Ile kosztuje pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym? NFZ płaci tylko częściowo

Autor: oprac. SzB • Źródło: Ministerstwo Zdrowia, Dziennik Ustaw, Rynek Zdrowia12 października 2022 19:28

Ile trzeba zapłacić za pobyt w zakładzie opiekuńczo - leczniczym na NFZ? Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje opiekę, badania, leki i wyroby medyczne. Koszty wyżywienia i zakwaterowania są po stronie pacjenta. Ich wysokość jest ustalona.

Ile kosztuje pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym? NFZ płaci tylko częściowo
Ile kosztuje pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym? NFZ płaci tylko częściowo Fot. AdobeStock
  • Ile trzeba zapłacić za pobyt w zakładzie opiekuńczo - leczniczym na NFZ? ZOL, czyli zakład opiekuńczo-leczniczy, to miejsce, do którego pacjent trafia, aby odzyskać sprawność
  • Długość pobytu w takim miejscu jest uzależniona od stanu zdrowia i oceny w skali Barthel
  • Pobyt w zakładzie jest odpłatny. Koszty wyżywienia i zakwaterowania ponosi świadczeniobiorca, natomiast NFZ finansuje specjalistyczną opiekę medyczną, badania, leki czy wyroby medyczne

Ile trzeba zapłacić za pobyt w zakładzie opiekuńczo - leczniczym na NFZ

Zakład opiekuńczo-leczniczy (w skrócie ZOL) to wyspecjalizowana placówka, która udziela stacjonarnie i całodobowo przez jakiś okres usług medycznych. To miejsce dla pacjentów, którzy nie wymagają hospitalizacji, ale nie są samodzielni ze względu na stan zdrowia. 

Długość pobytu w ZOL jest uzależniona od stanu zdrowia i oceny w skali Barthel (od 0 do 40 punktów), która uwzględnia kilka czynników związanych z samodzielnym funkcjonowaniem (np. korzystanie ze schodów, ubieranie się czy sprawność w korzystaniu z toalety). 

Pobyt w ZOL-ach jest najczęściej czasowy, zwykle do jednego roku. Tym właśnie te zakłady odróżniają się od Domów Pomocy Społecznej, w których mieszkają osoby z zamiarem pobytu stałego. 

Do zakładu opiekuńczo-leczniczego i zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego mogą trafić tylko osoby ubezpieczone lub mające inne prawo do korzystania ze świadczeń.

Koszt pobytu w ZOL określa ustawa. To 250 proc. najniższej emerytury

Ile kosztuje pobyt w zakładzie? Zasady w tym zakresie określa art. 18 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który stwierdza, że  koszty wyżywienia i zakwaterowania ponosi świadczeniobiorca, czyli pacjent.

"Miesięczną opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej 250 proc. najniższej emerytury, z tym że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70 proc. miesięcznego dochodu świadczeniobiorcy w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej" - doprecyzowuje ustawa.

Opłatę ustala się natomiast ponownie po każdorazowej zmianie wysokości dochodu osoby przebywającej w zakładzie. 

Z kolei w przypadku dziecka do ukończenia 18. roku życia, a jeżeli kształci się dalej - do 26. roku życia, opłata nie może być wyższa niż 70 proc. miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie.

NFZ finansuje m.in. specjalistyczną opiekę medyczną, leki i wyroby medyczne

Natomiast Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje specjalistyczną opiekę medyczną, badania, leki, a także wyroby medyczne (np. wózek, kule, pieluchomajtki). 

Czas oczekiwania na przyjęcie do zakładu opiekuńczo-leczniczego jest bardzo różny. Zależy od poszczególnych placówek.

Aby dostać się do danego zakładu, należy posiadać skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, wspomnianą ocenę w skali Barthel, dokumenty stwierdzające wysokość dochodu (np. decyzję o przyznaniu renty lub emerytury), a także konieczna jest zgoda samego pacjenta. 

Trzeba także nadmienić, że do zakładów nie są przyjmowane osoby, dla których podstawowym wskazaniem do objęcia opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna czy uzależnienie. 
Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum