Ile będzie kosztować krew, a ile jej składniki? Ministerstwo Zdrowia podało stawki na 2023 rok

Autor: oprac. KM • Źródło: Ministerstwo Zdrowia31 grudnia 2022 07:00

W Dzienniku Ustaw pojawiło się rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2023 roku.

Ile będzie kosztować krew, a ile jej składniki? Ministerstwo Zdrowia podało stawki na 2023 rok
450 ml krwi będzie kosztować 289 zł - wynika z rozporządzenia. Fot. Shutterstock
 • Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 27 grudnia 2022 r. określa wysokość opłat za krew i jej składniki w 2023 roku
 • Jednostka pełnej krwi będzie kosztowała 289 zł, a jednostka świeżo mrożonego osocza - 105 zł
 • Stawki mogą ulec zmianie w przypadku karencji, redukcji czynników chorobotwórczych lub napromieniowania

Opłaty za krew i składniki krwi w 2023 roku

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2023 r. ustalono następujące opłaty za krew i jej składniki, wydawane przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi:

 • 289 zł – za jednostkę krwi pełnej konserwowanej;
 • 195 zł – za jednostkę koncentratu krwinek czerwonych z krwi pełnej;
 • 276 zł – za jednostkę koncentratu krwinek czerwonych z aferezy;
 • 587 zł – za dawkę terapeutyczną ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z krwi pełnej;
 • 1051 zł – za dawkę terapeutyczną ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z aferezy;
 • 1319 zł – za jednostkę koncentratu granulocytarnego;
 • 105 zł – za jednostkę osocza świeżo mrożonego;
 • 205 zł – za jednostkę krioprecypitatu.

Czym jest jednostka krwi, a czym dawka terapeutyczna?

Poszczególne pozycje definiowane są następująco:

 • jednostka krwi pełnej konserwowanej – 450 ml (± 10 proc.) z odpowiednią ilością płynu konserwującego;
 • jednostka koncentratu krwinek czerwonych – odpowiednią objętość składnika zawierającą nie mniej niż 40 g hemoglobiny, a w przypadku rozmrażanego koncentratu krwinek czerwonych nie mniej niż 36 g hemoglobiny, uzyskaną z jednostki krwi pełnej lub metodą aferezy;
 • dawka terapeutyczna ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z krwi pełnej – koncentrat krwinek płytkowych uzyskany przez usunięcie większości leukocytów z koncentratu krwinek płytkowych, uzyskanych przez połączenie pojedynczych jednostek uzyskanych z krwi pełnej (zawierający nie mniej niż 3 × 1011 krwinek płytkowych);
 • dawka terapeutyczna ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z aferezy – koncentrat krwinek płytkowych, uzyskany przez usunięcie większości leukocytów z koncentratu krwinek płytkowych, uzyskanych przy użyciu separatora komórkowego (zawierający nie mniej niż 3 × 1011 krwinek płytkowych);
 • jednostka koncentratu granulocytarnego – składnik krwi, zawierający nie mniej niż 1 × 1010 granulocytów zawieszonych w osoczu;
 • jednostka osocza świeżo mrożonego – co najmniej 150 ml osocza uzyskanego z jednostki krwi pełnej albo 200 ml (± 10 proc.) osocza uzyskanego metodą aferezy; jednostka osocza świeżo mrożonego wydawana do przetoczenia biorcy musi być po karencji lub po redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych;
 • jednostka krioprecypitatu – frakcję krioglobulin o objętości 20–30 ml uzyskaną z jednej jednostki osocza świeżo mrożonego;
 • dawka pediatryczna – część jednostki lub dawki terapeutycznej krwi lub jej składnika, przeznaczoną do użytku neonatologicznego lub pediatrycznego, o objętości lub zawartości komórkowych składników krwi, określonych w zamówieniu indywidualnym na krew i jej składniki.

Kiedy ceny ulegną zmianie?

Zgodnie z rozporządzeniem ceny nie są stałe. Jak czytamy w treści dokumentu:

 • jeżeli składniki krwi poddano karencji, opłaty podwyższa się o 26 zł
 • jeżeli jednostkę osocza świeżo mrożonego poddano redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych, opłaty podwyższa się o 129 zł
 • jeżeli poddano redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych dawkę terapeutyczną składnika krwi, opłatę podwyższa się o 532 zł
 • jeżeli poddano napromieniowaniu jednostkę krwi lub jej składników, dawkę terapeutyczną składnika krwi lub dawkę pediatryczną krwi lub jej składników, opłaty podwyższa się o 27 zł
 • jeżeli poddano filtrowaniu jednostkę krwi lub jej składników, opłaty podwyższa się o 81 zł
 • jeżeli poddano przemywaniu jednostkę składników krwi, dawkę terapeutyczną składnika krwi lub dawkę pediatryczną krwi lub jej składników, opłaty podwyższa się o 101 zł
 • jeżeli jednostkę lub dawkę terapeutyczną krwi lub jej składników poddano podziałowi, opłaty podwyższa się o 47 zł
 • w przypadku jednostki otrzymanej z osocza pobranego metodą aferezy, opłatę podwyższa się o 47 zł
 • w przypadku gdy poddano rekonstytucji jednostkę krwi lub jej składników, dawkę terapeutyczną składnika krwi lub dawkę pediatryczną krwi lub jej składników, opłaty podwyższa się o 145 zł.

W przypadku dawki terapeutycznej składnika krwi uzyskanej metodą automatyczną lub manualną do opłaty nie dolicza się opłaty dodatkowej za czynność połączenia pojedynczych jednostek uzyskanych z krwi pełnej.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
  PARTNER SERWISU
  partner serwisu

  Najnowsze