proc. mediany przychodu lekarzy (21,2 tys.)

Pod względem relatywnej różnicy między medianą zarobków kobiet i mężczyzn następni w kolejności byli lekarze dentyści (mediana przychodu kobiet stanowiła 68 proc. mediany przychodu mężczyzn), fizjoterapeuci (71 proc.), diagności laboratoryjni (76 proc.), położne (77 proc.) i pielęgniarki (80 proc.).

Sprawdź: Lekarka z dwiema specjalizacjami pokazała wypłatę po rządowej podwyżce. Będziecie w szoku

Ratownik pokazał, ile zarobił na etacie w czerwcu. Grzesiowski: "Współczesna forma niewolnictwa"

Zarobki medyków. Z czego wynikają?

PIE poinformował, że podane wartości zostały opracowane na podstawie bazy danych Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Finansów, która powstała przez połączenie rejestrów zawodów medycznych z Krajową Ewidencją Podatników. Dane uwzględniają informacje zawarte w zeznaniach podatkowych (PIT-11, PIT-36, PIT-36L, PIT28) oraz o przychodach z działalności gospodarczej. Dla większej czytelności opracowania dane przedstawiono w postaci miesięcznej, którą uzyskano przez podzielenie wartości całorocznych z bazy MZ i MF przez 12.

Instytut wskazał, że pracownicy zawodów medycznych zazwyczaj czerpią przychody z wielu źródeł, wymiar ich pracy potrafi znacznie przekraczać 40 godzin tygodniowo (tj. ekwiwalent etatowy), a baza MZ i MF nie uwzględnia czasu pracy. Ponadto z racji tego, że baza MZ i MF nie jest dostępna w formie jednostkowej (tylko zagregowanego szeregu rozdzielczego przedziałowego), analitycy nie byli w stanie usunąć nawet najbardziej jawnie odstających obserwacji. 

Tyczy się to przede wszystkim osób z bardzo wysokimi przychodami, które najprawdopodobniej pochodziły albo w ogóle z działalności poza sektorem zdrowotnym, albo z działalności w ramach sektora zdrowotnego, ale w formie odbiegającej od powszechnego postrzegania pracy pracownika ochrony zdrowia (mowa tu np. o właścicielach klinik).

- Jest to główny powód, dla którego naszą analizę oparliśmy na porównywaniu median przychodu a nie wartości średnich, które w odróżnieniu od median są dużo mniej "odporne" na wpływ takich obserwacji - podkreślili analitycy Instytutu.

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank gospodarczy. Obszary badawcze PIE to m.in.: handel zagraniczny, makroekonomia, energetyka i gospodarka cyfrowa. Instytut zajmuje się dostarczaniem analiz i ekspertyz do realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Czytaj: Nowa wycena dobokaretki. Dziś minister zdrowia ogłosi szczegóły

Ile zarabiają pielęgniarki, lekarze i salowe? Pensje niższe niż w ustawie być nie mogą

Niewystarczające podwyżki medyków

Przypomnijmy, od 1 lipca tego roku funkcjonuje ustawa o minimalnych wynagrodzeniach pracowników w ochronie zdrowia. Z założenia miała ona unormować i uprościć system wynagrodzeń w ochronie zdrowia, a tymczasem zirytowała środowisko. Większość organizacji, w tym samorządy i związki zawodowe lekarzy oraz pielęgniarek uznają podwyżki za niedostateczne.

2 sierpnia utworzono Komitet Protestacyjno-Strajkowy zrzeszający przedstawicieli zawodów medycznych zapowiedział wielki protest pracowników ochrony zdrowia. Medycy przejdą w proteście przez Warszawę już w sobotę 11 września.

Postulaty medyków:

  • Znacznie wyższy niż planowany wzrost nakładów na system opieki zdrowotnej w wysokości nie 7 proc. a 8 proc. PKB
  • Zwiększenie wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia do poziomów średnich w OECD i UE względem średniej krajowej, celem zahamowania emigracji zewnętrznej i wewnętrznej pracowników opieki zdrowotnej
  • Zwiększenie liczby finansowanych świadczeń dla pacjentów oraz poprawa dostępności pacjenta do świadczeń
  • Podwyższenie jakości świadczeń dla pacjentów – jesteśmy krajem UE, potrzebna jest opieka lekarska, pielęgniarska, fizjoterapeutyczna, rehabilitacyjna i farmaceutyczna oraz dostęp do nowoczesnych form diagnostyki laboratoryjnej/obrazowej
  • Zwiększenie liczby pracowników pracujących w systemie ochrony zdrowia do poziomów średnich w krajach OECD i UE, szczególnie w sytuacji starzenia się społeczeństwa i zwiększania się zapotrzebowania na świadczenia opieki zdrowotnej.

Czytaj: Nowe zarobki medyków. Ministerstwo Zdrowia podało kto, ile dostał podwyżki

Protest 11 września. OZZPiP przypomina, o co walczą pielęgniarki

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum