Dziennik Gazeta Prawna/Rynek Zdrowia | 13-03-2019 10:03

DGP: nowe normy sanitarne nie uwzględniają potrzeb rodzących

Eksperci konsultujący nowelizowane rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, zwracają uwagę, że nowela nie jest zgodna z najnowszymi standardami okołoporodowymi - podaje "Dziennik Gazeta Prawna".

FOT. Arch. RZ; zdjęcie ilustracyjne

W nowelizacji nie ma np. zapisów dotyczących łazienek i sali do porodów rodzinnych.

Rozporządzenie, o którym mowa, z 26 czerwca 2012 r. (Dz.U. poz. 739) jest nowelizowane, ponieważ pod koniec 2018 roku wprowadzono możliwość wykonywania zawodu fizjoterapeuty w formie praktyk zawodowych. Fizjoterapeuci je prowadzący będą zobowiązani spełniać standardy określone w rozporządzeniu dla danego rodzaju świadczeń - przypomina DGP.

W toku konsultacji dokumentu pojawiły się propozycje złagodzenia bądź racjonalizacji niektórych wytycznych i wymagań stawianych placówkom medycznym. Jako argument ich liberalizacji przytaczano fakt, że pomimo tego, iż rozporządzenie obowiązuje już od kilku lat, wiele lecznic wciąż ich nie spełnia.

Przeciwko zwiększaniu wymagań w zakresie wyposażenia pomieszczeń podmiotu leczniczego była m.in Naczelna Rada Lekarska, która stoi na stanowisku, że znacznie zwiększa to koszty funkcjonowania szpitali, a nie poprawia jakości udzielanych świadczeń.

Więcej: serwisy.gazetaprawna.pl