Mercer/Rynek Zdrowia | 01-03-2011 18:21

Europa: rosną wydatki firm na opiekę medyczną pracowników

Koszty ponoszone przez pracodawców na opiekę medyczną i ochronę zdrowia swoich pracowników wzrosły w Europie średnio o 3,3 proc. w 2010 roku. Podobnie było w Polsce.

Dla wielu europejskich gospodarek był to wzrost większy od wzrostu płac czy inflacj - wynika z badania przeprowadznego przez firmę Mercer, specjalizującą się w ubezpieczeniach pracowniczych.

Prywatna opieka medyczna (obejmująca zarówno obowiązkowe jak i dodatkowe dobrowolne programy) jest oferowana przez prawie wszystkie badane firmy (93 proc.) w takich krajach jak: Irlandia, Wielka Brytania, Portugalia, Hiszpania czy Włochy.

Co ciekawe, w dobie cięć kosztów, większość europejskich firm, które brały udział w badaniu (72 proc.) nie wymaga od pracowników współfinansowania kosztów prywatnej opieki medycznej. W przypadku firm, które wymagają takiego współfinansowania , średni poziom dopłaty pracowników do składek na opiekę zdrowotną wynosi 46%.

Zarządzanie zdrowiem pracowników zostało ocenione jako bardzo ważny lub ważny cel świadczeń medycznych przez prawie dwie trzecie firm (63 proc.). Ponad połowa (53 proc.) wskazała poprawę produktywności jako ważny lub bardzo ważny powód. Pakietami zdrowotnymi firmy chcą przyciągnąć wartościowych pracowników.

Badanie Mrecer zostało przeprowadzone w 14 krajach Europy i uwzględnia odpowiedzi 556 pracodawców.