Czy pracodawca bez zgody pielęgniarki może zmienić jej grupę na niższą?

Autor: oprac. JKB • Źródło: NIPiP, Rynek Zdrowia16 września 2022 10:20

Nowe minimalne pensje w ochronie zdrowia wciąż budzą wiele wątpliwości. Wśród pielęgniarek największym problemem jest odpowiednie zaszeregowanie w nowej tabeli płaci. Odpowiedzi na niektóre pytania opublikowała Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych. M.in. czy pracodawca może bez zgody pielęgniarki dokonać zmiany grupy zawodowej na niższą.

Czy pracodawca bez zgody pielęgniarki może zmienić jej grupę na niższą?
Czy pracodawca może bez zgody pielęgniarki dokonać zmiany grupy zawodowej na niższą? Fot. AdobeStock
 • Przypomnijmy: 1 lipca obowiązują nowe najniższe pensje w ochronie zdrowia, wprowadzone nowelizacją ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych 
 • Pielęgniarki wielokrotnie skarżyły się na nieprawidłowości związane z podpisywaniem nowych umów. Najczęściej problem dotyczy zaszeregowania w nowej tabeli płac
 • Tymczasem miejsce w tabeli jest kluczowe. Pielęgniarki i położne zakwalifikowano bowiem do trzech grup płacowych. W każdej pensja minimalna jest inna i zależy od wykształcenia
 • Pierwsza grupa zaszeregowania to 7 304,66 zł brutto, druga - 5 775,78 zł, a trzecia - 5 322,78 zł
 • Wykładnię, jak interpretować przepisy płacowe opublikowała na swojej stronie Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych. Jest tu m.in. odpowiedź na pytanie, czy pracodawca może bez zgody pracownika dokonać zmiany grupy zawodowej np. na niższą

Czy pracodawca bez zgody pielęgniarki może zmienić jej grupę na niższą?

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych przygotowała odpowiedzi na najczęstsze pytania i wątpliwości dotyczące zmian w wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. Od 1 lipca tego roku obowiązują bowiem nowe współczynniki na podstawie, których wyliczane jest najniższe wynagrodzenie m.in. pielęgniarek, położnych, ale też ratowników, lekarzy, diagnostów czy fizjoterapeutów. 

Jest tu m.in. odpowiedź na pytanie, czy pracodawca może bez zgody pracownika dokonać zmiany grupy zawodowej np. na niższą.

- Umowa o pracę jest umową dwustronna i wzajemną. Jej zmiany w drodze porozumienia pomiędzy stronami wymagają zgody dwóch stron. Jeśli pracodawca chce wprowadzić zmiany do umowy o pracę z pracownikiem (np. dokonać zaliczenia do niższej grupy zawodowej a tym samym zmniejszyć wynagrodzenie), a pracownik nie wyraża na nie zgody, to zobowiązany jest zastosować tryb wypowiedzenia zmieniającego, do którego stosuje się przepisy o wypowiedzeniu definitywnym – czytamy w odpowiedzi.

I dalej: "jeśli pracownik zatrudniony jest na umowie na czas nieokreślony, konieczne jest wskazanie przyczyny wypowiedzenia zmieniającego. Przyczyna ta zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Sądu Najwyższego – musi być rzeczywista, prawdziwa, realna, niepozorna, nielakoniczna.

Zmiana zszeregowania pielęgniarki. Konieczne informacje dotyczące zmian warunków

Z dalszej odpowiedzi NIPiP wynika również, że w wypowiedzeniu zmieniającym warunki pracy oprócz przyczyn, pracodawca musi podać nowe propozycje pracy/płacy. 

- Pracownik decyduje czy przyjmuje nowe warunki czy nie. Jeśli nie przyjmie, to w okresie wypowiedzenia nic się nie zmienia – pracodawca musi wypłacić wynagrodzenie dotychczasowe, a po okresie wypowiedzenia umowa się rozwiąże. Jednak – jeśli przyczyną wypowiedzenia były przyczyny leżące wyłącznie po stronie pracodawcy np. zmiany organizacyjne, które legły u podstaw zmiany warunków pracy to pracownik ma prawo do odprawy wynikającej w tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych, która dotyczy tez zwolnień indywidualnych - wskazano.

Kwota wskazanej odprawy wynosi:

 • jednomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;
 • dwumiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;
 • trzymiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

- Zatem: bez zgody pracownika, pracodawca może obniżyć wynagrodzenie ale stosując tryb wypowiedzenia zmieniającego z konsekwencją opisaną powyżej. Dodatkowo, pracownik może wystąpić do Sądu podważając zasadność wypowiedzenia zmieniającego np. wskazaną w wypowiedzeniu zmieniającym przyczynę twierdząc, że była ona pozorna, nieprawdziwa etc. - informuje NIPiP.

Ile zarabia pielęgniarka?

Dodajmy, że od 1 lipca 2022 roku wynagrodzenie pielęgniarki i położnej nie może być niższe niż progi wskazane w znowelizowanej ustawie. Pielęgniarki i położne zakwalifikowano do trzech grup płacowych.

 • pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – współczynnik 1,29 (grupa 2), wynagrodzenie 7 304,66 zł brutto;
 • pielęgniarka, położna z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim, pielęgniarka, położna z wymaganym wyższym wykształceniem (studia I stopnia) i specjalizacją, albo pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją – współczynnik 1,02 (grupa 5), wynagrodzenie 5 775,78 zł brutto;
 • pielęgniarka, położna z wykształceniem na poziomie studiów pierwszego stopnia (licencjat) oraz pielęgniarka albo położna z wymaganym średnim wykształceniem, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – współczynnik 0,94 (grupa 6), wynagrodzenie 5 322,78 zł brutto.

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum