×
Subskrybuj newsletter
rynekzdrowia.pl
Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
  • Musisz zaznaczyć to pole

Eksperci: profilaktyka chorób zakaźnych to dobry przykład społecznej odpowiedzialności biznesu

Autor: MAK/Rynek Zdrowia08 listopada 2020 20:01

Idea społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) staje się powoli standardem i integralnym elementem strategii zarządzania. Korzyści płynące z działań CSR dostrzegają już nie tylko międzynarodowe korporacje, ale też firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz samorządy.

Eksperci: profilaktyka chorób zakaźnych to dobry przykład społecznej odpowiedzialności biznesu
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Rozmawiali o tym eksperci podczas debaty online pt. „Odpowiedzialność za zdrowie. Profilaktyka chorób zakaźnych jako dobra praktyka CSR w miejscu pracy i element zrównoważonego rozwoju regionu”, którą transmitowaliśmy 21 października w portalu rynekzdrowia.pl i serwisie portalsamorzadowy.pl.

Zobacz retransmisję tej zdalnej debaty.

Debata zorganizowana została w ramach projektu Zdrowie Człowiek Profilaktyka. Eksperci ds. zdrowia, przedstawiciele pracodawców i praktycy samorządowi udowadniali, że projekty prozdrowotne stanowią doskonały kierunek działań CSR i warto je wdrażać szczególnie teraz, w dobie pandemii COVID-19.

Badania od wielu lat dowodzą, że do najbardziej skutecznych, sprawdzonych i bezpiecznych form profilaktyki chorób zakaźnych należą szczepienia. Polscy i światowi eksperci rekomendują, aby chronić m.in. osoby dorosłe przed bakteriami i wirusami, będącymi przyczyną chorób układu oddechowego, mogącymi nieść za sobą bardzo poważne konsekwencje zdrowotne.

W czasie poprzednich debat zorganizowanych w ramach projektu Zdrowie Człowiek Profilaktyka, eksperci zwracali szczególną uwagę na konieczność wdrażania programów profilaktyki m.in. grypy oraz infekcji pneumokokowych i meningokokowych.

Wymierne korzyści dla pracodawców
Z kolei stworzenie odpowiednich warunków pracy, w których pracownicy czują się bezpiecznie powinno być jednym z priorytetów odpowiedzialnych przedsiębiorców. Oprócz korzyści wizerunkowych i silniejszej identyfikacji załogi z firmą, pracodawca może liczyć na wymierne profity ekonomiczne, jak obniżenie kosztów związanych z absencjami.

- W przypadku pracowników narażonych na czynniki biologiczne powodujące choroby zakaźne, przepisy prawa nakładają na pracodawców określone obowiązki dotyczące ochrony zdrowia w tym zapewnienie szczepień ochronnych. Epidemia COVID-19 pokazała, jak groźne są czynniki biologiczne i jak wielu pracowników, niezależnie od wykonywanej pracy, może być na nie narażonych - podkreślał lek. med. Paweł Wdówik, specjalista medycyny pracy, konsultant krajowy w dziedzinie medycyny pracy, kierownik Oddziału Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Radomiu i wiceprezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy.

I dodał: - Przepisy nie obejmują wszystkich czynników biologicznych, jednak warto, żeby w przypadku takich chorób, jak grypa czy pneumokokowe zapalenie płuc zachęcać pracodawców do rozszerzenia opieki profilaktycznej. Badania naukowe potwierdzają, że szczepienia są skuteczną formą profilaktyki i przynoszą wymierne korzyści ekonomiczne.

Doktor Paweł Wdówik przywołał dane z raportu pt.: „Szczepienia przeciw pneumokokom w populacji osób dorosłych w Polsce. Analiza bieżąca”. Wynika z nich, że absencja chorobowa istotnie maleje po szczepieniach przeciw pneumokokom - w pierwszym roku o 18%, a w drugim - o 21,4%. Spadek ten dotyczy nie tylko całkowitej liczby dni zwolnienia lekarskiego w roku, ale także liczby pacjentów korzystających ze zwolnień.

- Częste absencje spowodowane chorobą wymuszają na pracodawcy nie tylko zmiany w organizacji pracy, ale również generuje dla firmy dodatkowe koszty związane z organizacją zastępstw. Dlatego zachęcam Państwa do wdrażania i finansowania działań w zakresie profilaktyki chorób zakaźnych, w tym szczepień przeciw pneumokokom i meningokokom - podsumował konsultant krajowy w dziedzinie medycyny pracy.

Pandemia stała się ważnym testem dla CSR
Agnieszka Siarkiewicz, starsza menedżerka ds. komunikacji i promocji oraz programów organizacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB) wskazywała, że w tak trudnym dla wszystkich czasie epidemii COVID-19 to właśnie przedsiębiorcy są jednymi z ważniejszych adresatów oczekiwań ze strony pracowników, a także lokalnych społeczności, dotyczących ochrony osób zatrudnionych w różnych firmach przed zakażeniami SARS-CoV-2 i ich skutkami.

- Z badań przeprowadzonych w pierwszej połowie tego roku przez globalną agencję PR Edelman wynika, że aż 78% respondentów oczekuje od firm podjęcia działań służących ochronie zdrowia pracowników oraz społeczności lokalnych. Można zatem powiedzieć, że pandemia stała się ważnym i trudnym testem społecznej odpowiedzialności biznesu - podkreśliła Agnieszka Siarkiewicz.

Co więcej, w opinii ekspertki pandemia wręcz na nowo zdefiniowała CSR, poprzez ogromne zwiększenie znaczenia solidarności oraz współpracy podmiotów gospodarczych z różnymi środowiskami. Agnieszka Siarkiewicz wskazywała, że w definiowaniu społecznej odpowiedzialności biznesu od początku mocno akcentowana była dobrowolność.

- Jednak Komisja Europejska 2011 roku nie ujęła dobrowolności działań w przyjętej wówczas definicji CSR, niejako czyniąc społeczną odpowiedzialność biznesu swoistą powinnością sektora prywatnego - przypominała.

- Co bardzo ważne, społeczna odpowiedzialność oczywiście nie dotyczy tylko biznesu, ale powinna obejmować wszystkie organizacje, które wywierają wpływ na życie społeczne czy gospodarcze. To szerokie pojmowanie CSR dotyczy, między innymi także samorządu terytorialnego, będącego największym pracodawcą - zwracała uwagę przedstawicielka FOB.

Samorządy są odpowiedzialnym partnerem zdrowia publicznego
Samorządy w Polsce od dawna dostrzegają korzyści wynikające z prowadzenia projektów prozdrowotnych, w tym tak ważnych działań związanych z profilaktyką chorób zakaźnych. Poprawa świadomości i kondycji zdrowotnej danej społeczności oraz obniżenie kosztów leczenia wielu chorób to tylko niektóre z nich. Samorządy realizują liczne programy polityki zdrowotnej (PPZ), chociaż często nie określają tych działań mianem CSR.

Występują zarazem w podwójnej roli, ponieważ dbają o lokalne społeczności, a także zatrudnionych w samorządowych jednostkach organizacyjnych pracowników.

- Społeczna odpowiedzialność biznesu, mimo swojej nazwy, nie jest koncepcją zarezerwowaną wyłącznie dla świata biznesu. Pokazują to chociażby liczne lokalne i regionalne programy polityki zdrowotnej, prowadzone przez samorządy. W czasie pandemii COVID-19 jednym z priorytetów powinna być realizacja programów szczepionkowych, przyczyniających się do poprawy sytuacji epidemiologicznej samorządowych wspólnot mieszkańców - zaznaczył Marek Wójcik, ekspert ds. ochrony zdrowia, pełnomocnik ds. legislacyjnych Zarządu Związku Miast Polskich.

- Inwestycja w PPZ to wyraz odpowiedzialności za zdrowie lokalnej społeczności i przykład dobrej praktyki, godnej naśladowania i upowszechniania. Praktyki obszaru zrównoważonego zarządzania, w którym gospodarność idzie w parze z innowacyjnością i najwyższą troską o mieszkańców. I mimo trudnej sytuacji finansowej samorządów, warto potraktować ją jako priorytetowe działanie, które przynosi długofalowe korzyści - dodał Marek Wójcik.

Realizując działania prozdrowotne samorządy współpracują z organizacjami zrzeszającymi pracodawców, a współpraca ta, jak pokazują przykłady, przynosi wymierne korzyści. Wspólne działania biznesu, organizacji pozarządowych i JST to sposób na lepsze wykorzystanie zasobów i możliwości, którymi dysponuje każdy z partnerów.

Takie inicjatywy naprawdę mają sens
- Nie zawsze wspólne prowadzenie działań CSR jest łatwe, ale synergia sprzyja uzyskiwaniu lepszych rezultatów. Izba Przemysłowo-Handlowa jest doskonałym przykładem, że takie inicjatywy mają sens. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym w czasie pandemii COVID-19 i odpowiadając pozytywnie na sygnały ze strony pracodawców, podjęliśmy rozmowy z Urzędem Miasta Krakowa, aby zapewnić dorosłym mieszkańcom tego regionu szczepienia przeciw pneumokokom - powiedział Rafał Kulczycki, dyrektor Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie.

- Dzięki wspólnym wysiłkom powstał projekt programu, zapewniającego ochronę przed infekcjami pneumokokowymi, będącymi jedną z głównych przyczyn groźnego dla zdrowia i życia zapalenia płuc - tłumaczył dyrektor Kulczycki.  Dodał, że sytuacja pandemiczna skłoniła wiele firm do podejmowania, między innymi działań edukacyjnych.

- Małe i średnie firmy zaczęły nie tylko stosować praktyki z obszaru CSR, ale także dokładnie rozumieć cele i zadania takiej właśnie aktywności. W naszej Izbie przekonujemy przedsiębiorców, że działania odpowiedzialne społecznie zwyczajnie im się opłacają - zaznaczył dyrektor Kulczycki, zwracając uwagę, że dotyczy to również realizowania programów prozdrowotnych i profilaktycznych adresowanych do pracowników, czego dowodem jest fakt, że Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie od lat aktywnie uczestniczy w programie edukacyjnym Zdrowie Człowiek Profilaktyka - zaznaczył dyrektor Kulczycki.

Narzędzia ułatwiające stosowanie dobrych praktyk
Program ten sprzyja integracji różnych środowisk, poprzez organizowanie licznych spotkań, debat i warsztatów oraz oferując wiele przydatnych narzędzi, ułatwiających inwestycje w działania prozdrowotne.

- Od kilku lat pokazujemy wielopłaszczyznowe korzyści wynikające z inwestycji w profilaktykę chorób zakaźnych w lokalnych społecznościach i w miejscu pracy. Zachęcamy do działania prowadząc spotkania edukacyjne i debaty (obecnie on-line),  pokazując dobre praktyki i zapraszając do współpracy najlepszych ekspertów oraz praktyków. Udostępniamy na stronie projektu Zdrowie Człowiek Profilaktyka szereg przydanych materiałów i narzędzi, niezbędnych w zaplanowaniu, wdrożeniu i ewaluacji programów polityki zdrowotnej i innych aktywności prozdrowotnych - informował lek. med. Tomasz Jan Prycel, współtwórca projektu Zdrowie Człowiek Profilaktyka, Dyrektor Zarządzający Stowarzyszenia CEESTAHC.

Dodał, że samorządy mogą skorzystać m.in. z gotowych schematów programów polityki zdrowotnej, ankiet ewaluacyjnych oraz kalkulatorów kosztów przeprowadzenia programów.

- Wszystkim zainteresowanym udostępniamy bezpłatne konsultacje m.in. z ekspertami medycyny pracy, BHP, epidemiologami, doradcami podatkowymi oraz przedstawicielami samorządów i pracodawców, mającymi wieloletnie doświadczenie w realizacji działań zdrowotnych. Zapraszam do odwiedzenia strony internetowej projektu: http://www.zdrowieczlowiekprofilaktyka.pl/, na której już wkrótce pojawi się najnowsza publikacja - praktyczny poradnik CSR - zachęcał Tomasz Jan Prycel.

Bardzo ważne relacje pracodawca - pracownik
Eksperci przypominali podczas debaty, że CSR to innowacyjny sposób myślenia, który może stać się doskonałym bodźcem dalszego rozwoju firm, niezależnie od ich wielkości, a - w szerszej perspektywie - także elementem zrównoważonego rozwoju struktur samorządowych.

Agnieszka Gąsior-Mazur, prezes Stowarzyszenie Lubelskiego Klubu Biznesu zwracała uwagę, że CSR to bardzo rozległy, wielowymiarowy obszar zagadnień.

- Jednak, moim zdaniem, szczególnie w czasie pandemii COVID-19 kluczową kwestią jest skupienie się na relacjach pracodawca - pracownik, tworzenie możliwie jak najbardziej bezpiecznych miejsc pracy i dbanie o potrzeby osób zatrudnionych w danej firmie. To są nowe priorytety wpisujące się we współczesną społeczną odpowiedzialność biznesu - podsumowała prezes Agnieszka Gąsior-Mazur.

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum