PAP/Rynek Zdrowia | 20-10-2010 14:51

Dyrektor szpitala w Starachowicach: Protest salowych jest nielegalny

Jolanta Kręcka, dyrektor Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, uważa, że protest prowadzony od tygodnia w lecznicy przez sanitariuszki jest nielegalny.

Prowadzące głodówkę kobiety nie zgadzają się na przekazanie sprzątania w szpitalu zewnętrznej firmie, chcą też odwołania dyrektor placówki.
W oświadczeniu przekazanym 20 października protestującym związkom zawodowym i mediom dyrektor napisała, że w jej opinii protest naruszył Ustawę z 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

„Akcję protestacyjną prowadzoną przez grupę salowych uważam za nielegalną. Proszę zatem o niezwłoczne przerwanie prowadzonej akcji” – napisała dyrektor.

Zapowiedziała też, że jeśli sanitariuszki nie przerwą protestu, będzie zmuszona „podjąć wszelkie kroki prawne, przewidziane w obowiązujących przepisach”. Dyrektor może zgłosić sprawę do Państwowej Inspekcji Pracy, prokuratury i starosty starachowickiego – powiat jest organem założycielskim dla lecznicy.

Przedstawicielka protestujących, Kazimiera Tatarak z zakładowej Solidarności powiedziała, że głodówka jest kontynuowana.

– Uważamy, że nasz protest jest legalny. Wszelkie decyzje co do jego formy i ewentualnego przerwania podejmujemy poprzez głosowanie. Na razie nie podejmowaliśmy żadnych decyzji – dodała.

W dniu 20 października głodówkę w szpitalu prowadziło 15 osób.

Zarząd powiatu nie przychylił się 19 października do wniosku protestujących o odwołanie dyrektor ze stanowiska. Według starosty Andrzeja Matyni dokument nie spełnia wymogów formalnych – związki zawodowe nie mają kompetencji składania wniosków o odwołanie dyrektora.

Protestujące zebrały ponad 3 tys. podpisów mieszkańców powiatu starachowickiego pod apelem o poparcie ich „protestu przeciw bezprawnym działaniom dyrekcji szpitala, przeciw przedmiotowemu traktowaniu sanitariuszy szpitalnych – salowych”.

Sanitariuszki – szpitalne salowe, które przeszły odpowiednie przeszkolenie – domagają się m.in. pięcioletniej gwarancji zatrudnienia. Pod koniec września przez trzy dni okupowały pomieszczenie przed gabinetem dyrektorki.

W umowie dyrekcji szpitala z konsorcjum, które od listopada będzie odpowiadać za sprzątanie lecznicy i jej otoczenia, zapisano dwuletnią gwarancję zatrudnienia, a także powrotu do pracy w starachowickim Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w przypadku rozwiązania umowy o pracę.