GIS i UOKiK chcą wzmocnić nadzór nad firmami cateringowymi zaopatrującymi szpitale

Autor: PAP, RZ/Rynek Zdrowia • • 21 stycznia 2016 16:11

Szpitale powinny zapewniać wyżywienie adekwatne do stanu zdrowia pacjenta - zgodnie podkreślają resort zdrowia i NFZ. Z kolei inspekcja sanitarna razem z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów chce wzmocnić nadzór nad firmami cateringowymi, zaopatrującymi m.in. szpitale.

GIS i UOKiK chcą wzmocnić nadzór nad firmami cateringowymi zaopatrującymi szpitale. Fot. Archiwum

Na problem niedostatecznej jakości szpitalnych posiłków uwagę zwróciła Rzecznik Praw Pacjenta Krystyna Kozłowska, która w połowie listopada poprosiła Głównego Inspektora Sanitarnego o przeprowadzenie w całym kraju kontroli w tym zakresie.

Czytaj: Dwie kromki chleba i parówka - pacjenci fotografują szpitalne posiłki

Rzecznik GIS Jan Bondar w rozmowie z PAP wyjaśnił, że celem działań Inspektoratu jest sprawdzanie bezpieczeństwa żywności, a nie kontrola jakości dietetycznej posiłków i ich wpływu na zdrowie pacjentów. Corocznie natomiast sanepid przygotowuje i udostępnia raport, w którym ocenia sposób żywienia w różnych placówkach zapewniających żywienie zbiorowe, np. w szkołach i szpitalach.

Coraz więcej placówek korzysta z usług firm cateringowych
W 2014 r. inspektorzy ocenili, że w niemal 15 proc. stołówek jadłospisy i racje pokarmowe były niewłaściwe, a 45 proc. serwowanych dań miało złą wartość energetyczną oraz zawierało nieodpowiednie składniki pokarmowe. Posiłki były monotonne, brakowało w nich m.in. owoców i warzyw oraz produktów będących źródłem białka zwierzęcego. Z raportu wynika także, że coraz więcej placówek korzysta z usług firm cateringowych.

- Udział firm cateringowych w zaopatrzeniu nie tylko szpitali, ale także szkół, przedszkoli, domów pomocy społecznej, sanatoriów i innych tego typu placówek systematycznie wzrasta. Ostatnie dostępne dane (koniec 2014r.) mówią o 1 tys. firm cateringowych, które zaopatrywały blisko 9 tys. tzw. obiektów żywienia zbiorowego zamkniętego. Chcemy wspólnie z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów wzmocnić nadzór nad tego typu firmami. Wspólne kontrole dotyczyłyby z jednej strony kwestii bezpieczeństwa żywności, zaś w drugiej jej wartości handlowej i prawidłowego znakowania - mówił Bondar.

Rzeczniczka resortu zdrowia Milena Kruszewska w piśmie wysłanym PAP podkreśliła, że odpowiednie żywienie zwiększa skuteczność leczenia, skraca czas gojenia się ran pooperacyjnych i zmniejsza ryzyko powikłań (np. rozwój szpitalnego zapalenia płuc). "Dzięki temu zmniejsza się także czas hospitalizacji oraz obniżane są całkowite koszty leczenia" - zaznaczyła Kruszewska. Dodała także, że liczba chorych, u których w trakcie hospitalizacji stan odżywienia nie ulega pogorszeniu, jest istotnym wskaźnikiem jakości opieki w szpitalach.

Jednocześnie Kruszewska wyjaśniła, że wyżywienie jest elementem świadczenia opieki zdrowotnej i tym samym szpitale w ramach umowy z NFZ są zobowiązane zapewniać pacjentom posiłki adekwatne do stanu zdrowia.

NFZ nie kontroluje posiłków
NFZ poproszony przez PAP o informacje, czy kontroluje jakość posiłków serwowanych pacjentom i czy podejmowano interwencje w związku z niezapewnieniem chorym odpowiedniej diety, przypomniał, że za zarządzanie szpitalem, w tym wszelkie decyzje dotyczące organizacji pracy placówki, odpowiada kierownik podmiotu leczniczego.

- Podmiot leczniczy udzielający świadczeń zdrowotnych w trybie całodobowym zobowiązany jest w ramach umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia, zapewnić pacjentom wyżywienie. Powinno ono być adekwatne do stanu zdrowia pacjenta - podkreśliła rzeczniczka prasowa NFZ Sylwia Wądrzyk.

Zdaniem Rzeczniczki Praw Pacjenta należy wprowadzić procedury oceny stanu odżywiania i interwencji żywieniowych dla różnych grup pacjentów. Przypomniała ona, że posiłki pacjentów powinny być zgodne z zaleceniem lekarza lub dietetyka, zwłaszcza w przypadku diety ustalanej z dnia na dzień lub w chorobach takich jak cukrzyca i otyłość.

Kozłowska przyznała, że przepisy nie regulują określonych stawek żywieniowych pacjentów, ale zaznacza, że dyrektorzy szpitali, którzy podpisują umowy z firmami cateringowymi, odpowiadają za bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów i mogą kontrolować posiłki oraz nakładać kary umowne.

- Firmy cateringowe często deklarują w umowie zapewnienie ”dodatku warzywnego”, co jest często realizowane jedynie poprzez dodanie takiego składnika do potrawy np. w postaci ”pietruszki do zupy”. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na sposób formułowania umów zawieranych przez szpital z firmą zewnętrzną - zauważyła Kozłowska.

11 proc. pacjentów szpitali ma objawy niedożywienia
Z kolei dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia prof. Mirosław Jarosz w piśmie do Kozłowskiej przypomniał wyniki badania, jakie Instytut przeprowadził w latach 1992-2001. Wynika z niego, że 11 proc. pacjentów przyjmowanych do szpitali w Polsce ma objawy niedożywienia, a odsetek ten powiększa się, jeżeli oceniany jest stan chorych przy wypisie ze szpitala.

Zdaniem Jarosza w ostatnich latach żywienie szpitalne pogorszyło się m.in. w efekcie zwolnienia znacznej liczby dietetyków oraz z powodu oszczędności szpitali. Jego zdaniem kwestii żywienia powinna być uregulowana rozporządzeniem Ministra Zdrowia, co umożliwiłoby egzekwowanie odpowiedniego poziomu żywienia zarówno pod względem jakościowym, jak i ilościowym.

Z kolei resort zdrowia zwracał uwagę, że decyzja o wypracowaniu standardów żywienia pacjentów spowodowałaby konieczność opracowania ogromnej ich liczby. "Każda choroba, a także każde jej stadium wymaga innego rodzaju żywienia. Nauka o żywieniu chorych wskazuje na konieczność opracowania indywidualnego żywienia, zmienianego nawet z dnia na dzień" - wyjaśniła Kruszewska.

Rzeczniczka MZ podkreśliła też ważną rolę towarzystw naukowych zrzeszających specjalistów z różnych dziedzin medycyny, którzy określają normy żywieniowe dla pacjentów z daną jednostką chorobową. Resort wskazał, że aktualny stan wiedzy na temat zasad prawidłowego żywienia w szpitalach został kompleksowo przedstawiony w monografii "Zasady prawidłowego żywienia chorych w szpitalach", dostępnej m.in. na stronie internetowej MZ.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum