Gospodarka odpadami medycznymi: przepisy i praktyka

Autor: CKL/Rynek Zdrowia • • 05 października 2011 11:36

Praktycznym aspektom zamówień publicznych w kontekście gospodarki odpadami medycznymi poświęcone było szkolenie zorganizowane w Katowicach przez Centrum Kreowania Liderów (29 września 2011 r.).

Gospodarka odpadami medycznymi: przepisy i praktyka
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022
Polskie szpitale i przychodnie „produkują” rocznie ok. 30 tys. ton niebezpiecznych odpadów medycznych. Prawidłowe gospodarowanie tymi odpadami poprzez ich właściwe gromadzenie, magazynowanie, transport i bezpieczne unieszkodliwianie jest jednym z ważniejszych problemów, z którym muszą dziś zmierzyć się menedżerowie jednostek ochrony zdrowia.

Wśród prelegentów byli m.in. przedstawiciele Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA, prawnicy i praktycy zajmujący się gospodarką odpadami.

W trakcie wykładów, prezentacji i dyskusji omawiano m.in. poniższe kwestie:
• Odpady medyczne w świetle przepisów prawnych
• Magazynowanie, segregowanie, ewidencjonowanie oraz transport odpadów medycznych
• Prawidłowa dokumentacja w zakresie gospodarki odpadami medycznymi
• Najczęściej występujące uchybienia stwierdzane podczas kontroli sanitarnej
Najczęstsze czynności egzekucyjne podejmowane przez Inspekcję Sanitarną w wyniku przeprowadzonej kontroli
• Ustawa o odpadach a prawo zamówień publicznych, w tym m.in.: jakie aspekty prawne winne być brane pod uwagę przy przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego?
• Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w tym m.in.: jak prawidłowo skonstruować opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu? Zapisy umowne oraz inne niezbędne elementy SIWZ
• Najczęściej popełniane błędy przy sporządzaniu SIWZ w postępowaniach związanych z odbiorem odpadów medycznych i komunalnych.

Więcej o prelegentach (prezentacje załączone w formacie ppt) i celach szkolenia: http://www.ckl.pl


Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum