Dostawcy skarżą się, że właściciele szpitali nie monitorują terminów płatności

Autor: RR/Rynek Zdrowia • • 11 marca 2016 15:55

Związek Pracodawców Stratera MED (reprezentuje dostawców towarów i usług dla szpitali) przeanalizował, w jaki sposób powiaty, gminy, województwa, uczelnie i ministerstwa interesują się kondycją płatniczą podległych im lecznic. Ich płynność finansowa ma istotny wpływ na sytuację dostawców.

Właściciele szpitali nie monitorują terminów płatności za dostawy. Fot. Archiwum

Badanie na ten temat przeprowadzono wśród podmiotów tworzących w listopadzie i grudniu 2015 roku. Według autorów raportu, 58 proc. podmiotów tworzących monitoruje średnie terminy płatności dla dostawców realizowane przez podległy SPZOZ.

- Aż w 63 proc. szpitali powiatowych podmiot tworzący nie monitoruje średnich terminów płatności. Dla szpitali marszałkowskich wskaźnik ten wynosi 25 proc. Natomiast ministerstwa i akademie medyczne w 100 proc. monitorują średnie terminy płatności dla dostawców realizowane przez podległy SPZOZ - powiedział Paweł Woźniak, członek Zarządu Stratera MED.

Na pytanie skierowane do podmiotów tworzących, czy wpływają na terminowość, aż 67 proc. odpowiedziało, że nie wpływa na terminowość regulowania zobowiązań przez podległy SPZOZ. Najrzadziej na terminowość pokrywania zobowiązań szpitali wpływają powiaty - tylko co piąty. Województwa oddziałują na regulowanie zobowiązań w 45% podległych szpitali.

Jak podsumował Paweł Woźniak, terminy płatności szpitali w pełni monitorują jedynie ministerstwa i akademie medyczne. Podmioty samorządowe przywiązują do tego dużo mniejszą wagę.

Mecenas Monika Małowiecka ze Związku Powiatów Polskich przyznała, że właściciele monitorują szpitale punktowo, czyli przenoszą odpowiedzialność na zarządzających dyrektorów szpitali. Wynika to z niedoborów kadrowych oraz z braku świadomości właścicieli.

- Najgorzej to wygląda w przypadku szpitali należących do powiatów. Potwierdza to również analiza zgód na cesję - zwrócił uwagę Woźniak.

Jednym z narzędzi utrzymywania płynności jest cesja wierzytelności, której obrót został w Polsce ograniczony. Badanie zweryfikowało częstotliwość i skalę udzielania zgód na cesje wierzytelności - jedynego, wskazanego w ustawie o działalności leczniczej, narzędzia umożliwiającego dostawcy szpitala uzyskanie finansowania poprzez sprzedaż wierzytelności.

W styczniu 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, która wyznacza ustawowe terminy pokrywania zobowiązań przez podmioty publiczne na 60 dni. W większości przypadków termin ten nie jest dotrzymywany przez szpitale, co zmusza dostawców do pozyskiwania finansowania w celu utrzymywania płynności.

Jednocześnie ustawa o działalności leczniczej uzależniła regulowanie płynności finansowej (poprzez faktoring i cesja wierzytelności) od zgody podmiotu tworzącego (art. 54 ust. 5 ustawy).

Z badania przeprowadzonego przez Stratera MED wynika, że zgody na cesję najchętniej przyznają urzędy marszałkowskie. Co czwarty szpital taką zgodę uzyskuje. Największą wartość udzielonych zgód w latach 2011-2015 uzyskały szpitale MON i uniwersyteckie. Najmniejszą wartość udzielanych zgód notują szpitale powiatowe.

Związek Pracodawców Stratera MED wskazuje na potrzebę budowania świadomości wśród szpitali i podmiotów tworzących znaczenia potrzeb płynnościowych dla dostawców. Podkreśla konieczność edukacji nt. rozwiązań finansowych poprawiających płynność obrotu, za szczególnym wskazaniem korzyści, jakie dla stron umowy może przynieść cesja wierzytelności.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum