HCC Online: eksperci o programach polityki zdrowotnej

Autor: pwx/Rynek Zdrowia • • 19 czerwca 2020 21:53

Programy polityki zdrowotnej należy rozwijać, bo pozwalają na wprowadzenie drogiego, innowacyjnego leczenia. Sprawdzają się tam, gdzie mamy udokumentowaną skuteczność terapii, ale brak jeszcze mechanizmów ich finansowania - podkreślali specjaliści podczas V Kongresu Wyzwań Zdrowotnych Online.

Sesja: "Znaczenie programów polityki zdrowotnej (PPZ) w budowaniu polskiego modelu Value Based Healthcare". Fot. PTWP

Jak zaznaczył prof. Tomasz Szczepański, prorektor ds. nauki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, programy zdrowotne sprawdzają się tam, gdzie mamy udokumentowaną skuteczność terapii, ale brak jeszcze mechanizmów ich finansowania.

Eksperci dyskutowali na temat możliwości wprowadzania drogich, innowacyjnych terapii w czwartek (18 czerwca) podczas sesji "Znaczenie programów polityki zdrowotnej (PPZ) w budowaniu polskiego modelu Value Based Healthcare", która odbywała się w ramach V Kongresu Wyzwań Zdrowotnych Online.

Jako przykład krajowego programu, który pozwala prowadzić terapię w sposób efektywny w chorobie rzadkiej, prof. Tomasz Szczepański podał program leczenia hemofilii. Zwrócił uwagę, że prowadzenie terapii w oparciu o to scentralizowane rozwiązanie powoduje, iż koszt leczenia jest wyraźnie niższy niż w wypadku, gdyby szpitale prowadzące takie leczenie same dokonywały zakupów preparatów.

Zobacz transmisję z sesji.

Pytany o wpływ wprowadzenia Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych na możliwości leczenia powiedział, że można było go dostrzec także w onkologii dziecięcej. Powstał centralny program leczenia nowotworów kości u dzieci, co spowodowało, że dzieci leczone z powodu mięsaków kości mają bardzo dobre endoprotezy, dzięki czemu mogą normalnie funkcjonować i rosnąć.

Droga ku nowym i drogim terapiom
Drugi z przykładów oddziaływania NPZChN, to stworzenie nowoczesnej diagnostyki i monitorowania chorób nowotworowych u dzieci, zwłaszcza białaczek. Dzięki temu programowi mamy laboratoria monitorowania choroby resztkowej w białaczkach, co pozwala prowadzić diagnostykę na światowym poziomie.

Prof. Lidia Gil, kierownik Katedry i Kliniki Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, także wskazywała na program leczenia hemofilii jako przykład skutecznego krajowego programu zdrowotnego, który umożliwia wdrożenie nowoczesnych, drogich terapii.

Jak oceniła, program ujednolicił sposób diagnostyki, precyzuje w jaki sposób ośrodki realizujące program powinny być do takiego leczenia przygotowane. Ułatwił i uporządkował sposób prowadzenia pacjentów z hemofilią, m.in. sposób odbierania czynnika krzepnięcia, rozliczania, sposób oceny pacjentów, precyzuje też w jaki sposób tych pacjentów obserwować po to, żeby nie doszło do powikłań.

Z kolei prof. Miłosz Parczewski, prezes Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Nabytych Niedoborów Immunologicznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w w Szczecinie, wskazywał na krajowy program dla osób z zakażeniem HIV.

Jak podkreślał,  jedną z największych zalet programów polityki zdrowotnej jest dostępność do leków nowoczesnych i możliwość szybkiego wprowadzenia leku, który jest zalecany dla pacjenta. - Ważne, że dzięki programowi leczenie antyretrowirusowe jest prowadzone przez wyspecjalizowane ośrodki, co pozwala precyzyjniej kontrolować skuteczność leczenia jak i jego działanie niepożądane - zaznaczył.

Profesorowie pytani o minusy programów polityki zdrowotnej mówili m.in. o trudnościach w sprawozdawaniu. Prof. Szczepański podkreślał, że współpracownicy narzekają na rozbudowaną sprawozdawczość. - W programach nie ma puli pieniądza, albo jest ona niewielka, na przekazanie premii osobom, które koordynują program w danym ośrodku. Nie ma zatem możliwości, by wynagrodzić osoby wykonujące dodatkową pracę - zaznaczył.

Jak sfinansujemy terapię CAR-T?
Zwrócił też uwagę na barierę w dostępie do świadczeń w ramach programów jaką jest 18 rok życia. W pewnych wypadkach na nowotwory charakterystyczne dla osób dorosłych zapadają też nastolatkowie, wówczas nie mogą jednak z programu skorzystać. Natomiast furtką jest ratunkowy dostęp do technologii lekowych.

Cześć dyskusji była poświęcona możliwościom finansowania nowych terapii w ramach programów polityki zdrowotnej. M.in. terapii metodą CAR-T. - To przełomowa terapia z wykorzystaniem własnych limfocytów pacjenta, które potrafimy poza organizmem nauczyć rozpoznawania komórek nowotworowych u tegoż pacjenta. Po oddaniu pacjentowi dożylnie tych komórek nie tylko rozpoznają komórki nowotworowe i je niszczą, ale również mają zdolność do rozmnażana się i długotrwałego życia - tłumaczyła prof. Lidia Gil.

Zdaniem profesor najwłaściwszym modelem wprowadzenia tej drogiej technologii byłoby jej finansowanie w ramach krajowego programu zdrowotnego. - W ten sposób wprowadzimy niezwykle nowoczesną, nowatorską technologię, która wymaga dużych nakładów finansowych, właściwego wyboru ośrodków, w których to leczenie może być prowadzone. Leczenie tą metodą powinny prowadzić ośrodki dobrze przygotowane, z odpowiednim wyposażeniem i kadrami zarówno personelu lekarskiego jak i pielęgniarskiego, umiejętnie monitorującego efekty leczenia, jak i efekty ekonomiczne - uzasadniała.

Jak przekonywała dr Magdalena Władysiuk z HTA Counsulting, programy polityki zdrowotnej dają przede wszystkim klinicystom możliwość mądrego przemyślenia zakresu terapii, przetestowania możliwości ośrodka, określenia zasobów, policzenia kosztów.

Jej zdaniem można dostrzec pewien nowy trend w sięganiu po rozwiązania finansowania kolejnych drogich technologii. Zwróciła uwagę, że rozpoczęty w 2016 r. program Polwent, wprowadzający nieinwazyjną wentylację mechaniczną, był pierwszym programem, w którym badano nową technologię, tworzono nową infrastrukturę, ale i zbierano dane. - Programy są też coraz szerzej konsultowane ze względu na swoją multidyscyplinarność. To trend podobny do tego widocznego w badaniach pilotażowych. Np. pilotażowy program opieki psychiatrycznej spełnia te same wymagania co program opieki zdrowotnej - oceniła Władysiuk.

Skuteczność, bezpieczeństwo, koszty
Dodała, że badania pilotażowe, zgodnie z zapisami ustawy, powinny służyć do wprowadzania nowych form finansowania i testowania rozwiązań. Programy polityki zdrowotnej pośrednio też stają się takim narzędziem. - Mamy możliwość przetestowania różnych rozwiązań, patrząc zarówno na efekty jak i na koszty, tworząc rekomendacje, szkoląc ośrodki. I to jest kierunek, który spowoduje, że będziemy po te narzędzia sięgać - uznała.

Pytany o uwarunkowania wprowadzania nowych technologii w ramach programów zdrowotnych dr Tomasz Tatara z Wydziału Oceny Technologii Medycznych Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wyjaśnił, że w przypadku innowacyjnych terapii mamy często zbyt mało danych i nie są one wysokiej jakości. - Niewystarczające dane dotyczące profilu bezpieczeństwa, krótki okres obserwacji w badaniach klinicznych powoduje, że nie wiemy do końca jaka będzie rzeczywista skuteczność i profil bezpieczeństwa nowych terapii - tłumaczył.

Dodał: - Ocena technologii lekowej polega też na sprawdzeniu jej wpływu na budżet. Staramy się włączać terapie bezpieczne, skuteczne, ale także efektywne kosztowo.

Jak jednak przyznał, są pewne odstępstwa od reguły dotyczącej efektywności kosztowej. Podał przykład leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu C i wprowadzenia terapii bezinterferonowych. Polska była jednym z pierwszych krajów w Europie, który wprowadził te terapie na wykaz świadczeń gwarantowanych, pomimo bardzo wysokiej ceny. 

- W tym przypadku wynik analizy ekonomicznej znacznie przekraczał próg opłacalności, analiza wpływu na budżet wskazywała, że nie stać nas na tę terapię, natomiast ze względu na wysoką skuteczność kliniczną tych terapii u pacjentów zostały one wprowadzone przez ministra zdrowia - przypomniał.

 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum