Cezary Gąbryjączyk/Rynek Zdrowia | 27-10-2014 13:05

Dlaczego dzierżawa szpitala?

- Postanowiliśmy wydzierżawić szpital, aby mieć pieniądze na spłatę zobowiązań. Umowa gwarantowała nam wpływ czynszu dzierżawnego - wyjaśnia starosta łaski Cezary Gabryjączyk powody, dla których powiat zawarł umowę z operatorem zewnętrznym na zarządzanie szpitalem.*

Przekształcenie szpitala w spółkę i przekazanie go dzierżawcy okazało się jedynym realnym rozwiązaniem, gdyż w strukturze 30-milionowego zadłużenia 80 proc. zobowiązań przypadało na zobowiązania cywilno prawne.

- W przypadku przekształcenia z planu B, bądź z ustawy o działalności leczniczej, to zadłużenie musielibyśmy przejąć na rzecz powiatu, a stanowiłoby to ponad 60 proc. budżetu powiatu - mówi starosta.

*Wypowiedź została zarejestrowana podczas X Forum Rynku Zdrowia (Warszawa, 23-24 października 2014 r.)