Giżycko: szpital zawarł układ z wierzycielami w ramach postępowania sanacyjnego

Autor: PWX/Rynek Zdrowia • • 06 czerwca 2018 13:06

Zgromadzenie Wierzycieli Szpitala Giżyckiego zatwierdziło propozycje układowe zarządcy restrukturyzacyjnego, co umożliwia realizowanie procesu naprawczego w szpitalu. Układ z wierzycielami to element postępowania sanacyjnego. Szpital Giżycki jest pierwszą placówką, która w taki sposób układa się z wierzycielami.

Giżycko: szpital zawarł układ z wierzycielami w ramach postępowania sanacyjnego
Układ z wierzycielami to element postępowania sanacyjnego. Szpital Giżycki jest pierwszą placówką, która w taki sposób układa się z wierzycielami. FOT. Ken Teegardin/Flickr.com (CC BY-SA 2.0)

Wierzyciele zaakceptowali propozycje układowe przedstawione przez zarządcę restrukturyzacyjnego. Zawierają one mechanizm spłaty zadłużenia szpitala dostawcom i wierzycielom.

Układ z wierzycielami jest elementem postępowania sanacyjnego. Postępowanie sanacyjne w Szpitalu Giżyckim Sp. z o.o. zostało podjęte 1 marca 2017 r. To pierwszy taki przypadek w ochronie zdrowia. Postępowanie sanacyjne, jako szczególny rodzaj postępowania układowego, wprowadziła Ustawa Prawo restrukturyzacyjne obowiązująca od stycznia 2016 r. 

Zadłużenie szpitala wynosi obecnie 17,6 mln zł. Dzięki pozytywnej decyzji wierzycieli będzie możliwy dalszy proces naprawczy w szpitalu - podała placówka w komunikacie dla mediów.

Zgromadzenie Wierzycieli Szpitala Giżyckiego w restrukturyzacji odbyło się 24 maja 2018 roku w Sądzie Rejonowym w Olsztynie. Wzięło w nim udział 142 wierzycieli na 198 uprawnionych, z czego aż 111 oddało głos na "tak".

Biorąc pod uwagę siłę głosu (suma wierzytelności głosujących) wszystkich głosujących, układ został zawarty z wynikiem pozytywnym 91%.

Wynik ten pokazuje, że propozycje układowe spotkały się z bardzo dobrym konstruktywnym odbiorem wierzycieli, szczególnie tych, którzy posiadają najwięcej wierzytelności w stosunku do szpitala. Oznacza to, że wspierają oni Plan restrukturyzacyjny przygotowany przez zarządcę. Ich wsparcie jest szczególnie ważne w ochronie szpitala przed upadłością - przekazał szpital w komunikacie.

- Zawarcie tego układu przy 91% poparcia wg siły głosów oznacza, że mam bardzo mocne wsparcie wierzycieli dla przygotowanego przeze mnie planu restrukturyzacyjnego dla Szpitala Giżyckiego. Potwierdza to, że idziemy w dobrym kierunku - powiedziała Agnieszka Biała, zarządca restrukturyzacyjny Szpitala Giżyckiego.

 Dodała: - W tym czasie byłam wspierana przez cały zespół restrukturyzacyjny, załogę szpitala, zaangażowaną społeczność Giżycka i przez wierzycieli. Jestem im wdzięczna, że dali szansę na kontynuowanie naprawy szpitala, tak by mógł dobrze służyć całemu powiatowi - dodała Agnieszka Biała.

Podsumowanie warunków zawartego układu:

• Dostawcy i wierzyciele zostali podzieleni na grupy z odrębnymi warunkami spłaty.
• Dostawcy-wierzyciele z najmniejszą wierzytelnością, do 10 tys. zł, otrzymają spłatę w 100% w terminie do 3 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu.
• Wierzyciele publiczno-prawni, czyli ZUS, Urząd Skarbowy, PFRON oraz Mazurski Bank Spółdzielczy i NFOŚiGW zostaną spłaceni w 100% w ciągu 18 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu.
• Dostawcy-wierzyciele, którzy współpracują ze szpitalem, otrzymają spłatę w 100% w 3 transzach po uprawomocnieniu się układu, w następujący sposób: 10% do 6 miesięcy, 70% do 18 miesięcy oraz 20% do 4 lat.
• Dostawcy-wierzyciele, którzy już ze szpitalem nie współpracują otrzymają zapłatę w 70% w ciągu 18 miesięcy po uprawomocnieniu się układu.
• Powiat Giżycki (właściciel szpitala) otrzyma spłatę części wierzytelności z tytułu czynszu dzierżawnego w wysokości 20% w terminie 3 miesięcy od uprawomocnienia się układu. Pozostała wierzytelność do spłaty z tytułu pożyczki została podporządkowana spłacie wszystkich dostawców-wierzycieli wymienionych wyżej, ale też może stanowić źródło zasilenia kapitału zakładowego szpitala.

Czytaj też: Postępowanie sanacyjne - jak wykorzystać je w szpitalu?

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum