Ile zarabia lekarz, pielęgniarka, ratownik i salowa? Mniej niż w ustawie być nie może

Autor: oprac. JKB • Źródło: Dziennik Ustaw, Rynek Zdrowia01 listopada 2022 19:35

Ile zarabia lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny, salowa, diagnosta czy fizjoterapeuta? Najniższe dopuszczalne pensje w ochronie zdrowia określa ustawa o najniższych wynagrodzeniach. W Dzienniku Ustaw opublikowano niedawno jednolity tekst ustawy, który zawiera wszystkie ostatnie zmiany w przepisach.

Ile zarabia lekarz, pielęgniarka, ratownik i salowa? Mniej niż w ustawie być nie może
Ile zarabia lekarz, pielęgniarka, diagnosta, fizjoterapeuta? Mniej niż w ustawie być nie może Fot. PAP/Wojciech Pacewicz
 • W Dzienniku Ustaw został opublikowany jednolity tekst ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych
 • Ustawa określa najniższe wynagrodzenie zasadnicze, przysługujące pracownikom medycznym czy też pracownikom działalności podstawowej, zatrudnionym w podmiotach leczniczych, działających na podstawie kontraktu z NFZ
 • W załączonej do ustawy tabeli współczynników ustalono najniższe wynagrodzenia m.in. lekarzy, pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych, opiekunów, fizjoterapeutów, diagnostów czy personelu pomocniczego
 • Oznacza to, że pensje pracowników szpitali czy przychodni nie mogą być niższe niż kwoty wynikające z ustawy
 • Najwyższa minimalna pensja w ochronie zdrowia od 1 lipca wynosi 8 210,67 zł brutto, natomiast najniższa jest na poziomie 3 680,64 zł brutto
 • W praktyce jednak, mimo że od wejścia w życie nowelizacji minęły cztery miesiące, wciąż nie brakuje skarg, że podwyżki w poszczególnych placówkach medycznych nie są wypłacane prawidłowo

Ustawa określa minimalne pensje w ochronie zdrowia

W Dzienniku Ustaw został opublikowany jednolity tekst ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

- Ustawa określa sposób ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne oraz pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawody medyczne, zatrudnionych w podmiotach leczniczych, uwzględniający rodzaj wykonywanej pracy oraz sposób osiągania najniższego wynagrodzenia zasadniczego – czytamy w tekście jednolitym.

Kwoty minimalnego wynagrodzenia w ochronie zdrowia dla poszczególnych zawodów wylicza się, jako iloczyn współczynnika pracy określonego w załączniku do ustawy i kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym.

Współczynniki pracy określono w tabeli załączonej do ustawy. Jest ich łącznie dziesięć i do każdego przyporządkowano konkretne grupy zawodowe w zależności od posiadanego wykształcenia. 

W ustawie wskazano, że corocznie na dzień 1 lipca podmiot leczniczy dokonuje podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracownika wykonującego zawód medyczny oraz pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny, którego wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od wspomnianego wyżej iloczynu.

Ile zarabia lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta? Mniej niż w ustawie być nie może

Ustawa o wynagrodzeniach minimalnych w ochronie zdrowia określa nowe minimalne pensje począwszy od 1 lipca 2022 roku. Wprowadziła podwyżki m.in. dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów czy pracowników niemedycznych, jak salowe czy sanitariusze. W zależności od grupy podwyżki wyniosło od 17 do 41 procent. W przeliczeniu na złotówki to od 632 do 2 009 zł.

Jak szacowali przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, obejmuje około 500 tys. osób zatrudnionych na zasadzie umowy o pracę. Pracodawcy nie mogą wypłacić im pensji niższej niż ustalone w nowelizacji minimum. 

Po zmianach najwyższa minimalna w ochronie zdrowia wynosi 8210,67 zł brutto, najniższa - 3680,64 zł. Ponadto przepisy gwarantują medykom systematyczny wzrost pensji.

W praktyce, mimo że od wejścia w życie nowelizacji minęły cztery miesiące, wciąż nie brakuje skarg, że podwyżki w poszczególnych placówkach nie zostały wypłacone, albo zostały, ale jedynie częściowo. Niektórzy pracownicy informują również, że są kwalifikowani do grup z niższym wskaźnikiem, przez co zarabiają mniej niż powinni. Problemy zgłaszają również dyrektorzy szpitali, którzy alarmują, że nie otrzymali wystarczających pieniędzy z NFZ na podniesienie płac.

Nowa tabela płac w ochronie zdrowia obowiązująca od 1 lipca 2022 roku (kwoty brutto):

 • Lekarz albo lekarz dentysta ze specjalizacją - współczynnik 1,45, wynagrodzenie 8 210,67 zł brutto;
 • Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim i specjalizacją, pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – współczynnik 1,29, wynagrodzenie 7 304,66 zł brutto;
 • Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji – współczynnik 1,19, wynagrodzenie 6 738,41 zł brutto;
 • Stażysta – współczynnik 0,95, wynagrodzenie 5 379,40 zł brutto;
 • Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektroradiolog, psycholog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim; pielęgniarka, położna z wymaganym wyższym wykształceniem (studia I stopnia) i specjalizacją, albo pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją – współczynnik 1,02, wynagrodzenie 5 775,78 zł brutto;
 • Fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie studiów I stopnia; fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej, technik elektroradiolog z wymaganym średnim wykształceniem albo pielęgniarka albo położna z wymaganym średnim wykształceniem, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – współczynnik 0,94, wynagrodzenie 5 322,78 zł brutto;
 • Inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1–6 z wymaganym średnim wykształceniem oraz opiekun medyczny – współczynnik 0,86, wynagrodzenie 4 869,78 zł brutto;
 • Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem wyższym – współczynnik 1, wynagrodzenie 5 662,53 zł brutto;
 • Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem średnim – współczynnik 0,78, wynagrodzenie 4 416,77 zł brutto,
 • Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniego – współczynnik 0,65, wynagrodzenie 3 680,64 zł brutto.

Tabela współczynników.jpg
Tabela współczynników.jpg
Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum