RR/Rynek Zdrowia | 13-05-2013 13:19

FZZPOZiPS: MZ nie ma świadomości żenująco niskich wynagrodzeń w sanepidzie

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej wyraziła negatywne stanowisko ws. projektu rozporządzenia ministra zdrowia dotyczącego warunków wynagradzania pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej.

FZZPOZiPS w uzgodnieniu z Radą Branżową Państwowej Inspekcji Sanitarnej Federacji reprezentującą pracowników stacji sanitarno- epidemiologicznych wyraża pogląd, że zaproponowane stawki wynagrodzenia zasadniczego "jednoznacznie i wymownie świadczą o tym, iż minister zdrowia, nadzorujący Państwową Inspekcję Sanitarną, nie ma świadomości żenująco niskich wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w podległych mu jednostkach budżetowych”.

W ocenie "należy zagwarantować wzrost wynagrodzeń wszystkich pracowników objętych tą regulacją, a nie pozorować działania mające na celu poprawę sytuacji wynagrodzeń tej grupy zatrudnionych. Postulujemy także, aby wprowadzić nową tabelę wynagradzania wraz z odmrożeniem wynagrodzeń dla pracowników sfery budżetowej” - czytamy w piśmie Urszuli Michalskiej, przewodniczącej Federacji ZZPOZiPS do Cezarego Rzemka, podsekretarza stanu w MZ.