gazetaprawna.pl/Rynek Zdrowia | 26-11-2013 10:05

Dłużej żyjemy: konieczne dodatkowe nakłady na ochronę zdrowia

W prognozach demograficznych GUS nie przewidziano tak dynamicznych zmian, jak wydłużenie przewidywanej długości życia Polaka. Według prognoz demografów mężczyźni urodzeni po 2015 roku dożyją ponad 72 lat, a kobiety po 2020 roku - 81 lat.

Zdaniem specjalistów, trend będzie miał niekorzystny wpływ na kondycję finansową ZUS-u. Zakład wylicza nowe emerytury, uwzględniając m.in. średnie dalsze trwanie życia na podstawie publikowanych co roku odpowiednich tablic GUS.

Jeśli więc na podstawie tych tablic niedoszacowana została długość życia osób starających się o emeryturę, to będą one pobierać świadczenia dłużej, niż przewidywano. To z kolei oznacza, że ZUS będzie potrzebował na emerytury więcej pieniędzy, niż planuje.

Więcej pieniędzy będzie potrzebnych również na służbę zdrowia - starsze osoby częściej chorują. Niezbędne też będą dodatkowe wydatki na rozwój domów opieki dla seniorów.

To ma wiele przyczyn: m.in zdecydowanie zwiększyła się liczba osób z dyplomem wyższej uczelni. Takie osoby na ogół lepiej dbają o swoje zdrowie. Lepiej też się odżywiamy. Nasza dieta jest bogatsza w warzywa i owoce niż jeszcze dekadę temu. Polacy żyją dłużej również dzięki postępowi w medycynie.

W efekcie obecnie przeciętne życie mężczyzn jest o 6,8 roku dłuższe niż w najgorszej pod tym względem w dekadzie lat dziewięćdziesiątych 1991 r. W przypadku kobiet przeciętne życie jest dłuższe o 5,9 roku.

Więcej: http://serwisy.gazetaprawna.pl/