TVP Olsztyn, SAB/Rynek Zdrowia | 07-09-2011 12:42

Gołdap: czy z powodu długów szpital zostanie zamknięty?

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gołdapi walczy o przetrwanie. Długi placówki sięgają 11mln zł. Samorząd powiatowy po raz drugi próbuje przekształcić SPZOZ w spółkę prawa handlowego. Bez pomocy państwa w oddłużeniu może stracić płynność finansową.

Zbliżająca się zima może być dla Szpitala w Gołdapi prawdziwą katastrofą. Remontu wymaga cały system ciepłowniczy, wymienione powinny zostać nieszczelne okna. Pieniędzy na remont nie ma. Już pięć lat temu szpitalowi groziła likwidacja. Wtedy powiat zaciągnął 7-milionowy kredyt.

 - ''Likwidacja szpitala" jest określeniem jakie było używane w poprzedniej ustawie o zakładach opieki zdrowotnej zakładającej  realizację tzw. Planu B. Obecnie obowiązująca ustawa mówi o "przekształceniu" zakładu - wyjaśnia nam Ewa Bogdanowicz - Kordjak, wicestarosta gołdapski.

Potrzeba zmian jest paląca. Chociaż działalność bieżąca jest na poziomie bilansowania się, obciążeniem są zobowiązania ciągnące się jeszcze od lat 90. Są to stosunkowo duże zobowiązania, dlatego ma być otwarty nowy zakład, już bez obciążeń z lat poprzednich.

 - Wszelkie działania, jakie są przed nami, zmierzają do osiągnięcia 3 celów, które zakładają, że: mieszkańcy powiatu muszą mieć stałą opiekę zdrowotną, po zakończeniu zmian wszyscy, którzy będą chcieli kontynuować pracę będą mieli taką możliwość, budżet powiatu ma zostać obciążony możliwie najmniejszym długiem - wylicza Ewa Bogdanowicz - Kordjak.

Tymczasem długi rosną. W tym półroczu o kolejne 70 tys. zł. Co miesiąc z budżetu powiatu na spłate długów szpitala przeznaczane jest 60 tys. zł, co daje rocznie prawie milion złotych.