Europejski Kongres Gospodarczy: porozmawiajmy o szpitalach

Autor: MAK/Rynek Zdrowia • • 18 kwietnia 2016 06:13

Dwie sesje, z siedmiu dotyczących ochrony zdrowia podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (EEC, 18-20 maja 2016 r.), poświęcone zostaną obecnej sytuacji oraz przyszłości szpitali w Polsce.

FOT. Archiwum RZ; zdjęcie ilustracyjne

W trakcie tegorocznej, ósmej już edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego, podobnie jak w latach ubiegłych, nie zabraknie sesji poświęconych różnym aspektom funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce i innych krajach.

W reprezentatywnym i opiniotwórczym gronie uczestników podczas siedmiu sesji panelowych w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach będziemy m.in. rozmawiać na temat najważniejszych planowanych zmian w polskim systemie opieki zdrowotnej.

Nowelizacja ustawy o działalności leczniczej, koncepcje funkcjonowania szpitali, projektowane zmiany zasad kontraktowania świadczeń (w tym premiowanie koordynowanej i kompleksowej opieki), możliwości ograniczania absencji chorobowych i konieczne zmiany w zakresie medycyny pracy - to niektóre wątki dyskusji panelowych przygotowanych przez redakcję miesięcznika i portalu Rynek Zdrowia wraz z wydawcą - Grupą PTWP S.A.

Program sesji przygotowanych przez redakcję Rynku Zdrowia i rejestracja:
www.rynekzdrowia.pl

Nie zabraknie także sesji poświęconej miejscu i roli prywatnego kapitału w polskiej ochrony zdrowia. Osobny panel dotyczyć będzie wybranych chorób cywilizacyjnych XXI wieku, stanowiących ogromne wyzwanie dla systemów opieki zdrowotnej.

Dwie sesje poświęcone zostaną obecnej sytuacji oraz przyszłości szpitali w Polsce.

Przypomnijmy, że projekt nowelizacji ustawy o działalności leczniczej właśnie trafił do konsultacji. Chyba największe kontrowersje wywołują planowane zapisy mające ograniczyć zbywanie podmiotom prywatnym akcji albo udziałów spółek, w które wcześniej przekształcono samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

Celem takiego rozwiązania jest zapewnienie, m.in. jednostkom samorządu terytorialnego czy Skarbowi Państwa, kontroli nad swoimi szpitalami działającymi w formie spółek kapitałowych. Propozycja ta wzbudza spore emocje i falę krytycznych komentarzy, m.in. ze strony prywatnych inwestorów oraz przedstawicieli organizacji skupiających niepubliczne lecznicze.

Trudno zarazem odmówić resortowi zdrowia konsekwencji. Przekazując do konsultacji projekt takiej właśnie regulacji, ministerstwo dało wyraźny sygnał, że nie odstąpi od zapowiadanego kierunku zmian w systemie, zakładającego, że celem publicznej opieki zdrowotnej nie jest osiąganie zysku, a za ochronę zdrowia - finansowaną ze składek na powszechne ubezpieczenie - odpowiada państwo, nie sektor prywatny.

Czy możliwe będzie, chociażby w trakcie konsultacji społecznych, wypracowanie kompromisu między tymi dwoma wizjami dotyczącymi m.in. funkcjonowania szpitali? Jest o czym rozmawiać.

Programy sesji dotyczące funkcjonowania szpitali podczas EEC 2016:

18 maja 2016 r., godz. 12.30-14.00
Szpitale w polityce zdrowotnej państwa - nowe otwarcie?
• Szpitalna mapa Polski - wczoraj, dziś i jutro; lecznictwo stacjonarne w liczbach (m.in. baza, finanse, kadry)
• Przedsiębiorstwo czy miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych - szpitale w polityce zdrowotnej państwa; do jakiego modelu lecznictwa stacjonarnego zmierzamy?
• Zmiany w ustawie o działalności leczniczej - dyskusja z udziałem przedstawicieli ustawodawcy, organów założycielskich i menedżerów szpitali
• Główne założenia funkcjonowania sieci szpitali
• Finansowanie lecznictwa szpitalnego:
- W oczekiwaniu na nowe postępowania konkursowe NFZ
- Miejsce szpitali w systemie budżetowym i na mapach potrzeb zdrowotnych
- Taryfikacja świadczeń a finanse szpitali
- Jakość i wyniki leczenia a wysokość finansowania szpitali - doczekamy się takiej zależności?

18 maja 2016 r., godz. 14.45-16.30
Zarządzanie szpitalami, czyli oblicza bezpieczeństwa
• Bezpieczeństwo ekonomiczne szpitali - płynność finansowa szpitali a ciągłość udzielanych świadczeń zdrowotnych
• Bezpieczeństwo epidemiologiczne; procedury ograniczające zakażenia szpitalne
• Bezpieczeństwo prawne szpitala:
- Czym jest zarządzanie ryzykiem w szpitalach
- Obszary i zasady zarządzania ryzykiem
• Bezpieczeństwo kadrowe - jak zapewnić optymalną obsadę w polskich szpitalach:
- Poziom kwalifikacji i doświadczenie kadry lekarskiej
- Opieka pielęgniarska
• Jakość wyrobów medycznych a bezpieczeństwo pacjenta

Agenda całego Kongresu i rejestracja: www.eecpoland.eu

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum