Dzienne wyżywienie w szpitalu za minimum 23,64 zł. Posłowie chcą zmian w żywieniu zbiorowym

Autor: oprac. ML • Źródło: Rynek Zdrowia02 czerwca 2022 15:00

"Minimalny dzienny koszt posiłków i napojów na osobę nie może być niższy niż 120 proc. minimalnej stawki godzinowej brutto ustalanej na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę" - brzmią zapisy projektu ustawy, który został opublikowany na stronach Sejmu. To projekt poselski.

Dzienne wyżywienie w szpitalu za minimum 23,64 zł. Posłowie chcą zmian w żywieniu zbiorowym
Dziennie minimalna stawka za posiłkui w szpitalach wyniosłaby 23,64 zł. Fot. Shutterstock
  • Grupa posłów lewicy złożyła w Sejmie projekt zmian w ustawie dotyczącej żywienia zbiorowego
  • Projekt dotyczy poprawy standardu wyżywienia w zakładach opieki zdrowotnej, szkołach, placówkach oświatowych i innych podmiotach prowadzących żywienie zbiorowe typu zamkniętego
  • Jakie będą losy tego aktu? Ministerstwo zdrowia ma przecież własny projekt zmian

 120 procent stawki godzinowej brutto - ile to?

Zdaniem posłów Lewicy, którzy domagają się zwiększenia nakładów na żywienie zbiorowe, kwota przeznaczana dziennie na wyżywienie jednego pacjenta, powinna wynosić 120 proc. stawki godzinowej brutto, wyliczanej na podstawie ustawy o wynagrodzeniu minimalnym. Łatwo obliczyć, że jest to kwota 23,64 zł (minimalna stawka godzinowa brutto to obecnie 19,7 zł).

Jak napisali parlamentarzyści w uzasadnieniu projektu, "żywienie stanowi  integralną część procesu leczniczego i współdecyduje o poprawie zdrowia pacjenta.

Powołali sie przy tym na raport Najwyższej Izby Kontroli pt. “Żywienie pacjentów w szpitalach”, który stwierdził, że "przepisy nie określają norm żywieniowych pacjentów, jakości produktów, zasad kontroli usług żywienia szpitalnego, czy zasad zatrudniania dietetyków na oddziałach. Dostarczane produkty nie usprawniają funkcjonowania organizmu, a czasem mogą szkodzić.

Według kontroli NIK średni dzienny koszt wyżywienia w kontrolowanych szpitalach w latach 2015-2017 kształtował się na poziomie od 9,55 zł do 17,99 zł.

- W placówkach prowadzących własne kuchnie średni koszt surowców użytych do przygotowania posiłków wynosił rażąco niską kwotę od 3,70 do 8,46 dziennie - uzasadnili posłowie Lewicy. - Według śródrocznych badań Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych o minimum egzystencji, najniższa możliwa kwota na wyżywienie osoby wynosi 7,56 zł, implikując, że pacjenci w polskich ośrodkach ochrony zdrowia, karmieni są poniżej minimum egzystencjalnego.

Koszt prooduktów w posiłku to ledwo 24 procent

Posłowie zwracają także uwagę na "rażąco niski procent kosztów produktów w porównaniu do kosztów całego posiłku, w jednym z przypadków wynoszącym jedynie 24 procent kosztów całego posiłku w ciągu dnia.

Projektodawcy wskazali, że obecne realia skrajnie zaprzeczają również podstawowym rekomendacjom Światowej Organizacji Zdrowia, a sytuacja w polskich szpitalach jest również sprzeczna  Konstytucją RP, zgodnie z którą “każdy ma prawo do ochrony zdrowia”.


Minimalna stawka godzinowa jest ustalana na podstawie ustawy, a jej wartość jest znana z odpowiednim wyprzedzeniem. Projektodawcy uznali, że wskaźnik minimalnej stawki godzinowej na dany rok jest najbardziej elastyczny, a co za tym idzie optymalny dla konsumentów i budżetów podmiotów, których dotyczy przedmiotowy projekt. Jak zaznaczają posłowie, w wyniku wejścia w życie nowej ustawy poprawie ulegnie standard wyżywienia w zakładach opieki zdrowotnej, szkołach, placówkach oświatowych i innych podmiotach prowadzących żywienie zbiorowe typu zamkniętego.

- Skutkiem poprawy standardu w tym zakresie będzie lepsza dieta pacjentów, uczniów i innych osób korzystających z żywienia zbiorowego typu zamkniętego, a co za tym idzie - w wielu przypadkach poprawa stanu zdrowia - napisali. 

Z czego to sfinansować? Jaki koszt?

Projektodawcy odali też źródła finansowania swojego pomysłu.
- Na podstawie raportu Głównego Urzędu Statystycznego z 2020 roku “Zdrowie i ochrona zdrowia w 2019 roku” można oszacować, że z usług żywienia w zakładach opieki zdrowotnej rocznie korzysta ok. 11 mln osób przeciętnie przez 10 dni w roku - wskazali.

-  Oznacza to, że szacunkowy koszt wyrównania kosztów w tych placówkach wyniesie ok. 900 mln zł rocznie. Wydatki te zostaną sfinansowane z budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach zwiększenia finansowania ochrony zdrowia na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - wyliczyli posłowie.

W przypadku szkół różnica ta wyniosłaby ok. 3,15 mld zł i miałaby zostać sfinansowana z subwencji ogólnej na oświatę.

Koszt wejścia w życie ustawy w innych placówkach żywienia zbiorowego wyniosłaby ok. 253 mln zł rocznie i zostałaby poniesiona przez organy prowadzące.

Przypomnijmy, że na początku br. i resort zdrowia opracował nowy projekt rozporządzenia o żywieniu w szpitalach, do którego szereg uwag wniosła strona społeczna. Dokument opublikowany został w marcu, w połowie kwietnia zakończono proces konsultacji społecznych. I póki co oficjalnie nic się z rozporządzeniem nie dzieje.

Projekt posłów Lewicy jest teraz opiniowany przez Biuro Legislacyjne i Biuro Analiz Sejmowych. Jeśli wogóle trafi na posiedzenie Sejmu, może tam wywołać burzliwą dyskusję.

 

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum