Giżycko: Zarząd Powiatu wypowiedział umowę Grupie Nowy Szpital

Autor: Gazeta Giżycka, MAK/Rynek Zdrowia • • 27 marca 2015 11:28

Zarząd Powiatu w Giżycku wypowiedział 26 marca umowę operatorską na zarządzenie szpitalem Grupie Nowy Szpital ze Szczecina. GNS nie uznaje wypowiedzenia.

Giżycko: Zarząd Powiatu wypowiedział umowę Grupie Nowy Szpital
Fot. Archiwum

Starosta Wacław Strażewicz o decyzji wypowiedzenia umowy operatorskiej Grupie Nowy Szpital poinformował opinię publiczną na sesji Rady Powiatu 26 marca. Współpraca powiatu giżyckiego z GNS trwała 2 lata.

Wypowiedzenie umowy - jak przekazał starosta Wacław Strażewicz - to kilkanaście punktów zastrzeżeń dotyczących niewywiązywania się Grupy Nowy Szpital z tejże umowy.

Ostatecznym impulsem do podjęcia takiej decyzji okazała się próba odwołania przez GNS prezesa zarządu "Szpitala Giżyckiego" Anetty Gaweł. Ocena jej pracy dokonana przez zarząd powiatu jest zdecydowanie odmienna od opinii GNS.


Jednocześnie 26 marca odwołano przedstawiciela GNS z Rady Nadzorczej spółki "Szpital Giżycki" (rada składa się z trzech osób).

Z wypowiedzeniem umowy nie zgadza się Grupa Nowy Szpital. W piśmie przesłanym do redakcji Gazety Giżyckiej czytamy : "Wypowiedzenie to pozbawione jest faktycznych podstaw, narusza przepisy prawa i postanowienie zawartej umowy. W tym stanie rzeczy oświadczenie to, nie wywołuje żadnych skutków prawnych a umowa pozostaje w mocy. (...) Taka sytuacja jest nie do przyjęcia w państwie prawa, w związku z czym Grupa Nowy Szpital będzie zmuszona do podjęcia dalszych kroków prawnych względem Powiatu".

W informacji przekazanej Rynkowi Zdrowia, rzecznik GNS Marta Pióro stwierdza m.in., że "to Powiat Giżycki naruszył reguły umowy operatorskiej pozbawiając Grupę Nowy Szpital wpływu na działanie Szpitala Giżyckiego. To Powiat Giżycki naruszył umowę operatorską nie wykonując wniosku Grupy Nowy Szpital o powołanie rekomendowanego przez GNS kandydata na stanowisko prezesa zarządu Szpitala". 

- Te rażąco nieprawidłowe działanie Powiatu Giżyckiego zostało dostrzeżone przez sąd, który podkreślił również możliwość wyrządzenia Grupie Nowy Szpital przez takie działania Powiatu Giżyckiego szkody majątkowej o znacznych rozmiarach - informuje rzecznik GNS.

Dodaje, że "tego rodzaju zachowanie Powiatu Giżyckiego nie znajduje precedensu w funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego".

Więcej: gizycko.wm.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum