Czy samorząd poprowadzi szpital w Pszczynie? Operator złożył doniesienie do prokuratury

Autor: PW/Rynek Zdrowia • • 20 czerwca 2018 12:19

NFZ przesunął o jeden dzień, do czwartku (21 czerwca), rozstrzygnięcie konkursu na świadczenia wykonywane przez szpital powiatowy w Pszczynie. Dotychczasowy operator placówki Centrum Dializa Sp. z o.o. przekazał doniesienie do prokuratury. Stwierdza w nim, że startująca w konkursie spółka samorządowa, która chce prowadzić szpital, złożyła niezgodne z prawdą oświadczenie.

Fot. PTWP (zdj. ilustracyjne)

Konkurs na realizację świadczeń rozpisany przez Śląski Oddział Wojewódzki NFZ ma wyłonić nowego świadczeniodawcę we wszystkich rodzajach i zakresach usług realizowanych dotąd przez Szpital w Pszczynie, prowadzony przez operatora zewnętrznego, spółkę Centrum Dializa.

Konkurs został rozpisany po tym jak Fundusz rozwiązał 20 marca br. umowę ze spółką Centrum Dializa. Powodem podjęcia takiej decyzji - jak informował NFZ - były m.in. negatywne wyniki wielokrotnych kontroli przeprowadzonych przez Śląski OW NFZ, Państwową Straż Pożarną i Śląski Urząd Wojewódzki. Umowa została rozwiązana z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia - wygasa 30 czerwca 2018 r.

NFZ rozwiązując umowę przywołał m.in. fakt nie spełniania przez szpital norm techniczno-sanitarnych oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej. By spełnić te wymogi konieczne są zakrojone na szeroką skalę remonty.

Starosta powiatu pszczyńskiego Paweł Sadza informował dyrektora śląskiego NFZ, że powiat jest gotowy na przejęcie pacjentów w trybie natychmiastowym i dalsze nieprzerwane prowadzenie szpitala. Zadeklarował, że zarządzanie szpitalem miałaby przejąć istniejąca już spółka samorządowa Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. Spółka samorządowa stanęła do konkursu na realizację świadczeń rozpisanego przez NFZ. Wcześniej starostwo wypowiedziało operatorowi szpitala umowę dzierżawy.

Abu stanąć do konkursu, spółka samorządowa zarejestrowała prowadzenie działalności leczniczej. - W trakcie rejestracji spółki należy m.in. oświadczyć, że budynek, w którym będzie się prowadzić działalność szpitalną spełnia normy sanepidu i ochrony przeciwpożarowej. Otóż złożone przez spółkę starosty oświadczenia są nieprawdziwe - twierdzi Witold Jajszczok, rzecznik prasowy Centrum Dializa Sp. z o.o.

W piśmie do wojewody Centrum Dializa Sp. z o.o. (operator występował do wojewody z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zarejestrowania spółki samorządowej - red.) przekonuje, że budynek szpitala nie będzie posiadał w dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności leczniczej przez nowy podmiot (1 lipca) pomieszczeń odpowiadających wymaganiom określonym w art. 22 ustawy o działalności leczniczej.

Dotychczasowy operator szpitala dowodzi, że nawet jeśli Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. wygra konkurs rozpisany przez NFZ, to do końca czerwca nie rozpocznie prowadzenia jakichkolwiek prac remontowych w budynku szpitala, "albowiem nie posiada do niego tytułu prawnego, a nadto w szpitalu hospitalizowani są cały czas pacjenci i prowadzenie takich prac nie jest możliwe". Konstatuje, że zakres prac wykonania których żądają Państwowa Powiatowa Straż Pożarna i Państwowa Inspekcja Sanitarna jest tak obszerny, że nie sposób zrealizować ich w ciągu kilku tygodni.

Centrum Dializa Sp. z o.o. złożyła do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, twierdząc, że spółka samorządowa starająca się o prowadzenie szpitala w Pszczynie, we wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą składanemu organowi prowadzącemu rejestr oświadczyła nieprawdę. Wpis do rejestru wymaga złożenia oświadczenia m.in. o treści "znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym składanym wnioskiem określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 160)".

"Zmiana jedynie podmiotu mającego prowadzić szpital nie powoduje, że budynek i jego pomieszczenia z tego powodu nagle zaczną spełniać wymagania określone w art. 22 ustawy o działalności leczniczej" - podnosi Centrum Dializa Sp. z o.o.

Marcela Grzywacz, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Pszczynie odpowiada, że Centrum Dializa Sp z o.o. "działa obstrukcyjnie w stosunku do powiatu": - Robi wszystko, by utrudnić nam przejęcie szpitala - nie przekazała nam pracowników, przestała przyjmować pacjentów, a teraz donosi do prokuratury.

- Jeszcze trzy tygodnie temu, kiedy spółka Centrum Dializa starała się odzyskać kontrakt twierdziła, że budynek spełnia normy. Kiedy to powiat chce w budynku leczyć pacjentów, donosi, że budynek się do tego nie nadaje - stwierdza rzeczniczka starostwa.

Przekonuje: - Jesteśmy świadomi, że przejęcie budynku szpitala wiąże się z uzgodnieniem harmonogramów i realizacją zaleceń straży pożarnej i sanepidu, i w tym zakresie współpracujemy z tymi instytucjami.

Jak dodaje rzeczniczka starostwa, "ostatnie tygodnie pokazały naszą determinację i troskę o pacjentów". - Zrobiliśmy wszystko, by nie dopuścić do odebrania mieszkańcom szpitala. Teraz decyzja w rękach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wyłonienie zwycięzcy konkursu na prowadzenie świadczeń było zapowiadane na środę, 20 czerwca. - Termin rozstrzygnięcia postępowań w rodzaju leczenie szpitalne na obszarze pszczyńskim został przesunięty z 20 na 21 czerwca br. - poinformowała nas w środę (20 czerwca) Małgorzata Doros, rzecznik prasowy śląskiego oddziału NFZ.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum