Domowa wentylacja mechaniczna. Czy pacjenci będą wracać do szpitali?

Autor: oprac. PW • Źródło: Rynek Zdrowia03 marca 2022 07:11

25 lutego ukazał się projekt zarządzenia prezesa NFZ, które zapowiada od 1 maja 2022 r. obniżenie stawek taryf za nieinwazyjną wentylację mechaniczną wykonywaną w warunkach domowych. W opinii świadczeniodawców zrzeszonych w OZŚWM może to doprowadzić do pozostawania pacjentów w szpitalach lub kierowania ich do ZOL.

Domowa wentylacja mechaniczna. Czy pacjenci będą wracać do szpitali?
Wycena śwaidczeń domowej wentylacji mechanicznej ma zostać obniżona. Fot. archiwum
  • NFZ opublikował projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
  • Proponowane taryfy obniżają wycenę świadczenia mechanicznej wentylacji domowej odpowiednio o 16, 29 i 62 proc. w stosunku do aktualnie obowiązujących stawek
  • Świadczeniodawcy protestują. Ich zdaniem, tak znaczna obniżka wycen doprowadzi do ograniczenia dostępności wentylacji domowej dla pacjentów
  • 11 marca świadczeniodawcy będą w tej sprawie rozmawiać z wicemnistrem zdrowia

Domowa wentylacja mechaniczna. Prezes AOTMiT podtrzymał wnioski z raportu

Ogólnopolski Związek Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej (OZŚWM) przekonuje, że obniżenie wycen mechanicznej wentylacji domowej doprowadzi do odchodzenia od realizowania tego świadczenia.

W listopadzie 2021 r. Rada ds. Taryfikacji przedstawiła opinię dotyczącą raportu AOTMiT, w którym rekomendowała obniżenie wyceny świadczenia mechanicznego, nieinwazyjnego wspomagania oddechu odpowiednio o 16, 29 i 62 procent. Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) w oparciu o tę opinię 11 lutego opublikował stosowne obwieszczenie w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z obszaru świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej.

Jak przekonuje OZŚWM w informacji prasowej przekazanej mediom, takie obniżenie wyceny oznaczałoby realizowanie świadczenia mechanicznej wentylacji domowej poniżej kosztów wykonania. Obniżki wycen zaproponowanych przez Agencję skutkowałyby realną groźbą utraty płynności finansowej świadczeniodawców i zamykaniem przez nich działalności w tym obszarze świadczeń.

Po ukazaniu się opinii Rady ds. Taryfikacji OZŚWM zlecił przygotowanie własnego raportu w oparciu o te same dane, które dostarczył wcześniej do AOTMiT. Rozbieżności, jakie pojawiły się w obu dokumentach spowodowały, że Związek podważał ustalenia co do rzeczywistych kosztów świadczenia, oceniając, że są wyższe niż określone przez AOTMiT.

Jest projekt zarządzenia prezesa NFZ. Stawki wycen w dół

25 lutego Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia opublikowała jednak projekt zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

Wynika z niego, że w przypadku świadczeń zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie metodą nieinwazyjną, z wyłączeniem chorych z przewlekłą niewydolnością oddechową na podłożu chorób nerwowo-mięśniowych, prezes NFZ zastosował nowe, opublikowane wcześniej, w obwieszczeniu prezesa AOTMiT taryfy. Obniżają one wycenę świadczenia odpowiednio o 16, 29 i 62 proc. w stosunku do aktualnie obowiązujących stawek. W zgodnej opinii wszystkich świadczeniodawców zrzeszonych w OZŚWM nowe taryfy nie pokrywają obecnych kosztów realizacji świadczenia

- Od kilku lat widzimy niezrozumiałe dążenie NFZ do zatrzymywania pacjentów w szpitalach, choć doskonale wiemy, że hospitalizacja jest najdroższym elementem systemu ochrony zdrowia i wywołuje u pacjenta dużo większy stres niż świadczenie wykonywane w przyjaznych warunkach domowych - twierdzi dr Robert Suchanke, prezes OZŚWM, cytowany w informacji dla mediów.

Będzie spotkanie świadczeniodawców i wiceministra zdrowia

Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski odpowiedział na apel Związku o dialog na temat wycen świadczeń pacjentów wentylowanych mechanicznie w warunkach domowych. Zaprosił na 11 marca członków OZŚWM na spotkanie - podał w informacji OZŚWM.

Mają oni nadzieję na konstruktywną rozmowę, której punktem wyjścia mógłby być uchwalony 27 grudnia 2021 roku dokument „Zdrowa przyszłość” zawierający ramy strategiczne systemu ochrony zdrowia na lata 2021-27 z perspektywą do 2030. - Jest tam bowiem mowa o priorytetowym podejściu do deinstytucjonalizacji opieki zdrowotnej dzięki „poprawie jakości życia związanej ze zdrowiem u osób starszych i ich opiekunów w środowisku lokalnym” - zaznaczają.

- Bardzo liczymy na to spotkanie, bo sytuacja rzeczywiście jest trudna – mówi Marcin Warzecha, sekretarz zarządu OZŚWM. - Począwszy od narastającego z dnia na dzień problemu z utrzymaniem w opiece domowej kadr medycznych, poprzez zabójcze dla naszego świadczenia redukcje taryf w sytuacji, kiedy wszystko drożeje a kończąc na propozycjach rozliczenia nadwykonań na poziomie 40 procent – wylicza Warzecha.

Podkreśla: - Jeżeli zabraknie świadczeniodawców gotowych kontynuować opiekę po zmianie taryf, to pacjenci kwalifikowani do wentylacji mechanicznej zostaną w szpitalach lub będą kierowani do ZOL-i.

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum