Grupa Synektik o wynikach finansowych za 2014 rok

Autor: MSX/Rynek Zdrowia • • 21 marca 2015 12:48

Grupa Synektik w 2014 roku narastająco osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 78,7 mln zł, natomiast zysk netto firmy wyniósł 3,6 mln zł.

Grupa Synektik o wynikach finansowych za 2014 rok

Zysk z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej w analizowanym okresie osiągnął poziom 5,4 mln zł, a EBITDA wyniosła 9,3 mln zł. Rentowność EBITDA w analizowanym okresie wyniosła 11,81 proc.

W roku 2014 Grupa Synektik skupiła się na licznych działaniach inwestycyjnych, które będą motorem wzrostu w nadchodzących latach. Główne inwestycje dotyczyły segmentu radioznaczników - przede wszystkim radioznaczników specjalnych.

Jak wyjaśnia Cezary Kozanecki, prezes zarządu Synektik SA firma w pierwszym kwartale uruchomiła Centrum Badawczo-Rozwojowe w Warszawie. Do obiektu przyległy jest także nowo wybudowany zakład produkcyjny radiofarmaceutyków. Umożliwia to intensyfikację prac nad własnymi produktami, w szczególności nad radioznacznikami specjalnymi do diagnostyki onkologicznej i kardiologicznej. Natomiast zakład produkcyjny w grudniu 2014 roku został dorejestrowany, jako miejsce wytwarzania radiofarmaceutyku IASON Efdege.

- Dodatkowo staliśmy się wyłącznym właścicielem 4 radiofarmaceutyków, które zakupiliśmy od naszego austriackiego partnera IASON GmbH - EFDEGE, IASOflu, IASOdopa i IASOcholine. Dzięki zawartej umowie jesteśmy wyłącznym właścicielem produktów na terenie Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Ukrainy oraz Białorusi. Mamy także prawo dostarczać radiofarmaceutyki do Czech i Słowacji. W tę strategię wpisuje się także rozpoczęcie prac z firmą Hadasit Medical Resarch & Development Ltd nad ammonium salt - radiofarmaceutykiem służącym do szybkiej i precyzyjnej diagnozy choroby wieńcowej metodą PET - mówi Kozanecki.

Wyniki finansowe Grupy Synektik obarczone są efektem sezonowości. Związane jest to z przesuwaniem w branży medycznej na czwarty kwartał środków na dostawy sprzętu w ramach przetargów publicznych. Dodatkowo wyniki całoroczne obciążone są kosztami szeregu podejmowanych działań inwestycyjnych oraz jednorazowym zdarzeniem przeniesienia notowań z rynku NewConnect na rynek regulowany GPW.

Warto jednak zaznaczyć, że pozytywne efekty podjętych działań są już obecnie zauważane przez Grupę Synektik i będą odnosić wpływ na działalność w kolejnych latach – dotyczy to m.in. optymalizacji procesu produkcji i dostaw radiofarmaceutyków do odbiorców oraz zwolnienia z opłat licencyjnych przez nabycie na własność 4 radiofarmaceutyków.

W całym 2014 roku spółka na inwestycje wydała w sumie 15,1 mln zł. Jednym z najważniejszych wydarzeń minionego roku był też debiut akcji Synektik SA na rynku regulowanym GPW w Warszawie. Do obrotu dopuszczonych zostało 8.529.129 akcji serii od A do E o wartości nominalnej 0,50 zł każda, co stanowi 100 proc. akcji spółki. Kurs otwarcia w dniu debiutu wyniósł 22,40 zł i wzrósł o 1,8 proc. w stosunku do ostatniego zamknięcia na rynku NewConnect. Wprowadzającym na rynek regulowany GPW był Trigon DM. Spółka nie prowadziła oferty publicznej.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum