Dyrektorze, czy kierujesz

Autor: BEX/Rynek Zdrowia • • 12 maja 2009 10:32

Jeśli nie, to bierz przykład z innych. Pierwsze trzy lecznice otrzymały certyfikaty poświadczające, że ból nie musi kojarzyć się ze szpitalem, z leczeniem operacyjnym.

Tymi szpitalami są:

• Szpital Kliniczny Nr 1 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu,
• Wojewódzki Szpital Zespolony wTarnobrzegu,
• Krakowskie Centrum Rehabilitacji.

Certyfikat został przyznany na okres trzech lat. Po tym czasie po  szpitale zostaną poddane ponownej kontroli. Organizatorzy programu zapowiadają również dodatkowe, wyrywkowe kontrole certyfikowanych szpitali także w trakcie ważności certyfikatu nadanego przez komisję certyfikacyjną w skład której wchodzą: prof. Jan Dobrogowski, prof. Jerzy Wordliczek, dr Józef Bojko, doc. Hanna Misiołek i dr Jarosław Woroń.

Komisja sprawdziła, czy w szpitalach, które złożyły wniosek o nadanie certyfikatu:
• przeprowadzono szkolenie personelu medycznego (anestezjologów, lekarzy różnych specjalności zabiegowych oraz pielęgniarek) z zakresu uśmierzania bólu pooperacyjnego,
• u wszystkich operowanych pacjentów prowadzi się regularne pomiary natężenia,
• pacjenci są przed zabiegiem informowani o możliwości i metodach uśmierzania bólu pooperacyjnego,
• prowadzona jest dokumentacja dotycząca pomiarów bólu i zastosowanego postępowania, zgodnego z zaleceniami i rekomendacjami uśmierzania bólu,
• monitorowane i zgłaszane są działania niepożądane zastosowanego leczenia .

Szacuje się, iż ból pooperacyjny jest niewłaściwie uśmierzany u ponad połowy pacjentów. Przyczyn takiego stanu rzeczy można upatrywać w problemach organizacyjnych w polskich szpitalach, a także zbyt małej wiedzy na temat złożonego postępowania przeciwbólowego. Niestety zazwyczaj w polskim szpitalu głównym kryterium wyboru leku przeciwbólowego jest cena (bez liczenia całkowitych kosztów).

Polskie szpitale nie są zobowiązane wprowadzenia specjalnych procedur związanych z uśmierzaniem bólu pooperacyjnego – np. obowiązku regularnego monitorowania bólu. Chociaż procedury leczenia bólu są standardem w krajach Unii Europejskiej, w Polsce ich opracowanie i wdrożenie jest nadal kwestią „dobrej woli” szpitala. Decydują się na to tylko nieliczne z nich. Efektem jest niepotrzebne cierpienie pacjentów. Źle leczony ból pooperacyjny powoduje nie tylko zbędny ból pacjentów, ale bywa również przyczyną powikłań pooperacyjnych i wydłuża czas hospitalizacji.

O miano „Szpitala bez Bólu” obecnie stara się 36 szpitali i 6 oddziałów. Systematycznie do programu zgłaszają udział kolejne placówki. Certyfikat przyznawany jest przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu oraz Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, Towarzystwo Chirurgów Polskich i Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne.

Więcej informacji na temat: www.szpitalbezbolu.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum