Ile zarabia diagnosta? KIDL: "Mniej być nie może". Izba odpowiada na pytania o płace

Autor: oprac. KG • Źródło: KIDL10 lipca 2021 07:00

Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych odpowiada na wątpliwości związane z nowymi wynagrodzeniami. Te od 1 lipca określone są w ustawie. Izba podpowiada, co to oznacza, jak negocjować porozumienie z pracodawcą i gdzie się ewentualnie poskarżyć

Ile zarabia diagnosta? KIDL: "Mniej być nie może". Izba odpowiada na pytania o płace
Ile zarabiają diagności laboratoryjni? Odpowiada KIDL. Fot. PTWP
  • Izba diagnostów laboratoryjnych podkreśla, że ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego nie określa wysokości wynagrodzeń na konkretnych stanowiskach pracy - wskazuje tylko najniższą stawkę wynagrodzenia
  • Oznacza to, że pracodawca nie będzie mógł zaproponować diagnoście laboratoryjnemu stawki niższej niż określona przepisami ustawy
  • Jeżeli pracodawca będzie twierdził, że nie może zaproponować diagnoście laboratoryjnemu wyższej stawki - będzie mówił nieprawdę
  • Każdy diagnosta laboratoryjny może więc indywidualnie lub z pomocą związków zawodowych negocjować wyższą stawkę wynagrodzenia na danym stanowisku pracy

Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych przypomina, że 15 czerwca Sejm odrzucił poprawki wniesione przez Senat do ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw.

Tym samym od 1 lipca 2021 roku najniższe wynagrodzenia diagnostów laboratoryjnych są wyliczane na podstawie pierwotnego brzmienia ustawy zaproponowanego przez Ministerstwo Zdrowia, która została uchwalona w dniu 28 maja 2021 roku. W dniu 18 czerwca br. ustawa została podpisana przez Prezydenta RP.

Sprawdź: Lekarz, pielęgniarka i salowa. Ile zarabiają medycy? 3049 zł to najniższa pensja

Najniższe wynagrodzenia diagnostów laboratoryjnych 

Jak informuje izba diagnostów w komunikacie na swojej stronie internetowej, założenia ustawy przewidują, że od 2 lipca 2021 roku najniższe wynagrodzenia będą wynosić dla:

- Diagnostów laboratoryjnych posiadających specjalizację i zatrudnionych na stanowiskach: kierownika laboratorium, starszego asystenta diagnostyki laboratoryjnej, asystenta diagnostyki laboratoryjnej - nie mniej niż 5478 zł (współczynnik 1,06);

- Diagnostów laboratoryjnych bez specjalizacji: młodszy asystent diagnostyki laboratoryjnej, diagnosta laboratoryjny - nie mniej niż 4186 zł (współczynnik: 0,81).

Czytaj więcej: Skandal z podwyżkami dla fizjoterapeutów. "Mamy sygnały o zwolnieniach z pracy"

Wynagrodzenia diagnostów laboratoryjnych - KIDL szczegółowo odpowiada

Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych odpowiada na ważne pytania, które pojawiają się w związku z wprowadzonymi zmianami.

Czy w ustawie jest mowa o wynagrodzeniach brutto czy netto? Izba diagnostów odpowiada, że ustawa zawiera współczynniki odnoszące się do kwot brutto. Jak informuje Izba, najniższe wynagrodzenia (przy założeniu że diagnosta laboratoryjny zatrudniony jest w jednym miejscu, w pełnym wymiarze czasu pracy) netto to : a) kierownik laboratorium, starszy asystent diagnostyki laboratoryjnej, asystent diagnostyki laboratoryjnej - 3951 zł b) młodszy asystent diagnostyki laboratoryjnej, diagnosta laboratoryjny - 3026 zł

Czy przepisy ustawy dotyczą pensji zasadniczej, czy jest to pensja ze wszystkimi dodatkami? KIDL zwraca uwagę, że ustawa określa wysokość wynagrodzenia zasadniczego - nie dotyczy dodatków. W związku z tym wysokość wynagrodzenia o którym mowa w ustawie może być podwyższona o wysokość dodatków przysługujących danemu diagnoście laboratoryjnemu.

Jak są wyliczane najniższe wynagrodzenia?

Wysokość najniższego wynagrodzenia to iloczyn współczynnika określonego w tej ustawie tj. 1,06 (diagności ze specjalizacją) albo 0,81 (diagności bez specjalizacji) i przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2020 r., który wynosił 5167 zł 47 gr.

Uwaga, ustawa reguluje najniższe wynagrodzenia we wszystkich podmiotach leczniczych tzn. zarówno w publicznych jak i prywatnych.

Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych przypomina, że zgodnie z przepisami ustawy najniższe wynagrodzenia w kwotach, o których mowa powyżej będą obowiązywały od dnia 2 lipca 2021 roku.

Do dnia 1 lipca 2021 r. podmiot leczniczy zobowiązany będzie do podwyższania wynagrodzenia zasadniczego diagnosty laboratoryjnego, którego wynagrodzenie jest niższe od wynagrodzenia, ustalonego przepisami ustawy.

Warto zauważyć, że jeżeli ustawa wejdzie w życie po dniu 1 lipca 2021 roku, wówczas podmiot leczniczy będzie musiał dokonać podwyższenia wynagrodzenia w terminie 14 dni licząc od dnia wejścia w życie tych przepisów, z zastrzeżeniem obowiązku podwyższenia tego wynagrodzenia od 2 lipca 2021 roku (tj. wstecz).

Czytaj również: Ile zarabiają pielęgniarki? Mamy paski z wypłat. Na niektórych 2,5 tys. zł "na rękę"

KIDL o  zasadach przeliczania wynagrodzeń

Jak podaje Izba, sposób podwyższania wynagrodzenia zasadniczego ustalają, w drodze porozumienia, strony uprawnione w danym podmiocie leczniczym do zawarcia zakładowego układu zbiorowego pracy.

Podmiot leczniczy, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, zawiera porozumienie z pracownikiem wybranym przez pracowników podmiotu leczniczego do reprezentowania ich interesów.

Jeżeli porozumienie nie zostanie zawarte, sposób podwyższania wynagrodzenia zasadniczego ustala w drodze zarządzenia w sprawie podwyższenia wynagrodzenia, kierownik podmiotu leczniczego albo podmiot tworzący.

W przypadku diagnosty laboratoryjnego zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy najniższe wynagrodzenie zasadnicze oblicza się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy określonego w ramach stosunku pracy.

Do kogo ze skargą, jeśli pracodawca nie stosuje się do ustawy

KIDL podaje, że kontrolę nad przestrzeganiem przepisów wynikających z przedmiotowej ustawy sprawuje podmiot tworzący w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej na zasadach określonych w tej ustawie oraz Państwowa Inspekcja Pracy na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 12).

Do tych podmiotów należy się właśnie zwrócić w przypadku braku reakcji ze strony osób zarządzających podmiotem leczniczym.

 Polecamy: Po 1 lipca wzrosną zarobki opiekunów medycznych. OSOM: "Do tej pory zarabiali minimalną krajową"

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
    PARTNER SERWISU
    partner serwisu

    Najnowsze