Dodatkowe 20 mld zł na NFZ w 2022 roku. Senacka komisja finansów "za"

Autor: PAP • Źródło: PAP12 stycznia 2022 13:08

Senacka komisja finansów poparła poprawki do ustawy budżetowej na 2022 rok. Wśród nich znalazło się m.in. dodatkowe 20 mld zł dla NFZ i 100 mln zł na leczenie psychiatryczne dzieci.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, fot. Paweł Pawłowski/zelaznastudio.pl
 • Nowe poprawki do ustawy budżetowej na 2022 r. poparła w środę senacka komisja finansów
 • Wśród nich znalazło się dodatkowe 20 mld zł dla NFZ
 • Inne to m.in. 6,5 mld zł na podwyżki dla nauczycieli i wsparcie licznych lokalnych projektów infrastrukturalnych

Większość chciała przyjęcia poprawek do tegorocznej ustawy budżetowej

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych rozpatrywała w środę zarówno wniosek mniejszości o przyjęcie ustawy budżetowej na 2022 r. bez poprawek, jak i 71 poprawek zgłoszonych w Senacie do tej ustawy, w tym zarówno poprawki zgłoszone wcześniej podczas prac w komisji, jak i poprawki zgłoszone przez senatorów we wtorek.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek, prezentowany przez senatora Grzegorza Biereckiego (PiS) i poparty przez rząd, nie otrzymał poparcia większości członków komisji.

Komisja poparła natomiast liczne poprawki do treści ustawy, wszystkie zaopiniowane negatywnie przez rząd.

Przyjęte poprawki to m.in. zwiększenie środków na NFZ

Wśród popartych poprawek znalazły się:

 • przewidujące zwiększenie środków na NFZ o 20 mld zł,
 • dodatkowe środki na transformację energetyczną,
 • 6,5 mld zł na wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli,
 • zwiększenie o 690 mln zł środków na wynagrodzenia dla pracowników administracji w sądach, prokuraturach, Straży Granicznej i Policji,
 • przywrócenie środków w kwocie 39,8 mln zł na nauczanie w Polsce języków dla mniejszości narodowych i etnicznych, o które Sejm pomniejszył subwencję oświatową dla samorządów,
 • zwiększenie dopłat dla rolników na zakup nawozów o 140 mln zł,
 • dodatkowe 100 mln zł na leczenie psychiatryczne dla dzieci i młodzieży,
 • wprowadzenie specjalnej rezerwy na telefon zaufania,
 • zwiększenie wydatków na Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencję Wywiadu,
 • dodatkowe 50 mln zł na przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy, w tym przemocy w rodzinie,
 • dodatkowe 4 mln zł na Europejskie Centrum Solidarności,
 •  wykreślenie rekompensaty za zwolnienia z abonamentu dla TVP i PR.

Komisja poparła także poprawkę zmieniającą przewidywany wskaźnik inflacji z 3,3 proc. do 7,6 proc., a także poprawkę zmieniającą średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla rewaloryzacji emerytur i rent z 3,6 na 7,8 proc.

Członkowie komisji poparli wiele poprawek dotyczących lokalnych projektów infrastrukturalnych

Większość członków komisji poparła także poprawkę tworzącą rezerwę celową na leczenie bezpłodności metodą in-vitro w wysokości 100 mln zł, poprawkę przewidującą dodatkowe 100 mln zł na rozbudowę internetu szerokopasmowego, a także przeznaczenie 500 mln zł na rekompensaty dla rolników, którzy ponieśli straty w związku z upadłością podmiotu skupującego. Członkowie komisji poparli także liczne poprawki dotyczące lokalnych projektów infrastrukturalnych, takich jak rozbudowa dróg, obwodnic i linii kolejowych, poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, remonty mostów, szpitali i obiektów zabytkowych.

Sejm uchwalił ustawę budżetową na 2022 r. 17 grudnia ubiegłego roku. Dochody budżetu zostały ustalone na 491,9 mld zł, wydatki 521,8 mld zł, a deficyt nie więcej niż 29,9 mld zł. Resort finansów założył, że PKB Polski w 2022 r. wzrośnie o 4,6 proc., a średnioroczna inflacja ukształtuje się na poziomie 3,3 proc. 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum