Druzgocący raport o finansach szpitali. Tylko 24 placówki z kategorią A

Autor: oprac. JKB • Źródło: Związek Powiatów Polskich, Rynek Zdrowia21 marca 2022 14:17

Za złe wyniki finansowe szpitali ich dyrektorzy będą wymieniani na nowych. - Podmioty szpitalne działające lokalnie nie mają stabilnej sytuacji finansowej. Trudno to tłumaczyć nieudolnością osób zarządzających – pisze Związek Powiatów Polskich.

Druzgocący raport o finansach szpitali. Tylko 24 placówki z kategorią A
Reforma szpitalnictwa. Związek Powiatów Polskich przeanalizował finanse szpitali Fot. PTWP
 • Związek Powiatów Polskich w oparciu o realne dane zdecydował się na pełen obraz rzeczywistości finansowania obszaru zdrowia. Analiza dotyczy projektu ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitala
 • Do wspomnianej analizy wzięto pod uwagę dane ze 168 SP ZOZ oraz 44 szpitalnych spółek prawa handlowego, czyli łącznie z 212 podmiotów
 •  - W projekcie trudno doszukać się rozwiązań, które odnosiłyby się do zasad finansowania systemu i które przede wszystkim pozwoliłyby na trwałe poprawić sytuację finansową szpitali – czytamy na początku analizy
 • Jak wynika z raportu ZPP, jedynie 24 placówki kwalifikują się do najwyżej kategorii A. Pozostałe nie mogę pochwalić się stabilną sytuacją finansową

Kondycja finansowa szpitali w Polsce

Związek Powiatów Polskich zdecydował się na analizę oraz prześledzenie wyników finansowych szpitali za 2021 rok. Działanie to zostało podyktowane projektem ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa.

ZPP w raporcie podkreśla, że system ochrony zdrowia w Polsce od dłuższego czasu boryka się z ogromnymi problemami związanymi z niedostatecznym finansowaniem czy brakiem kadrowym. Natomiast zaproponowany projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa dotyczy tylko jednego elementu systemu – wyłącznie w wymiarze zarządczym.

- Nie licząc pakietu zmian w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie nowego otwarcia dla sieci szpitali, w projekcie trudno doszukać się rozwiązań, które odnosiłyby się do zasad finansowania systemu i które przede wszystkim pozwoliłyby na trwałe poprawić sytuację finansową szpitali - zaznaczono w analizie.

Przypomnijmy: rozwiązania proponowane przez Ministerstwo Zdrowia dotyczy m.in. przypisania podmiotów szpitalnych do odpowiedniej kategorii, która będzie warunkowała działania rozwojowe i naprawcze. Podział na kategorie:

 1. kategoria A – podmiot szpitalny w dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej, który tworzy plan rozwojowy podmiotu szpitalnego kategorii A,
 2. kategoria B – podmiot szpitalny wymagający wdrożenia działań optymalizacyjnych, który tworzy plan rozwojowy podmiotu szpitalnego kategorii B albo w stosunku do którego wszczyna się postępowanie naprawczo-rozwojowe, na jego wniosek,
 3. kategoria C – podmiot szpitalny wymagający wdrożenia działań naprawczo-rozwojowych, w stosunku do którego Prezes ARS wszczyna postępowanie naprawczo-rozwojowe,
 4. kategoria D – podmiot szpitalny wymagający pilnego wdrożenia działań naprawczo-rozwojowych, w stosunku do którego Prezes ARS wszczyna postępowanie naprawczo-rozwojowe oraz uzyskuje uprawnienie do powoływania i odwoływania kierownika tego podmiotu szpitalnego.

Analiza finansowa od Związku Powiatów Polskich

ZPP w swojej analizie zaznacza także, że pierwsza ocena i przyznanie kategorii według ustawy mają nastąpić w 2023 roku na podstawie danych podmiotów szpitalnych za 2022 rok.

- Dla potrzeb niniejszej analizy przeprowadzono symulowaną kategoryzację podmiotów szpitalnych będących SP ZOZ-ami oraz spółkami prawa handlowego zależnymi od jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego w rozumieniu art. 6 ustawy o działalności leczniczej, bazując na danych za 2020 rok. Przy analizie wykorzystano dane ze sprawozdań MZ-03 przekazanych przez szpitale do Związku Powiatów Polskich w 2021 roku oraz ze sprawozdań finansowych, o ile dane tam zawarte pozwoliły na wyliczenie wszystkich wskaźników, o których mowa w projekcie – podaje ZPP.

Analiza objęła dane ze 168 SP ZOZ oraz 44 szpitalnych spółek prawa handlowego, co łącznie daje 212 podmiotów.

Wnioski płynące z analizy:

 • zmiana formy prawnej funkcjonowania szpitali poprzez przekształcenie w spółki prawa handlowego w dłuższej perspektywie nie przyniosła rezultatów poprawy,
 • więcej szpitalnych spółek prawa handlowego (43 proc.) mieści się w kategoriach C i D, niż samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (39 proc.),
 • spośród 212 analizowanych podmiotów, jedynie 24 (11 proc.) kwalifikują się do kategorii A.

Wyżej wymienione wnioski ZPP komentuje następująco - "pozwala to postawić pytanie czy projekt ustawy, który w niewielkim zakresie odnosi się do zmiany systemu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej rzeczywiście stanowi odpowiedź na zidentyfikowany problem prawny".

Wykres 1 PZZ.png
Wykres 1 PZZ.png

Wykres 2 PZZ.png
Wykres 2 PZZ.png

Zła kondycja finansowa szpitali. Kto za to odpowiada?

ZPP podnosi także, że zgodnie z projektowaną ustawą w przypadku złej kondycji finansowej szpitali przewidziane są zmiany na stanowiskach dyrektorów tych placówek. Jednak autorzy wspomnianej analizy mają inne zdanie na temat odpowiedzialności za złe wyniki finansowe.

- Wydaje się, że nie do obronienia jest teza, że w prawidłowo funkcjonującym systemie finansowania opieki zdrowotnej naturalnym jest, że przeważająca liczba podmiotów szpitalnych działających na szczeblu lokalnym nie ma stabilnej sytuacji finansowej. Trudno takie zjawisko tłumaczyć nieudolnością osób zarządzających, czy brakiem odpowiedniego nadzoru nad podmiotami leczniczymi – czytamy.

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum