Gdańsk: NIK skontrolowała szpitale resortowe

Autor: NIK/Rynek Zdrowia • • 18 maja 2010 15:24

Resortowe lecznice z terenu województwa pomorskiego prawidłowo gospodarowały nieruchomościami, ale...

Udzielając zamówień publicznych nie zawsze w pełni przestrzegały obowiązującego w Polsce prawa – wynika z raportu pokontrolnego Najwyższej izby Kontroli.

Na terenie województwa pomorskiego działa 6 Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej i 2 utworzone przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Delegatura NIK w Gdańsku skontrolowała 2 spośród nich: 7 Szpital Marynarki Wojennej w Gdańsku-Oliwie oraz Szpital MSWiA w Gdańsku przy ul. Kartuskiej. Kontrola dotyczyła gospodarki nieruchomościami oraz udzielania zamówień publicznych.

NIK podaje, że skontrolowane szpitale oddały w najem, wydzierżawiły bądź użyczyły 25 nieruchomości o łącznej powierzchni 4.170 m², uzyskując z tego tytułu ok. 1 mln zł rocznie. W powyższym zakresie nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości. Wystąpiły one jednak w zakresie udzielania zamówień publicznych i dotyczyły głównie określania warunków udziału w postępowaniach przetargowych w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

„I tak, w przypadku przetargu nieograniczonego na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologii i serologii grup krwi, przeprowadzonego przez Szpital MSWiA (wartość umowy 2.518,5 tys. zł), sformułowano w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niedopuszczalny warunek, że udział w tym postępowaniu mogą wziąć jedynie oferenci, którzy wykażą się współpracą z co najmniej jednym szpitalem zlokalizowanym na terenie Trójmiasta. Natomiast w przypadku postępowania przetargowego na modernizację pomieszczeń rtg i mammografii 7 Szpitala MW (wartość umowy 840,5 tys. zł), niezgodnie z prawem ograniczono krąg wykonawców jedynie do firm, które posiadały już doświadczenie w pracach związanych z modernizacją, przebudową lub remontem pomieszczeń w placówkach służby zdrowia” – podaje NIK.

Więcej na stronie NIK

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum