GUS wziął pod lupę szpitale. Najwięcej pacjentów na okulistyce, onkologii i urologii

Autor: oprac. KM • Źródło: GUS, Rynek Zdrowia10 stycznia 2022 14:30

Na oddziałach okulistycznych, onkologicznych i urologicznych jest najwięcej pacjentów w przeliczeniu na dostępne łóżka - to jeden z wniosków z raportu GUS "Zdrowie i ochrona zdrowia w 2020 roku". Kolejny: w skali kraju przeciętnie pacjent przebywał na oddziale szpitalnym 5,3 dnia.

GUS wziął pod lupę szpitale. Najwięcej pacjentów na okulistyce, onkologii i urologii
Hospitalizowany pacjent, fot. Adobestock
 • Migracje pacjentów w skali kraju kształtowały się na poziomie 9,7 procent. Siedem województw przekroczyło ten wskaźnik
 • Wskaźnik przelotowości na jedno łóżko wyniósł w perspektywie kraju 38,0 pacjentów, co dało wynik o 10,0 niższy niż w 2019 roku
 • W przeliczeniu na łóżko szpitalne najwięcej pacjentów było na oddziałach okulistycznych, onkologicznych i urologicznych

Ruch pacjentów na poziomie 9,7 procent

Główny Urząd Statystyczny opublikował raport "Zdrowie i ochrona zdrowia w 2020 roku". Autorzy wskazują, że o działalności szpitali oraz oddziałów szpitalnych może wiele powiedzieć porównanie liczby pacjentów zarejestrowanych na danych oddziałach z liczbą hospitalizowanych pacjentów zarejestrowanych w księdze głównej szpitala - czyli z ruchu międzyoddziałowego i bez ruchu chorych.

W 2020 r. dla szpitali w całym kraju ruch chorych kształtował się na poziomie 9,7 procent. Ruch chorych powyżej 10 proc. odnotowano w szpitalach w województwach:

 • podkarpackim: 19,3 proc.;
 • warmińsko-mazurskim: 17,3 proc.;
 • opolskim: 16,4 proc.;
 • dolnośląskim: 13,0 proc.;
 • lubelskim: 10,8 proc.;
 • wielkopolskim: 10,5 proc.;
 • zachodniopomorskim: 10,3 proc.

Najmniej pacjenci migrowali w województwach:

 • podlaskim: 2,9 proc.;
 • świętokrzyskim: 3,8 proc.;
 • pomorskim: 4,5 proc.

Jak podkreśla GUS, zróżnicowanie w wielkości ruchu chorych pomiędzy szpitalami czy województwami oznacza rzeczywisty poziom ruchu chorych
i może wynikać z "różnych zasad elektronicznej rejestracji pacjentów w poszczególnych szpitalach".

Wśród innych wskaźników działalności oddziałów szpitalnych GUS wymienia tzw. wskaźnik przelotowości i średni czas pobytu na oddziale: na poziomie krajowym wskaźnik przelotowości dla wszystkich oddziałów wyniósł 38,0 pacjentów na jedno łóżko. To o 10,0 mniej w porównaniu do roku poprzedniego.

Najwięcej pacjentów na okulistyce, onkologii i urologii

Utrzymała się tendencja z poprzedniego roku. Najwięcej pacjentów w przeliczeniu na łóżko szpitalne było na oddziałach:

 • okulistycznych (64, o 28 mniej niż przed rokiem);
 • onkologicznych (61, o 4 pacjentów mniej);
 • urologicznych (61, o 13 mniej);
 • ginekologiczno-położniczych (58, o 8 mniej);
 • chirurgicznych dla dzieci (55, o 18 mniej);
 • gastrologicznych (53, o 16 mniej);
 • kardiologicznych (52, o 15 mniej).

Najmniej pacjentów na łóżko przypadało na oddziałach:

 • rehabilitacyjnych (9, o 4 mniej);
 • psychiatrycznych (10, o 2 mniej);
 • opieki paliatywnej i hospicyjnej (11, o 4 mniej);
 • terapii uzależnień (12, o 5 mniej niż w 2019 r.).

W 2020 r. wskaźnik przelotowości zmniejszył się na wszystkich oddziałach szpitalnych. W największym stopniu dotyczył oddziałów:

 • okulistycznych (64, o 28 mniej);
 • otorynolaryngologicznych (47, o 24 mniej);
 • pediatrycznych (34, o 18 mniej).

Polski pacjent przebywa średnio 5,3 dnia na oddziale

Czas pobytu pacjenta na oddziale różnił się i wynosił nawet 27,3 dnia na oddziałach psychiatrycznych. Najmniejszą wartością było 1,2 dnia na oddziałach leczenia jednego dnia.

Czas pobytu wydłużył się w odniesieniu do 2019 r. na oddziałach:

 • opieki paliatywnej i hospicyjnej (dłużej o 1,9 dnia);
 • transplantologicznych (o 0,9 dnia);
 • neurologicznych i toksykologicznych (o 0,6 dnia);
 • zakaźnych (o 0,5 dnia).

Średni pobyt skrócił się z kolei na oddziałach:

 • psychiatrycznych (o 1,2 dnia);
 • dermatologicznych (o 0,4 dnia).

Najdłuższy czas pobytu w szpitalach ogólnych odnotowano w województwach:

 • śląskim (6,0 dnia);
 • lubuskim (5,9 dnia);
 • małopolskim (5,8 dnia).

Z kolei najkrótszy miał miejsce w województwach:

 • wielkopolskim (4,3 dnia);
 • warmińsko-mazurskim (4,6 dnia);
 • podkarpackim (4,8 dnia).

W 2020 r. w skali kraju przeciętnie pacjent przebywał na oddziale szpitalnym 5,3 dnia, zatem nie odnotowano zmian w porównaniu do 2019 roku.

55 proc. wykorzystania łóżek w ciągu roku

Wśród wskaźników opisujących działalność oddziałów szpitalnych GUS wymienia również wykorzystanie łóżek w ciągu roku. Podaje, że w 2020 r., czyli już w czasie pandemii COVID-19, dla wszystkich szpitali ogólnych w Polsce ten wskaźnik wyniósł wyniósł 55,0 procent. To o 14,2 p. proc. mniej niż w 2019 roku.

Wskaźnik ten był w niższy każdym województwie. Największy spadek w tym zakresie wystąpił w województwach:

 • opolskim (o 19,7 p. proc.);
 • świętokrzyskim (o 18,6 p. proc.);
 • warmińsko-mazurskim (o 16,6 p. proc.).

Najwięcej łóżek wykorzystano w województwie zachodniopomorskim: 60,2 proc., czyli o 11,3 p. proc. mniej niż w 2019 roku. Najniższy wskaźnik odnotowano w województwach:

 • warmińsko-mazurskim (50,3 proc., o 16,6 p. proc. mniej)
 • śląskim (50,6 proc., o 14,8 p. proc. mniej).

GUS podkreśla, że w typowych warunkach optymalną wartością wskaźnika wykorzystania łóżek szpitalnych jest 85 procent.Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum