naszemiasto.pl/Rynek Zdrowia | 27-04-2017 12:35

Gniezno: NIK nie stwierdził nieprawidłowości na oddziale chirurgii

Jak wynika z protokołu pokontrolnego NIK, w działalności oddziału chirurgii w ZOZ w Gnieźnie nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

Protokół pokontrolny NIK nie zawiera żadnych zaleceń pokontrolnych i stwierdza jednoznacznie, że chirurgii działalność jest zgodna z prawem. Fot. Archiwum

Od września na oddziale chirurgicznym pracują osoby współpracujące z poznańską firmą SOWMED Aleksandra Sowiera. Zastrzeżenia do formy konkursu na realizację tych usług mieli gnieźnieńscy chirurdzy, którzy ostatecznie nie złożyli swojej oferty, a firma SOWMED była jedynym oferentem.

Wniosek w sprawie kontroli został złożony przez Paulinę Hennig-Kloskę, posłankę Nowoczesnej i dotyczył on konkursu na wybranie oferty na prowadzenie usług na oddziale chirurgicznym.

Protokół pokontrolny NIK nie zawiera żadnych zaleceń pokontrolnych i stwierdza jednoznacznie, że chirurgii działalność jest zgodna z prawem. Jak potwierdza Krzysztof Bestwina, dyrektor gnieźnieńskiego szpitala, Izba ocenia pozytywnie zarówno postępowanie konkursowe, jak również realizację umowy z firmą Sowmed.

''Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie przeprowadzenie przez ZOZ Gniezno dwóch konkursów na udzielenie świadczeń zdrowotnych tj. w oddziale chirurgii ogólnej małoinwazyjnej poradni chirurgicznej i pracowni endoskopii oraz pracowni hemodynamiki'' - brzmi treść oceny ogólnej NIK w protokole pokontrolnym.

Więcej: www.naszemiasto.pl