Dziennik Elbląski/Rynek Zdrowia | 11-08-2011 20:35

Elbląg: szpitale wymienią się oddziałami?

Plany likwidacji i przeniesienia niektórych oddziałów przedstawiono na posiedzeniu rad społecznych Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu i Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego z Przychodnią (byłego wojskowego).

Chodzi o przeniesienie oddziału ginekologiczno-położniczego z pododziałem noworodków z Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego z Przychodnią do Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II - infomuje Dziennik Elbląski. 

Z dawnego szpitala wojskowego zniknąłby również oddział neurologiczny. Miałby zostać przeniesiony do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.

Ze Szpitala Miejskiego w Elblągu do Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego z Przychodnią miałby także zostać przeniesiony oddział chorób wewnętrznych z pododdziałem pulmonologicznym i intensywnym nadzorem kardiologicznym oraz zakład usprawniania medycznego i ośrodek rehabilitacji dziennej.

Więcej: www.elblag.wm.pl