Epidemia spowodowała w społeczeństwie duże zainteresowanie skuteczną dezynfekcją

Autor: WOK/Rynek Zdrowia • • 20 listopada 2020 13:45

- W placówkach ochrony zdrowia należy kierować się zasadą, że każdy pacjent może stanowić potencjalne źródło zakażenia. Dlatego wszystkie powierzchnie w podmiotach leczniczych muszą być zawsze bezpieczne dla pacjentów i personelu - mówi Jolanta Nykiel, dyrektor biura zarządzania projektami w Impel Facility Services.

Epidemia spowodowała w społeczeństwie duże zainteresowanie skuteczną dezynfekcją
Jolanta Nykiel z Impel Facility Services w rozmowie z Rynkiem Zdrowia o dezynfekcji w szpitalach; FOT. PTWP

Rynek Zdrowia: - Czym różni się dezynfekcja w placówkach ochrony zdrowia w czasie pandemii od dezynfekcji innych obiektów?

Jolanta Nykiel: - Epidemia wywołana koronawirusem spowodowała w wielu branżach, a praktycznie w całym społeczeństwie, duże zainteresowanie skuteczną dezynfekcją, jako jedną z ważniejszych metod zwalczania i zapobiegania zachorowaniom na COVID-19. W obszarach przestrzeni publicznej głównymi sposobami obrony przed zakażeniem koronawirusem jest oczywiście zachowanie dystansu społecznego, noszenie maseczek i rękawic ochronnych oraz, rzecz jasna, dezynfekcja i częste mycie rąk.

Dezynfekcja przeprowadzana jest cyklicznie i według określonych harmonogramów w miejscach pracy, między innymi w biurach, obiektach handlowych czy pojazdach komunikacji publicznej. Służy przede wszystkim profilaktycznej ochronie osób zdrowych przed infekcją koronawirusem oraz zachorowaniem na COVID-19.

Takie dezynfekcje prowadzimy jako grupy mobilne oraz stałe. To bardzo ważne działania, szczególnie z powodu wysokiej stabilności wirusa w otoczeniu, który na różnego rodzaju powierzchniach może utrzymywać się od kilku do kilkunastu godzin, a nawet dni.

Natomiast w placówkach ochrony zdrowia należy kierować się zasadą, że każdy pacjent może stanowić potencjalne źródło zakażenia. Dlatego wszystkie powierzchnie w podmiotach leczniczych muszą być zawsze bezpieczne dla pacjentów i personelu. Podejmowane działania dezynfekcyjne muszą więc być nie tylko cykliczne i wynikać z ustalonego planu zachowania higieny, ale także muszą mieć charakter doraźny, reagujący na bieżącą sytuację, potrzeby oraz ewentualne zagrożenia.

- Przed epidemią dominowała dezynfekcja chemiczna poprzez przecieranie roztworem dezynfekcyjnym powierzchni nasączonym materiałem i pozostawienie w stanie wilgotnym do wyschnięcia lub poprzez spryskiwanie preparatem alkoholowym powierzchni trudno dostępnych. W jakim zakresie epidemia wpłynęła na wachlarz technik dezynfekcji stosowanych w placówkach ochrony zdrowia?
- Pandemia oczywiście wymagała zweryfikowania wcześniej obowiązujących procedur, standardów, a przede wszystkim metod dezynfekcyjnych. Oczywiście manualna dezynfekcja chemiczna nadal pozostaje podstawową, codziennie stosowaną metodą w placówkach medycznych. Jednak jest ona bardzo czaso- i pracochłonna, a także nie zapewnia skutecznej dezynfekcji wszystkich, szczególnie trudno dostępnych, powierzchni, a także powietrza.

Stąd w warunkach pandemii sięgamy po inne metody chemicznej dezynfekcji, takie, jak na przykład zmgławianie pomieszczeń, gazowanie, ozonowanie powierzchni, a także ich spryskiwanie - jednak z zastosowaniem specjalnych spryskiwaczy o bardzo dużej wydajności, pozwalających dokładnie pokryć powierzchnie trudno dostępne. Do łask wróciło także podczas epidemii naświetlanie z użyciem lamp UV.

- Czy wymienione metody używane w szpitalach wymagają atestów i pozwoleń, a ich właściwe stosowanie - odpowiednich kwalifikacji?
- Już na początku epidemii zauważyliśmy, między innymi w internecie, swoisty wysyp ofert producentów sprzętu i środków dezynfekcyjnych, a także wykonawców takich usługi. Kiedy przyjrzymy im się dokładniej, zauważymy, że część z nich obejmuje na przykład sprzęt nie zawsze prawidłowo dobrany (pod względem wydajności i skuteczności dezynfekcji) do wymagań związanych z określonym rodzajem powierzchni.

Mając świadomość nowych, epidemicznych potrzeb już w marcu tego roku zaopatrzyliśmy się w profesjonalny sprzęt do zmgławiania, gazowania, ozonowania czy spryskiwania dużych powierzchni oraz w stosowne środki dezynfekcyjne - zgodne z wymaganymi atestami i pozwoleniami Ministerstwa Zdrowia i wpisane na listę preparatów biobójczych. Bez spełnienia tych wymogów nie mamy pewności, że dezynfekcja będzie skuteczna i dostosowana do konkretnej powierzchni czy kubatury.

Przeszkoliliśmy też wykonawców takich procesów, aby potrafili dobierać metodę, sprzęt i środki stosownie do zagrożenia, rodzaju powierzchni, kubatury pomieszczeń, a także, by prawidłowo przeprowadzali dezynfekcję, czyli w sposób skuteczny, a zarazem bezpieczny. Ważne jest także, by ten proces był właściwie udokumentowany.

W szpitalach zorganizowaliśmy grupy dezynfekcyjne ściśle współpracujące z pionem epidemiologicznym i personelem medycznym. Zorganizowaliśmy też grupy mobilne, bardzo dobrze wyposażone i przeszkolone, wspierające zespoły w szpitalach oraz świadczące usługi dla pozostałych klientów, branż i instytucji, z którymi współpracujemy.

- Powiedzmy jeszcze, czemu służy wprowadzone przez Impel Facility Services oprogramowanie do zarządzania usługą pomocową w szpitalach?
- Epidemia spowodowała przyspieszony rozwój dygitalizacji wielu obszarów życia, w tym również wykonywanej przez nas usługi pomocowej w szpitalach. Z jednej strony - ze względów epidemicznych - nastąpiły utrudnienia w bezpośredniej komunikacji oraz w nadzorze nad pracownikami. Z drugiej strony musimy mieć pewność, że wszystkie zadania są przez nich prawidłowo wykonywane.

W tej sytuacji bardzo pomocne okazało się wprowadzane przez nas oprogramowanie do zarządzania usługą pomocową w szpitalach. Pracownicy są wyposażeni w aparaty z zainstalowaną aplikacją mobilną, poprzez którą otrzymują z systemu zadania do wykonania. Mają też możliwość przy każdym zadaniu wglądu do informacji - jakimi środkami i sprzętem oraz w jaki sposób każde zadanie oraz proces dezynfekcji należy przeprowadzić. Jest też filmik instruujący, w jaki sposób realizować dezynfekcję oraz jak zakładać i bezpiecznie ściągać kombinezon ochronny. Pracownicy mają również możliwość wybierania zadnia i procesu , który powinien ze względu na konkretną sytuację być w danej chwili wykonany.

Dzięki takiemu oprogramowaniu mamy ciągły wgląd w całość realizowanej usługi dezynfekcji na terenie szpitala, a proces ten jest dokumentowany w postaci elektronicznej.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum