Dyskusja o sytuacji prawnej i zarobkach ratowników medycznych. Obietnica wiceministra Miłkowskiego na Sejmowej Komisji Zdrowia

Autor: JKB • Źródło: Rynek Zdrowia07 lipca 2021 11:53

Trwa gorąca dyskusja dotycząca zarobków ratowników medyczych. W środę (7 lipca) przeniosła się na posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia z udziałem wiceministra zdrowia Macieja Miłkowskiego.

Komisja Zdrowia dyskutowała o zarobkach ratowników. Fot. Screen/PTWP
  • W Sejmowej Komisji Zdrowia przedstawiana była  "Informacja Ministra Zdrowia na temat sytuacji prawnej i zarobkowej ratowników medycznych"
  • Komisja została zwołana na wniosek grupy posłów
  • Dyskusja dotyczyła nie tylko zarobków ratowników, ale i ich ustawowego usytuowania w systemie ochrony zdrowia
  • Wiceminister Maciej Miłkowski zapowiedział, że MZ chce, aby sejm ustawę o zawodzie ratownika medycznego rozpatrzył jak najszybciej

Ratownik medyczny filarem pogotowia

Przewodnicząca komisji Monika Wielichowska przypomniała, że ratownicy medyczni są filarem Państwowego Ratownictwa Medycznego.

- Zawód ratownika wymaga wieloletniej nauki. Brak należytej gratyfikacji powoduje, że wiele osób niestety rezygnuje z wykonywania tego potrzebnego zawodu. Rekrutacja studentów w każdym roku jest coraz mniejsza. Ministerstwo Zdrowia doprowadzi do dalszego zmniejszenia liczby ratowników w Polsce - mówiła posłanka.

Przewodnicząca nawiązała do protestów, które odbyły się 30 czerwca. Zauważyła, że ratownicy medyczni chcą nie tylko lepszych zarobków, ale domagają się jasnej, klarownej kwalifikacji ich zawodu. Domagają się także zmian w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Ratownik - bohater za najniższą krajową

Poseł Marek Rutka nawiązał do słynnej już piosenki prezydenta Andrzeja Dudy "Ostry cień mgły". Przypomniał tym samym, jak rok wcześniej ratownicy medyczni byli powszechnie doceniani za ich pracę.

- Ratownicy nadal są na pierwszej linii walki z koronawirusem. Nie od dziś wiadomo, że warunki pracy i wynagrodzenia ratowników medycznych nie odpowiadają statusowi społecznemu tej służby i kluczowemu miejscu, jakie zajmuje w systemie ochrony zdrowia. Ratownik medyczny, to dotąd bohater za najniższą krajową - twierdził poseł Rutka.

Poseł przypomniał, że ratownicy są przemęczeni pracą a brak pełnych obsad zespołów, to kolejne problemy, z jakimi zmaga się ratownictwo.

Szczegóły dotyczące wynagrodzeń ratowników medycznych

Dokładne i szczegółowe informacje dotyczące sytuacji prawnej i zarobkowej ratowników medycznych przedstawił wiceminister Maciej Miłkowski. Przede wszystkim skupił się na wszystkich ustawach dotyczących wynagrodzeń innych zawodów medycznych.

- Porozumieniami wzrostowymi i kolejnymi ustawami zaczęliśmy systemowo rozwiązywać sprawy zawodów medycznych. Jeśli chodzi o ratowników, w 2017 roku minister Tombarkiewicz podpisał porozumienie podobne do porozumienia pielęgniarskiego, gdzie zagwarantował wyższe o 400 złotych rocznie dodatkowe wynagrodzenia dla wszystkich ratowników medycznych działających w Państwowym Ratownictwie Medycznym, jak również w innych zakresach świadczeń.

- Dodatki były realizowane przez 2 lata i wzrosty były rzeczywiście zauważalne. Kolejne porozumienie podpisano w 2018 roku po to, żeby dodatkowo jeszcze wydłużyć ten okres dla ratowników medycznych o kolejne 400 złotych do 2019 roku, łącznie do 1600 złotych i to jest realizowane w pełnym zakresie od tamtego okresu - zrelacjonował wiceminister.

- Jednocześnie dla ratowników medycznych zatrudnionych w oddziałach szpitalnych, zostało zatrzymane 1200 złotych, z uzasadnieniem, że ratownicy najważniejsi są w Państwowym Systemie Ratownictwa i to zostało uzgodnione ze stroną społeczną, że to jest główny cel kształcenia ratowników medycznych - dodał wiceminister Miłkowski.

W swoim sprawozdaniu wiceminister przypomniał, że ustawa o minimalnych wynagrodzeniach cały czas obowiązuje, co oznacza, że wynagrodzenia będą rosły proporcjonalnie ze wzrostem gospodarczym Polski. Na koniec wspomniał także o nowelizacji ustawy, która weszła w życie z dniem 1 lipca tego roku.

- Aktualne minimalne wynagrodzenia ratowników medycznych są dookreślone w oparciu o współczynniki pracy podane w załączniku do znowelizowanej ustawy. Ratownicy są tam wymienieni jako inny zawód medyczny. Wzrósł wskaźnik dla ratownika medycznego z wykształceniem średnim z 0,64 do 0,73, a dla ratownika z wymaganym wykształceniem wyższym z 0,73 do 0,81 - relacjonował wiceminister.

Ratownicy medyczni domagają się uregulowania zawodu

Uszczegółowione sprawozdanie z obecnej sytuacji prawnej ratowników medycznych przedstawione przez wiceministra Macieja Miłkowskiego stało się kanwą do rozpoczęcia dyskusji w sprawie wynagrodzeń tzw. innego zawodu medycznego, za jaki zostali uznani ratownicy medyczni w ustawie z 28 maja dotyczącej najniższych gwarantowanych wynagrodzeń w ochronie zdrowia.

Posłanka Krystyna Skowrońska podzielając zdanie środowiska ratowników medycznych przekonywała, że ich płaca nadal odbiega od tej jaką powinni otrzymywać za swoją pracę.

Przypomniała, że komisja sejmowa w  czasie prac nad ustawą o minimalnym wynagrodzeniu proponowała wyższe współczynniki pracy dla ratowników medycznych, ale nie zostały one uwzględnione.

- Od 2015 roku przychody NFZ zwiększyły się o 158 proc. O ile zwiększyły się koszty realizacji zespołów ratownictwa medycznego? O 123 proc. - argumentowała posłanka twierdząc, że ministerstwo "nie rozmawia z ratownikami medycznymi".

Ireneusz Szafraniec z Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych mówił, że ratownikom zależy nie tyko na godnych zarobkach, ale też na ustawowym uregulowaniu ich zawodu w ochronie zdrowia.

- Nikt tego nie wie ilu jest ratowników medycznych, bo nie mamy swojego samorządu. O nas decydują lekarze i nie tylko. My się domagamy ustawy o zawodzie ratownika medycznego, bo to ustawa jest w stanie regulować nasze prawa i obowiązki - stwierdził.

Minister Miłkowski: chcemy, żeby ustawa o zawodzie ratownika została rozpatrzona przez Sejm

Wiceminister Miłkowski zgodził się, że powstanie ustawy, o której mówią ratownicy jest najważniejszą kwestią.

Jak przekonywał, jest decyzja kierownictwa resortu w sprawie potrzeby procedowania tej ustawy, której projekt był ju zresztą poddany konsultacjom.

- Chcielibyśmy, żeby ustawa jak najszybciej została rozpatrzona przez Sejm, aby mogła wejść w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. Będziemy się starali, aby terminu dotrzymać. Ministerstwo pracuje nad tym, aby ratownictwo miało pełne zabezpieczenie. Staramy się finansować zakupy karetek, co zmniejszyło koszty podmiotów leczniczych, tak by środki mogły przeznaczyć na wynagrodzenia - podsumował wiceminister.

 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum