×
Subskrybuj newsletter
rynekzdrowia.pl
Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
 • Musisz zaznaczyć to pole

Dwie grupy bez prawa do ubezpieczenia członka rodziny. NFZ tłumaczy

Autor: oprac. ML • Źródło: Rynek Zdrowia14 marca 2023 19:00

Jak przypomina NFZ, nowelizacja ustawy o zawodzie lekarza  wprowadziła duże zmiany w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia. Bez prawa do zgłoszenia do ubezpieczenia członka rodziny są studenci i doktoranci pochodzenia polskiego.

Dwie grupy bez prawa do ubezpieczenia członka rodziny. NFZ tłumaczy
NFZ wyjaśnia zasady ubezpieczenia studentów i doktorantów pochodzenia polskiego. Fot. PAP/Wojtek Jargiło
 • NFZ przypomina, że ustawa z dnia 16 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw wprowadziła znaczące zmiany w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia studentów i doktorantów pochodzenia polskiego oraz opłacania składek za te osoby
 • Do  NFZ kierowane są liczne pytania o możliwość zgłoszenia do ubezpieczenia członków rodziny przez studentów i doktorantów pochodzenia polskiego
 • Już wcześniej w sprawie zmian w zakresie ubezpieczeń społecznych studentów i doktorantów centrala wydała komunikat
 • Teraz uściśla i precyzuje, jak wygląda opłacanie składek studentów i czy mogą do ubezpieczenia zgłaszać członków rodziny

Dwie grupy bez prawa do ubezpieczenia członka rodziny. NFZ tłumaczy

Centrala NFZ poinformowała, że:

 • studenci i doktoranci, którzy kształcą się w Polsce,
 • absolwenci, którzy odbywają w Polsce obowiązkowy staż,
 • oraz odbywający kursy języka polskiego lub kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim, o których mowa w przepisach odrębnych, nieposiadający obywatelstwa państwa członkowskiego UE lub EFTA i niebędący osobami, o których mowa w ust. 1 pkt 3 ustawy,

- jeżeli zostali uznani za osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji lub posiadają ważną Kartę Polaka, jeżeli podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego albo ubezpieczają się dobrowolnie, nie mogą zgłosić do ubezpieczenia członków swojej rodziny.

- Zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, osoba podlegająca obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia członków rodziny, jednak tylko tych, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 5 i 6 tej ustawy. Obowiązek ten będzie więc dotyczyć tylko członków rodzin osób, o których mowa w art. 3 ust.1  pkt 1 i 3 oraz członków rodzin osób o których mowa w art. 3 ust.1 pkt 2 i 2 a oraz ust. 1a - brzmi komunikat NFZ.

Zgodnie z ostatnim zdaniem komunikatu obowiązek ten będzie więc dotyczyć tylko członków rodzin osób, o których mowa w art. 3 ust.1 pkt 1 i 3, czyli:

 • osób posiadające obywatelstwo państwa członkowskiego UE lub EFTA lub Zjednoczonego Królestwa, zamieszkujące na terytorium państwa członkowskiego UE lub EFTA lub Zjednoczonego Królestwa
 • osób nieposiadające obywatelstwa państwa członkowskiego UE lub EFTA, lub Zjednoczonego Królestwa, legalnie zamieszkujące na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego UE lub EFTA, lub Zjednoczonego Królestwa;

oraz członków rodzin osób o których mowa w art. 3 ust.1 pkt 2, 2a i ust. 1a, czyli

 • osób nieposiadające obywatelstwa państwa członkowskiego UE lub EFTA, lub Zjednoczonego Królestwa, które przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy w celu wykonywania pracy, zezwolenia na pobyt czasowy z wyłączeniem zezwolenia udzielonego na podstawie art. 181 zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu na terytorium RP ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, zgody na pobyt tolerowany, wizy wydanej w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe
 • osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą albo korzystają z ochrony czasowej na jej terytorium
 • Ust. 1 a wskazuje, że ubezpieczonymi są także inne niż wymienione w ust. 1 pkt 2-3 osoby nieposiadające obywatelstwa państwa członkowskiego UE lub EFTA, lub Zjednoczonego Królestwa, jeżeli podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego zgodnie z art. 66 podmioty podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego ust. 1 pkt 1.

 Treść wcześniejszego komunikatu można  znaleźć TUTAJ.

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
  PARTNER SERWISU
  partner serwisu

  Najnowsze